www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey Report

5 maart 2018

Toen de Heer me vele decennia geleden tot de profetische bediening riep, wist ik dat het "grote nieuws" het Goede Nieuws was, maar dat het op steeds grotere golven van slecht nieuws zou worden gebracht.

Het "grote nieuws" is dat Jezus Christus terugkomt en dat Hij spoedig terugkomt. Ik ben van mening dat de Bijbel aangeeft dat velen van de generatie die Israƫl in 1948 zag uitgroeien tot een natie, nog leven bij de komst van de Heer. Dat is het Goede Nieuws.

Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat we in de laatste dagen van het kerktijdperk zijn door te kijken naar de toeloop van de "tekenen van de tijd" zoals die door Jezus zelf worden beschreven - allemaal gebeurtenissen die "slecht nieuws" zijn. Natuurlijk gaat het hierbij onder meer om aardbevingen, hongersnoden, plagen, veranderingen in het mondiale weerpatroon, etnische conflicten, hete oorlogen, koude oorlogen en de wereldwijde afwijzing van de bijbelse waarheid.

Maar het ontvouwen van Bijbelse profetie is niet alles "doem en somberheid". Het lijkt een beetje op een grote operatie. Je weet dat het nodig is en als het voorbij is ben je veel beter af, maar toch weet je dat het pijn gaat doen. We weten dat wat het kind van God aan de andere kant van dit leven wacht, al de offers en ongemak waard zal zijn van wat ons overkomt.

Omdat de tijd kort is en er zoveel te verliezen valt, riep God 'wachters' om als het ware op de muur te gaan staan. We moeten waken voor het naderen van gevaar en de alarmbel luiden om de onbewuste, gelukzalige onwetende stedelingen te waarschuwen.

Er is een speciale kroon, of beloning, beloofd aan degenen die aan de roeping beantwoorden en de mensen om hen heen getrouw waarschuwen dat, volgens de "tekenen van de tijd" Jezus Christus' terugkeer snel nadert.

Ik weet dat velen van jullie door God geroepen zijn om in de laatste dagen "wachters" te zijn. Denk niet te licht van die taak die je draagt. Het is belangrijk dat de zalig onwetenden het horen en worden opgewekt uit hun apathie. Het kan niet prettig zijn om soms beschouwd te worden als de drager van slechte tijdingen. Het kan frustrerend zijn, zelfs angstaanjagend, maar God wist dat je het aan kon. Dat is waarom hij je riep.

En wees als een Mozes, waarvan God zei dat hij ervoor koos om "slecht behandeld te worden" omdat hij de smaad van Christus beschouwde als "meer rijkdom dan de schatten van Egypte; want hij keek uit naar het loon". (Hebr. 11:24-26)

En wat is het waar de Kerk - of alle ware gelovigen - naar uitkijken en zich voorbereiden? De "gezegende hoop" die de apostel Paulus beschrijft in 1 Thessalonicensen 4:16-17. Op een dag, binnenkort, zal Jezus Christus de hemel verlaten en degenen die naar zijn terugkeer uitzien oproepen om deze aarde te verlaten en Hem in de lucht te ontmoeten. Dit geldt zelfs voor degenen die zijn overleden tijdens deze kerkperiode.

Volgens Paulus zullen, wanneer Christus ons roept, de gelovigen die zijn gestorven weer opstaan en de gelovigen onder ons die nog leven onmiddellijk van sterfelijk naar onsterfelijk worden omgevormd. We zullen allemaal samen met Hem in de lucht tussen hemel en aarde komen en met onze Heiland in de hemel worden opgenomen.

Degenen die achterblijven zullen degenen zijn die de "Dag des Heren" zullen ervaren, die begint met de Grote Verdrukking. Je wilt niet dat iemand die je kent in die schare zit. En ook God wil dat niet. Daarom wil hij dat je als "wachter" het alarm laten klinken.

En hoe zorg je ervoor dat je klaar bent om de "gelukzalige hoop" te ervaren, en die "Dag des Heren" te missen? Eenvoudig.

Erken dat je een zondaar bent, die niet voldoet aan de norm die God heeft gesteld. (Elk mens heeft dat). Belijd je zondigheid en vraag God om je te vergeven. Accepteer de vrije gift van genade die Jezus Christus voor u gekocht heeft met zijn verzoenende dood aan het kruis. Geloof Gods belofte ("Wie in Hem gelooft, zal niet sterven maar eeuwig leven hebben." Johannes 3:16) en ontvang zijn genade in uw hart. Vraag dan aan God om van jou te maken wat Hij wil dat je bent. Dank dan voor het geven van eeuwig leven met Hem.

Je maakt nu deel uit van Gods familie, voor altijd, en je hebt net je eeuwige lot veranderd. Nu ben je een van degenen die uitkijkt naar de "gezegende Hoop".

Gods zegen,

Hal Lindsey

Bron: The Hal Lindsey Report