www.wimjongman.nl

(homepagina)

De VN stelt Hamas in staat om zijn oorlogsmachine in te zetten

door Bassam Tawil | 13 augustus 2018

De Palestijnse Hamas-terreurgroep die de Gazastrook in zijn greep heeft, heeft naar verluidt in principe ingestemd met een Egyptisch initiatief van de Verenigde Naties voor een langdurig staakt-het-vuren met Israël. Volgens sommige rapporten roept het initiatief op tot een staakt-het-vuren van vijf tot tien jaar in ruil voor de versoepeling van de economische sancties en de humanitaire en economische hulp aan de Palestijnen in de Gazastrook.

Dit initiatief voor een staakt-het-vuren is tamelijk verontrustend: er zijn geen zinvolle concessies van Hamas voor nodig. De extremistische ideologie van Hamas, die oproept tot de vernietiging van Israël en niet eist dat Hamas zijn wapens neerlegt, wordt bijvoorbeeld volledig intact gelaten.

De boodschap van de internationale gemeenschap aan Hamas is in wezen dat het land rijkelijk beloond zal worden voor het tijdelijk stopzetten van zijn terreuraanslagen op Israël.

Zoals in de afgelopen weken is gebleken, lijkt Hamas meer dan bereid te zijn rustig te blijven zitten om de voordelen en privileges te krijgen die Egypte en de VN bieden. Hamas is geconfronteerd met een ernstige crisis als gevolg van de economische sancties die zijn opgelegd aan de Gazastrook, met name de sancties die zijn geïnitieerd door zijn rivalen in de Palestijnse Autoriteit-regering van president Mahmoud Abbas. Hamas grijpt het Egyptische en VN-voorstel dus aan als een soort reddingsvest.

Zodra de staakt-het-vuren-overeenkomst van kracht wordt, zal Hamas extra tijd hebben om door te gaan met het vergaren van wapens en de greep op de Gazastrook te versterken.

Onder de paraplu van het staakt-het-vuren zal Hamas nieuwe tunnels kunnen blijven bouwen, die gebruikt zullen worden om Israël te infiltreren en burgers en soldaten te doden. Hamas zal ook wapens kunnen blijven smokkelen naar de Gazastrook door tunnels langs de grens met Egypte. Dankzij de door Egypte en de VN uitgebroede wapenstilstandsovereenkomst zal Hamas al deze dingen kunnen doen zonder zich zorgen te hoeven maken over een Israëlische militaire reactie.

Het voorgestelde staakt-het-vuren geeft Hamas vijf tot tien jaar om zich voor te bereiden op de volgende oorlog met Israël. In deze periode zal Hamas weer tienduizenden Palestijnen in zijn gelederen hebben gerekruteerd en hen hebben omgevormd tot jihadisten ter voorbereiding op de jihad (heilige oorlog) tegen Israël.

Met andere woorden, het voorgestelde staakt-het-vuren ontheft Hamas, de feitelijke regering in de kustenclave, van haar plichten en verantwoordelijkheden ten opzichte van haar eigen kiezers. Hamas hoeft zich niet langer zorgen te maken over de verbetering van de levensomstandigheden van de Palestijnen in de Gazastrook, omdat de VN en de rest van de internationale gemeenschap die taak zullen vervullen.

De internationale gemeenschap en de VN zullen volgens het voorgestelde staakt-het-vuren tegemoetkomen aan de behoeften van de Palestijnse bevolking en zelfs diverse economische en humanitaire projecten in de Gazastrook lanceren, terwijl de leiders van Hamas in hun luxueuze kantoren en huizen zitten te lachen om de gedupeerde westerse donoren, die zelfs de levering van brandstof en elektriciteit aan de mensen die onder hun bewind leven, zullen financieren.

Erger nog, de voorgestelde overeenkomst, die nu door de Hamasleiders wordt besproken met Egyptische en VN-functionarissen, biedt de Hamas-heersers een zeehaven en een luchthaven aan in het nabijgelegen Egyptische schiereiland de Sinaï. Natuurlijk is er geen garantie dat Hamas deze havens niet zal gebruiken om wapens de Gazastrook binnen te smokkelen. Degenen die geloven dat de Egyptenaren de wapensmokkel naar de Gazastrook kunnen voorkomen, leven in de gevaarlijke illusie over een omkopingsvrij Midden-Oosten.

Bovendien hebben de Egyptische autoriteiten hun handen al vol aan de verschillende islamitische terroristische groeperingen die de afgelopen jaren op het Sinaï-schiereiland actief zijn geweest. Als het Egyptische leger en andere veiligheidsdiensten er tot nu toe niet in zijn geslaagd het probleem van de terreurgroepen in de Sinaï uit te roeien, hoe moeten zij dan precies omgaan met de wapensmokkel van Hamas?

Bovendien, hoe zit het met de betrokkenheid van Hamas bij enkele jihadi groepen in de Sinaï? De afgelopen jaren zijn in verschillende Arabische media berichten verschenen over de samenwerking van Hamas met een aantal van deze groepen bij het uitvoeren van terreuraanslagen op het Egyptische leger en de burgers in de Sinaï.

