www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het Turkse Twitter ontploft met een genocidale Jodenhaat

Door Uzay Bulut - 31 december 2017

De verklaringen van de Turkse President Recep Tayyip Erdoğan - en ook die van de Turken die zijn wereldbeeld delen - zijn een verder bewijs, dat de fundamentalistische moslims zich verzetten tegen Israëls bestaan als een soevereine Joodse staat. Hun woede over Trumps Jeruzalemverklaring heeft niets te maken met het beleid van de VS of Israël.

Hoewel de Amerikaanse President Donald Trump op 6 december met zijn erkenning van Jeruzalem als Israëls hoofdstad een veroordeling kreeg van velen in de moslimwereld, ging één reactie verder: die van de Turkse President Recep Tayyip Erdoğan:

"Degenen die vandaag denken dat ze de eigenaars zijn van Jeruzalem zullen morgen zelfs geen boom kunnen vinden om zich achter te verschuilen," zei hij, tijdens een rechten van de mens evenement in Ankara op 10 december.

Erdoğan verwees naar een hadith (een oud gezegde door de islamitische profeet Mohammed) over de Oordeelsdag:

"Abu Huraira deed verslag van Allahs profeet (sall Allaahua layhiwa sallam): Het laatste uur zal niet komen, tenzij de moslims tegen de Joden vechten en de moslims hen zullen doden zodat de Joden zich achter een steen of een boom verschuilen en dan de boom zou zeggen: moslim, of dienaar van Allah, er zit een Jood achter me; Kom en vermoord hem; maar de boom Gharqad zou het niet zeggen, want dat is een boom van de Joden."

Radicale Turken imiteerden Erdogans sentiment op de sociale media. Onder de hashtag #KudüseSahipÇık ("bescherming Jeruzalem") werd het snel een trendy topic waarin de Turkse Twitter-gebruikers hun ziedende Jodenhaat uitdrukten - geen haat tegen Israëli's, maar tegen Joden. Hier zijn enkele voorbeelden:

Sommige Twitter-gebruikers hebben Hitler geprezen voor het doden van Joden, terwijl anderen hem veroordeelden voor een onvoldoende werk. Dan zijn er degenen die voorgesteld hebben om de Turkse Joden te vervolgen. Zich richtend naar de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Süleyman Soylu, tweette één gebruiker:

"Synagogen, het Israëlische consulaat en de Joden... Als we deze afbranden, vernietigen en al deze dingen doden, zullen we dan worden beschouwd als misdadigers?"

Andere Tweets namen hetzelfde op:

Erdogans verklaringen - en die van de Turken die zijn wereldbeeld delen - zijn het verdere bewijs dat fundamentalistische moslims zich verzetten tegen Israëls bestaan als een soevereine Joodse staat. Hun woede over Trumps Jeruzalemverklaring heeft niets te maken met het beleid van de VS of Israël. Hun woede vloeit voort uit het feit dat de Joden die in Israël zijn als een machtige natie – daar niet zijn als dhimmi's (tweederangs en vervolgde personen). Fanatieke moslims kunnen niet aan het feit ontkomen dat de Joden nog steeds in hun heilige moslimland wonen en daar de leiding over hebben.

Deze reacties zijn ook de meest waarneembare voorbeelden van de islamitische genocidale haat tegenover Joden en de extreme islamitische onverdraagzaamheid voor religieuze gevoeligheden en nationale geschiedenis richting een niet-islamitische geloof.

In de rechtvaardiging van hun woede herschrijven ze heel radicaal de geschiedenis. Ze beweren bijvoorbeeld dat Jeruzalem een islamitische heilige stad is, wat bedriegelijk is. Jeruzalem staat 850 keer vermeld in het Oude Testament, maar wordt niet eenmaal genoemd in de Koran. Sinds koning David Jeruzalem tot de hoofdstad van Israël maakte, zo'n 3000 jaar geleden, heeft de stad een centrale rol gespeeld in het Joodse bestaan. Hij werd pas een focus voor islamitische agitatie in 1980, toen Israël een Basiswet aannam - een wet die gelijkwaardig is aan een grondwettelijke bepaling - en het verenigde Jeruzalem tot hun hoofdstad verklaarde.

