www.wimjongman.nl

(homepagina)

Palestijnen: De Hamas-ISIS-oorlog en de corrupte leiders

door Bassam Tawil - 10 februari 2018

De Hamas-ISIS-oorlog komt op een moment dat de Gazastrook een ernstige humanitaire crisis doormaakt, inclusief een tekort aan brandstof en medicijnen, die een aantal ziekenhuizen en medische centra heeft gedwongen hun diensten op te schorten. Het lijden van de Palestijnse bevolking in de Gazastrook baart Hamas blijkbaar geen zorgen.

Wat doen moslimterroristen als zij geen 'ongelovigen' en niet-moslims doden? Het is eenvoudig: ze beginnen elkaar te doden.

Neem bijvoorbeeld de islamitische terreurgroepen Hamas en Islamitische Staat (ISIS). Hoewel de twee groepen dezelfde ideologie delen en ernaar streven om iedereen te doden die hun inspanningen belemmert om hun versie van de islam naar de rest van de wereld te verspreiden, lijkt het er nu op dat de kelen die ze zoeken door te snijden, elkaars kelen zijn.

De ruzie tussen Hamas en ISIS is geen gekibbel tussen goeden en slechten. Het is eerder een geschil tussen twee bloeddorstige, wrede en meedogenloze islamitische terreurgroepen die het bloed van talloze niet-moslims aan hun handen hebben.

Tot voor kort werd gezegd dat Hamas en ISIS samenwerkten, met name op het Egyptische schiereiland Sinaï. Hamas heeft strijders geleverd aan ISIS in ruil voor wapens die naar de Gazastrook zijn gesmokkeld. Dankzij de samenwerking tussen beide groepen kon ISIS een reeks terreuraanslagen uitvoeren tegen het Egyptische leger en de burgers in de Sinaï.

De afgelopen maanden zijn de betrekkingen tussen Hamas en ISIS echter snel verslechterd, met name in het licht van de inspanningen van Hamas om de scheidingen te repareren met het regime van de Egyptische president Abdel Fattah Sisi. De nieuwe toenadering tussen Hamas en Egypte heeft blijkbaar ISIS woedend gemaakt en haar ertoe aangezet om de Palestijnse zusterorganisatie Hamas de oorlog te verklaren.

Hamas van haar kant is op zijn hoede geweest voor de pogingen van ISIS om de Gazastrook te infiltreren en de Palestijnse Islamitische Jihadbeweging aldaar te ondermijnen.

Hamas duld geen concurrentie. In plaats daarvan handhaaft de groep haar dodelijke greep op de twee miljoen Palestijnen die in de Gazastrook wonen. Hamas heeft al geprobeerd om de regerende Fatah-fractie van de Palestijnse Autoriteit (PA) van President Mahmoud Abbas in toom te houden. Dus het laatste wat het nodig heeft is dat een rivaliserende islamitische groepering haar heerschappij in Gaza aanvecht.

Maar nu is het officieel: Hamas en ISIS zijn in oorlog met elkaar. Dit geschil moet natuurlijk als goed nieuws worden gezien. Er is niets meer troostend dan dat twee radicaal-islamitische groeperingen elkaar verscheuren. Alles wat men nu kan doen is de beide groepen succes toewensen!

De oorlog tussen de twee terreurgroepen bereikte deze week zijn hoogtepunt met de onthulling dat ISIS had gepland om Hamas-leider Ismail Haniyeh te vermoorden.

Volgens een Egyptisch inlichtingenverslag heeft Hamas onlangs 18 ISIS-verdachten gearresteerd die van plan waren die moord in de Gazastrook uit te voeren. De ISIS-cel was klaarblijkelijk van plan om explosieven in de "Witte Moskee" in de Gazastrook te plaatsen, waar Haniyeh altijd bidt, zo zegt het bovengenoemde rapport. Het plan, zo voegden ze eraan toe, werd ontdekt dankzij de samenwerking tussen Hamas en de Egyptische autoriteiten.

Eerder had Hamas aangekondigd dat zijn veiligheidstroepen twee ISIS-terroristen hadden gearresteerd die de Gazastrook waren geïnfiltreerd vanuit de Sinaï. Volgens Hamas bekenden de twee terroristen tijdens het verhoor dat een van de doelstellingen van ISIS in de Sinaï was, om te voorkomen dat humanitaire hulp naar de Gazastrook zou worden gesmokkeld.

