www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hoe Iran van plan is om Gaza over te nemen

door Khaled Abu Toameh - 9 oktober 2018

Als iemand hoopte dat Hamas uit de macht in de Gazastrook verwijderen de situatie zou verbeteren en de kansen op vrede tussen de Palestijnen en Israël zou vergroten, dan zijn ze klaar voor een grote teleurstelling. Hamas, dat in de zomer van 2007 met geweld de controle over de Gazastrook greep, is niet de enige terroristische groep in de kuststrook, waar zo'n twee miljoen Palestijnen wonen.

Naast Hamas zijn er verschillende andere Palestijnse terroristische groeperingen in de Gazastrook.

De op één na grootste groep na Hamas is de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), die duizenden aanhangers en militanten heeft. Wanneer Hamas ooit uit de macht wordt gezet, heeft PIJ de grootste kans om het vacuüm op te vullen.

Je haalt Hamas weg uit de macht, dan zul je hoogstwaarschijnlijk met de PIJ te maken krijgen - en niet met een gematigder groep. Terwijl Hamas slechts als "goed" kan worden beschouwd, zou de vervanging ervan in een of andere alternatieve realiteit niet beter zijn. Het Islamistisch fundamentalisme is verankerd in de harten en geesten van tienduizenden Palestijnen in de Gazastrook.

De twee islamistische groepen - Hamas en PIJ - zijn als twee erwten in een peul. De twee erkennen het bestaansrecht van Israël niet en blijven oproepen tot een gewapende strijd om "heel Palestina te bevrijden," van de Middellandse Zee tot aan de Jordaan.

Net als Hamas heeft ook het door Iran gefinancierde PIJ een gewapende vleugel, genaamd Saraya Al-Quds (Jeruzalem Brigades). Opgericht in 1981 door PIJ-leiders Fathi Shaqaqi en Abed Al-Aziz Awda in de Gazastrook, de Jeruzalem Brigade is verantwoordelijk voor honderden terroristische aanslagen tegen Israël, waaronder zelfmoordaanslagen. De laatste jaren heeft de groep ook raketten en mortieren op Israël afgevuurd.

Hoewel het zichzelf als een onafhankelijke groep beschouwt, opereert PIJ vaak in coördinatie met Hamas. De twee groepen hebben zelfs een gezamenlijk 'operatie commando' om hun aanvallen op Israël te coördineren. Soms voeren ze gezamenlijke aanvallen uit.

De Jeruzalembrigades gaan graag de straat op met gewelddadige voorstellingen gericht tegen de andere Palestijnse terroristische groeperingen in het bijzonder, en het Palestijnse publiek in de Gazastrook in het algemeen. Hamas tolereert over het algemeen geen concurrentie van andere gewapende groepen in de Gazastrook, maar als het gaat om PIJ en zijn militaire vleugel is het een heel ander verhaal. Wanneer PIJ zijn macht en wapens in de straten van Gaza laat zien, kijkt Hamas weg.

Hamas weet blijkbaar dat PIJ, een grote en invloedrijke groep is, gevaarlijk om mee te knoeien. Hamas lijkt zich er ook van bewust te zijn dat bemoeien met PIJ betekent dat je in de problemen komt met de betaalmeesters van PIJ in Iran. Net als de PIJ is ook Hamas afhankelijk van de politieke, financiële en militaire steun van Iran. Iran beschouwt PIJ als zijn belangrijkste bondgenoot en marionet in de Gazastrook. Iran steekt via PIJ zijn tentakels uit in de binnenlandse aangelegenheden van de Palestijnen, tot grote ontsteltenis van president Mahmoud Abbas en zijn door het Westen gesteunde Palestijnse Autoriteit.

De betrekkingen tussen Iran en Hamas zijn de afgelopen jaren niet stabiel geweest, grotendeels als gevolg van de weigering van Hamas om het door Iran gesteunde regime van de Syrische dictator Bashar Assad te steunen. De laatste tijd zijn er echter in sommige Arabische media berichten opgedoken dat Iran en Hamas zijn overeengekomen om hun verschillen opzij te zetten.