Veel zorgwekkender is dat een overeenkomst over een staakt-het-vuren zal worden gezien als een beloning voor het door Hamas gesponsorde terrorisme en geweld tegen Israël. Sinds maart jongstleden stuurt Hamas duizenden Palestijnen, onder wie vrouwen en kinderen, naar de grens met Israël in het kader van de zogenaamde terugkeermars. Als onderdeel van deze protesten hebben Palestijnen explosieven, benzinebommen en stenen naar Israëlische soldaten gegooid. Ze hebben ook honderden brandende vliegers en ballonnen afgevuurd op Israëlische gemeenschappen langs de grens met de Gazastrook, en branden veroorzaakt die tienduizenden hectaren landbouwgrond en bossen hebben verwoest.

Alsof dat nog niet genoeg was, hebben Hamas en andere Palestijnse terreurgroepen in de Gazastrook vorige week opnieuw meer dan 180 raketten en projectielen afgevuurd op Israëlische gemeenschappen.

Dergelijke raketaanvallen zijn verre van ongewoon; ze vinden plaats sinds Israël zich in 2005 uit de Gazastrook heeft teruggetrokken. Het was toen dat Israël de hele Gazastrook overdroeg aan de Palestijnse Autoriteit (PA) van Mahmoud Abbas. In 2007 heeft Hamas de PA met geweld de Gazastrook uitgezet en heeft sindsdien de controle over het gebied.

Een staakt-het-vuren klinkt misschien goed, maar onder de huidige omstandigheden zal het een dodelijk signaal afgeven aan Hamas en de andere terroristische facties in de Gazastrook: namelijk, dat door de langdurige terreurbombardementen op Israël men economische en humanitaire projecten krijgt toegewezen die worden gefinancierd door de Verenigde Naties en Westerse donoren en, als het goed gaat, misschien zelfs een zeehaven en luchthaven.

De voorgestelde staakt-het-vuren-overeenkomst is dan ook niets anders dan een steekpenning van de VN en Egypte aan Hamas om in te stemmen met een tijdelijke stopzetting van de terroristische aanvallen op Israël. Terroristen geruststellen is echter een recept om het conflict voort te zetten en te laten escaleren en de terroristen een hart onder de riem te steken. Bovendien zal Hamas hierdoor alleen maar meer geneigd zijn om Israël en de rest van de wereld te blijven dwingen tot meer concessies.

Onderhandelen met Hamas verleent legitimiteit aan terroristische groeperingen en maakt hen tot aanvaardbare partijen. Daarentegen zou men kunnen opmerken dat de VN nooit heeft overwogen een onderhandeld staakt-het-vuren in te stellen tussen de VS en de Al-Qaeda-terreurgroep van Osama bin Laden of ISIS. De huidige onderhandelingen die de Egyptenaren en de VN met Hamas voeren om tot een staakt-het-vuren met Israël te komen, geven precies het verkeerde signaal af aan de jihadistische groeperingen over de hele wereld. Deze onderhandelingen zullen deze groepen er in feite toe aanzetten hun terreuraanslagen voort te zetten in de hoop legitimiteit te verkrijgen en de internationale gemeenschap te dwingen dit voorbeeld te volgen en ook met hen te onderhandelen, zoals zij dat met Hamas hebben gedaan. Is er enig verschil tussen Hamas en Al-Qaeda, ISIS en Boko Haram, de zogenaamde islamitische staat in West-Afrika? Niet echt.

Zoals gezegd, is Hamas natuurlijk blij dat de Egyptenaren, de VN en andere internationale partijen het land volgen en het letterlijk smeken om een tijdelijke wapenstilstand met Israël te aanvaarden, vooral onder zulke gouden omstandigheden. Hamas heeft niets te verliezen door in te stemmen met een staakt-het-vuren waarmee het zijn militaire macht in de Gazastrook verder kan versterken, zonder dat het zijn slechte gedrag hoeft te staken of iets hoeft te doen om de eigen bevolking te helpen.

Een teken van opgetogenheid van Hamas is te vinden in een verklaring van haar leiders in de Gazastrook op 8 augustus 2018. In de verklaring, die werd afgelegd na een reeks bijeenkomsten tussen Hamas en andere Palestijnse terreurgroepen, werd toegevoegd dat Hamas geen "politieke prijs" zal betalen voor de opheffing van de sancties tegen de Gazastrook.

Hamas heeft hier dus zelf duidelijk gemaakt dat, zelfs als er een staakt-het-vuren wordt bereikt met Israël, de terroristische groepering haar droom om de strijd voort te zetten nooit zal opgeven totdat Israël is vervangen door een islamitische staat.

We hebben nog enkele vragen: Waarom onderhandelen de Verenigde Naties met een terreurgroep die zich heeft beëdigd tot de vernietiging van Israël? Waarom eisen de VN, Egypte en andere partijen niet dat Hamas de al elf jaar gegijzelde Palestijnen in de Gazastrook ontwapent en zijn controle afstaat? Waarom is de VN blijkbaar bereid om honderden miljoenen dollars in de Gazastrook te investeren terwijl Hamas aan de macht blijft en zelfs sterker wordt? Waarom mogen de Verenigde Naties de rol van redder van Hamas spelen? De volgende keer dat Hamas de Israëlische burgers aanvalt, zullen de VN en al degenen die nu proberen Hamas te sussen, misschien een aantal antwoorden krijgen.

Bassam Tawil, een Islamitische Arabier, gevestigd in het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2018 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: UN Enabling Hamas's War Machine