De arrestaties kwamen kort nadat ISIS een video uitbracht met de executie van twee Hamas-leden in de Sinaï. Een van de mannen werd geïdentificeerd als Musa Abu Zmat, een hooggeplaatste commandant van de militaire vleugel van Hamas, Ezaddin Al-Qassam. Abu Zmat werd schuldig bevonden aan het smokkelen van wapens van de Sinaï naar de Gazastrook. Hij werd gedood met een enkele schot door het hoofd.

ISIS bracht later nog een video uit waarin zij Hamas beschuldigde van "verraad" aan de Palestijnen door moslim-extremisten in de Gazastrook te arresteren. ISIS beschuldigde Hamas er ook van dat Hamas er niet in slaagt om de recente aankondiging van president Donald Trump van de Verenigde Staten van Amerika door Jeruzalem als de hoofdstad van Israël te erkennen te dwarsbomen en financiële steun van Iran te ontvangen. In de video riep ISIS ook op tot het aanvallen van Hamas-figuren en installaties, maar ook van christenen in de Gazastrook.

De twee geëxecuteerde Hamas-mannen waren de Gazastrook ontvlucht om zich bij ISIS aan te sluiten, aldus Palestijnse bronnen. Mukhaimar Abu Sa'ed, docent aan de Al-Azhar Universiteit in de Gazastrook, zei dat een aantal Hamas-leden waren overgelopen omdat zij vonden dat hun groep "te mild" was en zij in de Gazastrook geen islamitische shariawetgeving oplegde.

In een zoveelste teken van toenemende spanningen tussen de twee terreurgroepen eerder deze maand heeft ISIS nog eens twee Palestijnen geëxecuteerd op beschuldiging van "samenwerking" met Hamas. De twee, Ramez Abdullah en Bashar Said, woonden in het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk bij Damascus en werden in Syrië geëxecuteerd.

Volgens sommige berichten heeft Hamas in de afgelopen maanden meer dan 500 ISIS-aanhangers in de Gazastrook gearresteerd als onderdeel van een massaal optreden tegen de groep. Hamas lijkt ook de recente ISIS-dreigingen tegen zijn leiders serieus te nemen. Bronnen in de buurt van Hamas toonden aan dat tientallen ISIS-terroristen er de afgelopen maanden in zijn geslaagd in de Gazastrook te infiltreren en zich voorbereiden op een golf van aanvallen tegen Hamas-doelwitten.

De Hamas-ISIS-oorlog komt op een moment dat de Gazastrook een ernstige humanitaire crisis doormaakt, met inbegrip van een tekort aan brandstof en medicijnen, waardoor een aantal ziekenhuizen en medische centra gedwongen waren hun diensten op te schorten. Blijkbaar baart dat lijden van de Palestijnse bevolking in de Gazastrook Hamas geen zorgen.

Hamas is te druk bezig om tegen elke prijs aan de macht te blijven om de inwoners van Gaza te willen helpen. Hamas is bereid te strijden tegen de laatste Palestijnen om aan de macht te blijven. De Palestijnse Autoriteit van haar kant lijkt zich ook weinig zorgen te maken over de benarde situatie van haar kiezers in de Gazastrook.

Ondanks de recente "verzoeningsovereenkomst" tussen Hamas en Abbas' Fatah, heeft de Palestijnse president volhardend geweigerd de sancties op te heffen die hij vorig jaar aan de Gazastrook heeft opgelegd, waardoor de humanitaire crisis daar nog erger werd.

Het uiteindelijke doel van Abbas is om de ineenstorting van het Hamas-regime in de Gazastrook te bewerkstelligen. Ook hij is bereid om zoveel Palestijnen als maar nodig is op te offeren om zijn doel te bereiken.

In plaats van te voorzien in de behoeften van zijn volk, houdt Abbas zich ook bezig met een gevecht met de Amerikaanse regering en haar "zionistische" vertegenwoordigers, David Friedman en Jason Greenblatt.

Hamas heeft zijn handen er vol aan om te voorkomen dat zowel ISIS als Fatah de Gazastrook overnemen, en dat terwijl de Palestijnen verstoken zijn van medische behandeling, banen en voedsel. De strijd met ISIS geeft Hamas een voorproefje van zijn eigen medicijn: bloed en dood.

Opnieuw zijn de Palestijnen het slachtoffer geworden van hun leiders, die kennelijk alleen maar met één ding bezig zijn: miljoenen dollars aan publieke donaties in hun eigen particuliere schatkist te pompen.

Bassam Tawil is een moslim gevestigd in het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2018 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians: The Hamas-ISIS War, Corrupt Leaders