In de afgelopen jaren heeft een aantal Hamas-delegaties een bezoek gebracht aan Teheran in het kader van de inspanningen van de groep om de betrekkingen met Iran te verbeteren. Het laatste bezoek vond plaats in oktober 2007, toen een Hamas-delegatie bestaande uit Ezzat Al-Risheq, Sami Abu Zuhri, Khaled Qaddoumi, Mohammed Nasr en Zaher Jabarin, een bezoek bracht aan Teheran om de Iraanse leiders te informeren over de laatste ontwikkelingen rond de pogingen om een einde te maken aan de crisis tussen Hamas en de Fatah-fractie van Abbas.

Ondanks de schijnbare toenadering heeft Iran grote bedenkingen bij het vertrouwen in Hamas. Het scepticisme lijkt gebaseerd te zijn op de angst van Iran dat Hamas bereid is een verzoeningsakkoord met Fatah en een wapenstilstandakkoord met Israël te sluiten. Een dergelijke alliantie zou in de ogen van Iran een verraad van Hamas betekenen. Elke overeenkomst met Fatah zou betekenen dat Hamas bereid is om de krachten te bundelen met Abbas en, erger nog, om in de toekomst vredesbesprekingen met Israël aan te gaan. Elke wapenstilstandovereenkomst met Israël zou betekenen dat Hamas bereid is de wapens neer te leggen en de gewapende strijd tegen de "zionistische vijand" op te geven. Deze "overgave" zou een vloek zijn voor de mullahs in Teheran, die zich tot doel hebben gesteld om Israël uit te schakelen.

Wat Iran betreft, is het PIJ hun echte bondgenoot in de Palestijnse arena. En wat Iran betreft, zal het PIJ altijd gezien worden als een natuurlijke vervanger van Hamas in de Gazastrook als Hamas ooit een deal smeedt met Fatah of Israël.

Het PIJ doet ondertussen zijn uiterste best om zijn betrouwbaarheid te bewijzen aan haar meesters in Teheran. Vorige week stuurde de militaire vleugel van PIJ haar zwaarbewapende strijders opnieuw de straten van de Gazastrook op met een machtsshow gericht op Hamas, Iran en de rest van de wereld.

Abu Hamzeh, een woordvoerder van de Jeruzalem Brigades, verklaarde trots tijdens de paramilitaire mars dat zijn groep "nooit een centimeter van het land Palestina - heel Palestina - zal compromitteren of over onderhandelen". Hij voegde eraan toe: "Onze wapens zijn het symbool van onze trots en macht van ons volk. We zullen ons verzetten tegen alle samenzweringen en alle plannen verijdelen die gericht zijn op het liquideren van onze zaak."

Dus, wat betekent dit alles voor Gaza?

Ten eerste, dat de situatie daar waarschijnlijk geen positieve veranderingen te zien zal geven. Zelfs als Hamas aan de macht zou worden onttrokken, zouden de Palestijnen nog steeds lijden onder andere radicale groeperingen zoals het PIJ.

Ten tweede, zelfs als Hamas morgenochtend wakker zou worden en een echt staakt-het-vuren met Israël zou hebben, zullen er altijd andere terroristische groeperingen zijn die bereid zijn om de overeenkomst te allen tijde te schenden.

Ten derde, dat de Gazastrook overspoeld zal blijven worden door een aantal zwaarbewapende groepen die terreuraanslagen op Israël zullen blijven uitvoeren en onder de Palestijnse bevolking terreur en intimidatie zullen blijven zaaien.

Ten vierde, dat noch Abbas, noch enige andere derde partij ooit in staat zal zijn om voet aan wal te zetten in de Gazastrook, de openbare orde te handhaven en de wapens van de terroristische groeperingen in beslag te nemen.

Dit zijn cruciale factoren waarmee rekening moet worden gehouden door elke internationale partij die een oplossing zoekt voor de ramp die Gaza heet. Een andere mogelijkheid is dat men een andere realiteit wil blijven vasthouden, een realiteit waarin het allemaal goed zou komen als Israël alleen maar de beperkingen voor de Gazastrook zou versoepelen.

Khaled Abu Toameh, een bekroond journalist, is gevestigd in Jeruzalem.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2018 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: How Iran Plans to Take Gaza