www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey Report

In Lucas 21 gaf Jezus Zijn discipelen een snelle lijst van de tekenen waar zij naar moeten zoeken als Zijn terugkeer nabij is.

Jezus zei: "Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden." (Lucas 21:10-11)

We komen veel van de tekenen die Jezus heeft genoemd door de geschiedenis heen tegen. Maar de recente ontwikkelingen maken ze directer dan ooit. Dat komt omdat er drie belangrijke verschillen zijn tussen nu en eeuwen geleden.

De eerste en belangrijkste is "Israël". De profetieën in het Oude en Nieuwe Testament over de tweede komst vereisen het bestaan van een herboren en wettelijk erkende natie van Israël. De aanwezigheid van de staat Israël en haar controle over de stad Jeruzalem geven betekenis en urgentie aan alle profetieën over de terugkeer van de Heer.

De tweede factor, die het gevoel van urgentie vergroot, is "Convergentie". De lijst van tekenen die Jezus gaf, en vele tientallen andere tekenen, gebeuren nu in één keer. We zien niet alleen maar hier en daar wat willekeurige tekenen, maar we zien een snelle samenvloeiing van alle tekenen.

Het derde factor die onze tijd anders maakt is "Gradatie". Net zoals Jezus waarschuwde, zijn de intensiteit en frequentie van de tekens dramatisch gegroeid en ze verschijnen met een ongekende versnelling.

In het programma van deze week zal ik enkele van deze laatste ontwikkelingen uit de hele wereld onderzoeken, die aantonen hoe accuraat deze profetieën van Jezus zijn en hoe snel ze nu worden vervuld.

Gelovigen zullen aangemoedigd worden door het besef dat de Opname van de Gemeente, die onze "gezegende hoop" is, op elk moment kan gebeuren. Maar als dit soort discussies je bang of ongerust maken, dan betekent dat dat je geen vertrouwen hebt in je relatie met God.

Als ik zo'n programma maak, is een van mijn doelen om te bewijzen hoe accuraat de profetieën van de Bijbel wel zijn. En als de Bijbel zo duidelijk kan zijn over ontwikkelingen en gebeurtenissen - zelfs oorlogswapens - die duizenden jaren geleden onmogelijk te bedenken waren, dan kan de Bijbel worden vertrouwd met alles wat er verder in staat.

En de Bijbel vertelt ons dat we niet bang hoeven te zijn als we zien hoe snel dit tijdperk van genade ten einde loopt. In feite laat het ons expliciet zien hoe we kunnen ontsnappen aan de afschuwelijke gebeurtenissen die deze oude wereld spoedig zullen overspoelen.

Niets wat je alleen kunt doen, en niets wat je kunt betalen of beloven, kan je toegang tot de hemel geven als je sterft. Maar laat je niet ontmoedigen, dat is het goede nieuws. Jezus Christus heeft het al voor je gedaan! Hij kocht een ticket naar de hemel door voor jou de schuld voor al je zonden op Zich te nemen en in jouw plaats te sterven om de boete te betalen die je verschuldigd was.

Om dat toegangskaartje te verkrijgen, hoeven we alleen maar de gratis gift van vergeving voor onze zonden accepteren welke Jezus voor ons heeft gekocht met Zijn dood aan het kruis.

En het is zo eenvoudig te doen. Geloof in je hart dat Jezus de Zoon van God is. Geef aan Hem toe dat je een zondaar bent en nooit voor jezelf in aanmerking komt voor de hemel. Vraag Hem domweg om je te vergeven voor die zonde om je met Zijn eigen gerechtigheid te bedekken. Accepteer dan dat het is vergeven en geloof dat God alles zal doen wat Hij beloofd heeft.

Als je dat oprecht doet, dan hoef je niet bang te zijn, want je ziet de profetieën van de Bijbel overal om je heen tot leven komen. Het maakt niet uit of je sterft, of indien je van deze aarde weggerukt wordt wanneer Jezus terugkeert om ons weg te rukken naar de hemel, je bent klaar om te gaan.

Want nu ben je een kind van de Levende God en een deel van zijn eeuwige familie. Wanneer Hij komt, of wanneer je sterft, zul je gewoon naar huis gaan!

Gods zegen,

Hal Lindsey

Bron: Hal Lindsey