www.wimjongman.nl

(homepagina)

Jeruzalem Daalt Neer

( )

Door Asher Intrater op 27 maart 2018

Drie keer wordt in het boek Openbaring gezegd dat het hemelse Jeruzalem vanuit de hemel zal neerdalen.

Aan de Gemeente van Filadelfia, die als een goed voorbeeld voor een kerk wordt geïdentificeerd, beloofde God dit.

Openbaring 3:12
"En Ik zal de naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.”

Tijdens de formering van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan het einde van het Duizendjarig Rijk, voorziet Johannes ook het Nieuwe Jeruzalem.

Het Jeruzalem van boven is de woonplaats van alle engelen die trouw bleven aan God, en van de geesten van goddelijke mannen en vrouwen, die overleden zijn. Aangezien de internationale gemeenschap van mensen die in Yeshua, dat is de Kerk, geloven, de bruid van de Messias wordt genoemd (Efeziërs 5), wordt dus hier ook het hemelse Jeruzalem “bruid” genoemd, want dat is waar de mensen zijn:

Openbaring 21:2-3
"... de heilige stad, een Nieuw Jeruzalem, nederdalend uit de hemel van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, "Zie, de tabernakel van God is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volken zijn..."

Het afdalen van het Nieuwe Jeruzalem is een samenbrengen van de woonplaats van God en van de mensen op één plaats. Het meeste van hoofdstuk 21 is gewijd aan de beschrijving van deze hemelse woonplaats. Het is de laatste restoratie van de Hof van Eden, het definitieve huwelijk van het Lam, en de totale verzoening tussen God en de mensheid.

Openbaring 21:10
"En hij voerde mij weg in de Geest op een grote en hoge berg, en toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalend uit de hemel van God."

Het Nieuw Testamentisch idee, dat er een hemels Jeruzalem is, is vergelijkbaar met het rabbijnse idee, dat er twee Jeruzalems zijn, een "van boven" en een "van beneden". Er is ook een tabernakel in de hemel en een rechtszaal van de hemel die gelijkt op de tabernakel en van "het Sanhedrin", hier beneden.

Wanneer een goddelijk persoon "overlijdt", gaat zijn lichaam in het graf en zijn geest stijgt op naar deze hemelse stad, Jeruzalem genaamd. Daar zal hij blijven totdat het voor hem tijd is, zijn opstandingslichaam te ontvangen. Dan zullen de heiligen, die in het hemels Jeruzalem wonen, neerdalen en hun aards lichaam oprapen, om op te kunnen staan en voor eeuwig te leven in het herstelde paradijs van de Hof van Eden.

Dit is de woonplaats, die Yeshua beschreef in het Johannes evangelie:

Johannes 14:2
"In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen...
Als Ik heen gegaan ben en een plaats voor u bereid heb, kom ik weer en zal Ik u tot Mij nemen..."

Zo zal de rechtvaardige leven met Yeshua en God, de Vader. Op het moment van de nieuwe schepping, komt die hemelse woonplaats naar beneden. Als hij naar omlaag komt, moet er ook een plaats zijn, om neer te komen. Die plaats is op aarde. Het centrum is Jeruzalem.

De rechtvaardigen zullen altijd in Jeruzalem zijn. Ten eerste zullen ze in het Jeruzalem zijn, dat in de hemel is, en daarna in het Jeruzalem dat neerdaalt als onderdeel van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die op de aarde hersteld zal worden. Jazeker, de geesten van de rechtvaardigen gaan naar omhoog in de hemel, wanneer zij sterven. Maar uiteindelijk zal hun woonplaats hier terug zijn op aarde, wanneer het hemelse Jeruzalem neerdaalt.

Zie ook Het Millennium: Hemel op aarde?

Bron: Jerusalem Comes Down – Revive Tribe