Moslims verklaarden Jeruzalem nooit als hun hoofdstad, zelfs niet toen het gebied later de naam "Palestina" kreeg en zij het onder controle kregen na hun inval in de zevende eeuw. In plaats daarvan bouwden zij in het begin van de achtste eeuw de stad Ramla en noemden het de hoofdstad van hun lokale gebied. Ook Jordanië verklaarde Jeruzalem niet tot een islamitische hoofdstad toen ze de stad onder controle hadden van 1948 tot 1967. Bovendien was tijdens die 19 jaar de enige Arabische leider die zelf Jeruzalem bezocht koning Abdullah I van Jordanië. Hij werd er in 1951 vermoord door een Arabische nationalist die verbonden was aan de voormalige moefti van de stad.

Het is waar dat de Al-Aqsa Moskee in Jeruzalem ligt; de eerste verwijzing naar de moskee verscheen in de 12e eeuw. Toch is de algemene perceptie dat de Tempelberg, waar de Al-Aqsa zich bevindt, de "derde heilige plaats in de islam" is, en dat werd gebaseerd op een retorische truc: Mekka is de heiligste plaats van de islam; Medina is de op één na grootste plaats. Voor Joden is Jeruzalem de heiligste stad en de Tempelberg een heilige plaats; de op één na grootste heilige plaats van het Jodendom is de Grot van de Patriarchen in Hebron, die de moslims hebben hernoemd toen ze de stad in de 7e eeuw veroverden en het de Ibrahimi Moskee noemden. Als moslims menen het recht te hebben om de controle uit te oefenen over de stad die hun zogenaamde "derde-heiligste plaats" herbergt, waarom verzetten ze zich dan tegen de joodse controle over de stad die de eerste en tweede plaats van het Jodendom bevat?

Veel moslims beweren ook vaak opzettelijk dat de status van Jeruzalem als hoofdstad van Israël de godsdienstvrijheid van moslims en christenen in gevaar brengt. Maar in feite is de stad in haar geschiedenis nog nooit zo open geweest voor pelgrims uit alle religies als onder de Israëlische heerschappij. In de 19 jaar dat de oude stad en haar heilige plaatsen onder Jordaanse bezetting vielen, was het Joden - ongeacht de herkomst van hun paspoorten - verboden om ze te bezoeken en daar te bidden. Joden die de Tempelberg bezoeken, mogen daar nog steeds niet bidden.

Sinds de komst van de islam, hebben islamitische regimes de synagogen, kerken, boeddhistische en hindoeïstische tempels, en andere niet-islamitische plaatsen van aanbidding vernietigd of omgezet in moskeeën. Israël beschuldigen voor de uitoefening van dergelijk gedrag is zowel een omgekeerde projectie als propaganda.

Het valse verhaal over Jeruzalem is onderdeel van wat Moshe Sharon, de Professor Emeritus in de Islamitische en Midden Oosten Studies aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem zei over de islamisering van de geschiedenis. "De fundamentele houding," zegt hij,

"...is dat alle belangrijke figuren uit de geschiedenis fundamenteel moslim zouden zijn - van Adam tot aan onze eigen tijd. Dus als de Joden of christenen iets opeisen en dat baseren op het feit dat er een koning Salomo of een koning genaamd David was, een profeet die Mozes of Jezus werd genoemd, dan zeggen ze iets wat niet klopt. In feite weten ze niet eens dat al deze figuren in wezen geen moslimfiguren zijn."

Verder legt hij uit:

"Alles en overal wat in verbinding staat met deze mensen of met deze profeten, die dus allemaal moslims waren, wordt daarmee dus moslimgebied. Als islam er dus niet was, in het Midden-Oosten of elders buiten het Midden-Oosten, dat nu moslim is... dan zou elke plaats moeten worden bevrijdt, niet worden veroverd. ... Islam verscheen in de geschiedenis ten tijde van Mohammed - of verscheen in de geschiedenis vanuit hun oogpunt - als een bevrijder..."

...vermoedelijk van een islamitische religie die voor altijd al bestond en sindsdien werd verdraaid door religies die later kwamen: het jodendom en het christendom.

