www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het wonder van de 70e verjaardag van Israël

Liat Archer en Asher Intrater 2 mei 2018

Het weer bij elkaar komen van het Joodse volk is een gebeurtenis die vele malen geprofeteerd is in de Schrift. Het is moeilijk voor te stellen dat over wat we nu zien al duizenden jaren voor het gebeurde geschreven is.

De dagen komen, zegt YHVH dat ze niet meer zullen zeggen: “zo waar de Heere leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar: Zo waar de Heere leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.” Jeremia 23:7-8

Dit is een grote bewering. We ervaren iets dat groter is dan wat de mensen ervoeren die met Mozes Egypte verlieten. Dit is een wonder van Bijbelse proporties.

Bovennatuurlijke interventie

Het feit dat dit gebeurd is bewijst dat de Bijbel waar is. Natuurlijk gesproken is dat niet mogelijk. Een volk kan niet 2.000 jaar lang uiteengedreven zijn en dan weer bijeenkomen. Dat zou niet voorspeld kunnen worden of vervuld zonder bovennatuurlijke interventie. Het is het bewijs van de goddelijke oorsprong van de Bijbelse profetie.

Als deze grote historisch belofte waar geworden is, hoeveel te meer zullen de persoonlijke beloften van de Schrift voor ons eigen leven uitkomen. We halen er veel persoonlijke bemoediging voor Bijbelse beloften in ons eigen leven uit, als we kijken naar de wonderen van het moderne Israël.

De verstrooiing en het weer bijeenkomen van Israël heeft ook een verbazingwekkende parallel met de dood en de opstanding van Yeshua. Wat er gebeurt met de koningen van Israël, gebeurt met Israël. Toen Yeshua werd gedood door de Romeinen en zijn ziel voor twee dagen zijn lichaam verliet, zo was het volk Israël verbannen uit hun land, 2.000 jaar. Zoals Yeshua terugkeerde in Zijn lichaam toen Hij na twee dagen opstond, zo is het volk teruggekeerd naar haar land om hersteld te worden na twee millennia. Het herstel van Israël is een wonder dat parallel loopt met de opstanding van Yeshua.

Uiterste Volheid

Waarom is dit allemaal gebeurd? Wat is het doel? Bijbelse profetie beschrijft een andere periode in de tijd, die nog moet komen. Het is het Messiaanse of Duizendjarige Koninkrijk op aarde. Het is de ultieme volheid van zowel de Internationale Kerk en de staat Israël.

Er zal vrede zijn en voorspoed, recht en gerechtigheid, voor alle naties. De hoofdstad van het koninkrijk zal Jeruzalem zijn. Voor dat het wereldwijde koninkrijk gesticht wordt, moet eerst het land Israël zijn hersteld. Het herstel van Israël is deel van de voorbereiding voor het komende Messiaanse koninkrijk.

We zijn blij al die betekenissen te zien van deze 70e verjaardag van de Staat Israel:

  1. Wonder van Bijbelse proporties
  2. Bewijs dat de Bijbel waar is
  3. Persoonlijke bemoediging van Bijbelse beloften
  4. Wonder, parallel aan de opstanding van Yeshua
  5. Voorbereiding voor het komende Messiaanse koninkrijk
  6. Laten we ons samen verheugen in de wonderbare dingen die God doet in onze generatie!

Bron: The Miracle of Israel’s 70th Anniversary – Revive Tribe