www.wimjongman.nl

(homepagina)

Lawrence Solomon: Imperialisme stierf niet met het einde van WO-II.

De opstand in de hele EU tegen het nieuwe Duitse Rijk, waaronder de Brexit, is slechts het derde bedrijf in de eeuwenlange oorlog tussen nationalisten en imperialisten.

 

Duitse bondskanselier Angela Merkel. Duitsland heeft zijn rijk opnieuw opgebouwd, onder de naam van de Europese Unie en probeert met economische middelen te bereiken wat het met militaire actie niet heeft bereikt. - Michael Sohn, Pool/AP Photo

Nationalisten - zij die allemaal aan de wieg stonden van de Eerste Wereldoorlog - begonnen de Eerste Wereldoorlog.

Vóór de Eerste Wereldoorlog werd de wereld grotendeels geregeerd door vijf monarchieën, meestal in een comfortabele regeling waarbij aan de rand van de wereld werd gevochten, maar zelden in de hoofdsteden.

De Russische tsaren regeerden van zee tot zee tot zee tot zee, van de Baltische staten tot aan de Atlantische Oceaan, tot de gebieden in het oosten, met de inheemse landen in het Noordpoolgebied, tot Azerbeidzjan aan de Kaspische Zee tot aan het zuiden toe. Ongeveer 200 etnische volken waren gehoorzaam aan Moeder Rusland.

Het imperium van de Britse monarchie, waar de zon nooit onderging, omvatte een nog groter gebied, dat zich uitstrekte zuidelijk tot Afrika, oostelijk tot India en China, en westelijk tot aan Amerika. Het Oostenrijks-Hongaarse Rijk - de erfgenamen van het Heilige Roomse Rijk van de Habsburgers - en het Duitse Rijk, slechts tientallen jaren oud, hadden samen een groot deel van West- en Midden-Europa in handen. Het Ottomaanse Rijk, hoewel sterk ingekrompen sinds zijn hoogtepunt in de 17e eeuw toen het tot diep in Europa reikte, beheerste in het begin van de 20e eeuw toch een groot deel van de Balkan in Europa, samen met het grootste deel van het Midden-Oosten.

Deze vijf monarchieën heersten imperialistisch over de vele honderden naties binnen hun imperiums, sloegen de opstanden neer als dat nodig was en ruilden soms de landen onder elkaar om schulden te regelen of geschillen op te lossen. De meesten regeerden vele eeuwen lang, vaak in de verzekerdheid dat ze een door God gegeven legitimiteit hadden. Tijdens deze eeuwen van relatieve stabiliteit waren er geen wereldoorlogen. Zoals een Oostenrijks-Hongaarse diplomaat dit in 1914 uitlegde, was het rijk "een Europese noodzaak" die vrede verzekerde door van nationale minderheden te eisen dat zij hun aspiraties ondergeschikt maakten aan het grotere goed van politieke stabiliteit. Maar de nationale minderheden zagen dat niet allemaal zo. Veel onderworpen landen, sommige waren verdeeld door de imperiums, klaagden over hoge belastingen en wilden hun religieuze en etnische broeders verenigen in een zelfbestuur. De weerbarstige Grieken, die zich bijna een eeuw eerder losmaakten van de Ottomanen, waren voor velen van hen het rolmodel.

De vonk die de eerste van de wereldoorlogen liet ontbranden - is de moord door een Slavische Servische nationalist op de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije tijdens zijn bezoek aan Sarajevo - maar begon niet onmiddellijk een oorlog. Onderhandelingen tussen Oostenrijk-Hongarije en de Serviërs leken een tijdje te lukken om vijandelijkheden af te wenden. Maar de Oostenrijks-Hongaarse keizer, samen met zijn bondgenoot, de Duitse keizer, redeneerde terecht dat als ze de Serviërs niet hard neersloegen, het hele bouwwerk van het rijk zou kunnen afbrokkelen als andere subjectieve naties erdoor werden aangemoedigd en in opstand kwamen. De beslissing van de keizers om de nationalisten te verpletteren, bracht vervolgens een keten van gebeurtenissen op gang die andere rijken in de strijd trokken, allemaal met hetzelfde begrip: Hun rijken lagen in de weegschaal.

De Eerste Wereldoorlog was evenzeer een oorlog van de imperiums tegen hun onderworpen naties als een oorlog tussen de imperiums onderling. Het was een oorlog tussen de imperialisten en de nationalisten, zoals duidelijk werd toen natie na natie hun kans op onafhankelijkheid zag en over hun loyaliteit onderhandelden toen de oorlog uitbrak. De aard van deze oorlog werd volledig begrepen toen de Amerikanen in 1917 de strijd aangingen - met president Woodrow Wilson kort nadat hij verklaarde dat het principe van zelfbeschikking van nationale minderheden tot vrede zou leiden: "Nationale aspiraties moeten worden gerespecteerd; mensen mogen nu alleen nog maar worden gedomineerd en geregeerd met hun eigen toestemming. 'Zelfbeschikking' is niet zomaar een uitdrukking; het is een dwingend principe tot handelen."

Het Verdrag van Versailles van 1919 bracht dat principe in de praktijk en creëerde talrijke landen in de beschaafde wereld, de eerste grote stap naar de oprichting van natiestaten op basis van de etniciteit van hun bevolking. De Duitse, Oostenrijks-Hongaarse, Russische en Ottomaanse monarchieën bezweken voor de nationalisten, om nooit meer terug te keren.

Maar het imperialisme zou niet zo gemakkelijk verslagen worden. De Britten, als overwinnaars in de Eerste Wereldoorlog, hingen aan hun imperium. De Russen herschepten al snel hun imperium onder het mom van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken. En ook de Duitsers probeerden onder Hitlers Derde Rijk hun imperium te herstellen. Deze pogingen mislukten uiteindelijk. Die van Duitsland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, die van Rusland aan het einde van de Koude Oorlog.

Maar het imperialisme blijft bestaan. Rusland heeft de Krim en afhankelijkheden in Centraal-Azië gewonnen en velen geloven dat het verdere territoriale ambities heeft. Duitsland heeft zijn imperium opnieuw opgebouwd onder de naam van de Europese Unie en probeert met economische middelen te bereiken wat het met militaire acties niet heeft bereikt. Het besluit om deze week samen met Frankrijk een leger van de Europese Unie op te richten dat onvermijdelijk onder Duitse controle zou vallen, is een erkenning dat de economie niet zal volstaan om het EU-imperium intact te houden.

Hoewel het imperialisme blijft bestaan, omdat de term een slechte geur heeft gekregen, gaat het door onder zijn goedaardiger zusternaam, het "globalisme". De opstand van nationalisten tegen het nieuwe Duitse Rijk in de hele EU - Brexit in het Verenigd Koninkrijk, de Vijfsterrenbeweging en de Liga in Italië, de Vrijheidspartij in Oostenrijk en de Fidesz in Hongarije onder andere - is slechts Bedrijf Drie in de eeuwenlange oorlog tussen de nationalisten en de imperialisten.