Daarom is de strijd van Israël ook de strijd van het Westen tegen het door sharia opgelegde historische revisionisme en de slavernij van dhimmitude, de tweederangs status die islamisten aan joden en andere niet-moslims toekennen. Het is een vrijheidsstrijd waarin het Joodse volk zijn geschiedenis en vrijheid terugneemt van de islamitische en andere dictators en hen in hun eigen oude vaderland veilig stelt.

Het islamitische begrip van geschiedenis en aardrijkskunde verschilt volledig van de wetenschappelijke en historische feiten.

Volgens islamisten waren alle prominente figuren vanaf Adam en Eva af dus moslim, en al het land waar ze woonden is moslimland. Jodendom, christendom, Zoroastrianism, Yazidism, en andere zijn geen geloofssystemen die ook zouden kunnen worden nageleefd. De gelovigen van al die godsdiensten zijn de bezetters van moslimland. Zij zijn geen inheemsen of eervolle inwoners. Het zijn zelfs geen gemeenschappen waarvan de rechten en godsdienstvrijheid evenzeer moeten worden geëerbiedigd als die van de moslims. Volgens deze opvatting hebben zij in feite de enige ware godsdienst; en daarom is iedereen vervloekt en wordt door Allah gestraft, tenzij zij zich tot de islam bekeren. Als ze desondanks toch mogen leven, dan is het allemaal vanwege de "barmhartigheid" van de islamisten - maar ze moeten altijd inferieur blijven aan de moslims.

Dit is wat islamisten beweren en zo hebben ze gehandeld in de landen die ze regeren. Maar wetenschap - met inbegrip van echte geschiedenis, archeologie en objectieve theologische studies, o.a. - dat zou het niet eens zijn met hun fundamentalistische revisionistische begrip van de geschiedenis.

Het is logisch dat wat een religie beweert het enige echte is. Maar de meesten doen dit door andere geloofsovertuigingen en hun geschiedenissen nog steeds te respecteren. Wat destructief en onverdraagzaam is, dat is het als een religie de authenticiteit van andere religies ontkent en hun geloof ontmenselijkt en demoniseert. Dit verdraaide en misleidende begrip van de wereldgeschiedenis heeft er ook toe bijgedragen dat er extreem onderdrukkende en gewelddadige moslimregimes zijn ontstaan die de niet-moslims nooit als gelijken hebben behandeld.

Een ideologie die beweert dat de hele menselijke geschiedenis eigenlijk haar eigen geschiedenis is, en dat andere geloofsovertuigingen gewoon uitvindingen zijn die zijn ontstaan door bedrog, wat hun gelovigen op een dwaalspoor heeft gebracht, en dat dit mensen zijn die voor altijd in de hel zullen branden omdat ze niet geloven in de enige eeuwige, ware en volmaakte religie, dat is niet geschikt om een tolerante cultuur te creëren, die respectvol is in de aanvaarding van andere geloofsovertuigingen. Daarom heeft deze ontkennende, overheersende en totalitaire ideologie op geen enkel moment in de geschiedenis van een land dat zij hebben overgenomen, een religieuze, culturele of intellectuele diversiteit kunnen bevorderen.

Deze ontkennende visie op de geschiedenis, die alleen maar de islam erkent, creëert vooral de enorme verschillen in begrip tussen de islamisten die ten onrechte de eigendom van Jeruzalem opeisen van de Joden van Israël die hun vaderland hebben herbouwd en daar in waardigheid willen leven.

De islamisten proberen de geschiedenis ten onrechte te islamiseren door deze te combineren met de haatdragende leer uit de islamitische geschriften, waarin openlijk wordt beweerd dat Joden en andere niet-moslims "door Allah worden vervloekt" en "zullen worden gedood". Deze revisionistische geschiedenis is het hoe en waarom fundamentalisten als Erdogan - en de Turkse Twitter-gebruikers die zijn voorbeeld volgen - geen schuldgevoel hebben over het verspreiden van hun genocidale sarcasme.

Hun leugens moeten worden blootgesteld voor wat ze zijn: antisemitisme en onwaarheden vermomd als legitieme kritiek op het beleid van de VS en Israël.

Uzay Bulut, een Turkse journalist, een geboren en getogen moslim, zetelt momenteel in Washington D.C.

© 2018 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Turkish Twitter Explodes with Genocidal Jew-Hatred