www.wimjongman.nl

(homepagina)

The Hal Lindsey Report

19 januari 2018

()

Deze week presenteer ik deel twee van "2017: Het profetisch jaar in een terugblik". Ik zal mijn bespreking voortzetten over de profetische implicaties van een aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen die we in 2017 hebben meegemaakt.

Sommigen noemen het nepnieuws. Jezus noemde het bedrog. Toen zijn discipelen vroegen naar de tekenen van de laatste dagen, begon Jezus zijn volgelingen deze waarschuwing te geven: "Zorg ervoor dat niemand u misleidt". (Matteüs 24:4)

Wij leven in een tijdperk van misleiding: vervalst nieuws, valse reclame, virale leugens, en vals lokaas. De reguliere media verspreiden regelmatig leugens, net als verschillende alternatieve media.

Maar een van de belangrijkste bronnen in de 21e eeuw, waar het bedrog kan worden gevonden, is op een onwaarschijnlijke plaats: onze scholen. Zo spoort het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs bijvoorbeeld alle openbare scholen aan om de islam te onderwijzen.

Het is echt slechts dun versluierde propaganda, hoewel ze dat woord zeker niet zouden gebruiken. Het DoE [Department of Education] zegt dat de scholen de islam zouden moeten onderwijzen "om een leeromgeving vrij van vooroordeel te creëren".

Velen leren regelmatig de religieuze leer dat God en Allah hetzelfde zijn. Ook: vergeet de "scheiding van kerk en staat". Dit zijn de argumenten voor dit moment. Deze leer alleen al is een vorm van brutaal - en dodelijk - bedrog. En het bedrog wordt in onze kneedbare kinderen gegoten. In opdracht van de staat!

In 2017 werd de waarheid nog ondergeschikter gemaakt aan de politieke correctheid. Jesaja 5:20 zegt: "Wee tegen hen die kwaad goed en goed kwaad noemen...." Deze woorden beschrijven perfect de wijdverbreide geest van bedrog die zich in onze wereld lijkt te hebben gevestigd.

Een ander teken van de eindtijd is een toename van de vervolging van degenen die de naam van Jezus Christus belijden.

Christianity Today meldde vandaag: "Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft de moderne christenvervolging wereldwijd een recordhoogte bereikt". Fox News zei: "Bijna één op de 12 christenen over de hele wereld woont in een gebied waar vervolging op hoog niveau plaatsvindt tegen leden van deze religie".

Een Jemenitische man met de naam "Sam" vertelde CBN Nieuws: "Het leven voor christenen in Jemen is erg moeilijk. Overigens is er in het Midden-Oosten geen land waar christenen niet lijden onder hun geloof. Dat is onze realiteit."

Maar in 2017 vond ook vervolging van christenen plaats op onverwachte plekken. Canada heeft 'Wet 89' aangenomen, die de staat de bevoegdheid geeft om een kind bij zijn ouders weg te nemen als zij het er niet mee eens zijn dat hun kind een transgender is.

Jack Fonseca van de Campaign Life Coalition waarschuwde: "... we zijn in een tijdperk aangekomen van totalitaire macht door de staat, zoals nooit eerder in de geschiedenis van Canada is voorgekomen... Wet 89 is een ernstige bedreiging voor christenen en voor alle gelovige mensen".

Zelfs in Amerika wordt het gevaarlijk om christen te zijn. Vooral degene die bereid is om een standpunt in te nemen voor de joods-christelijke waarden. In 2017 behandelde het Amerikaanse Hooggerechtshof de zaak van Jack Phillips, de bakker in Colorado die weigerde om een bruidstaart te maken voor een homoseksueel paar. Zijn verhaal herinnert ons eraan dat het volgen van Christus spoedig schade kan toebrengen aan de mogelijkheid van een gelovige om een functie te bekleden of zijn eigen bedrijf te runnen in een westerse natie.

In de afgelopen decennia hebben sommige bijbelgeleerden gesteld dat het "merkteken van het Beest" een computerchip zou kunnen zijn die onder de huid van een persoon wordt geplaatst. De chip zou dienen als identificatiemiddel en opslagplaats voor enorme hoeveelheden informatie over het individu.

Van kritische medische informatie tot aan krediet- en bankinformatie, de chip garandeert dan veiligheid en gemak. Het zou ook een verbazingwekkende bijbelse profetie werkelijkheid maken met betrekking tot de partner van de Antichrist, de Valse Profeet.

Openbaring 13:16-17 voorzegt: "En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.."

In juli 2017 heeft een bedrijf in Wisconsin in de handen van ongeveer 50 vrijwilligers van werknemers kleine computerchips geïmplanteerd. Met deze chips kunnen ze de deuren openen en snacks kopen uit automaten zonder geld. Met andere woorden, om het de drukke medewerkers gemakkelijker te maken. Het klinkt onschadelijk genoeg, maar geeft meer onheilspellende mogelijkheden in de toekomst.

Vorig jaar noemde The New York Times bepaald speelgoed "de cybersecurity nachtmerries van 2017". Het document verwees naar het feit dat steeds meer speelgoed camera's en microfoons verbinding maken met het internet - en voortdurend gegevens verzamelen.

Vandaag de dag bespioneert speelgoed ons. Mobiele telefoons bespioneren ons. Televisies, auto's en zelfs koelkasten bespioneren ons.

In 2017 is de TSA begonnen met gezichtsscans op sommige luchthavens. In oktober bracht het liberale tijdschrift Slate verslag uit over wetgeving die in behandeling was bij het Congres. Het verslag zegt: "...een alarmerend gedeelte van het wetsvoorstel is dat er groen licht wordt gegeven... om biometrische gegevens te gaan gebruiken om mensen in het hele land op luchthavens te identificeren... op dit moment is er maar één technologie die geschikt is voor een biometrisch bewakingssysteem: geautomatiseerde, realtime gezichtsscans."

Op een ander front kwamen in 2017 de digitale valuta's, de cryptocurrencies, tot hun recht. De waarde van Bitcoin steeg naar ongelooflijke niveaus. Maar vanuit een profetisch gezichtspunt ben ik meer geïnteresseerd in een door de overheid uitgegeven digitale munt.

Deze cryptocurrencies voorzien in een toekomstige wereldmunt die volledig door de Antichrist kan worden gecontroleerd.

Een andere ontwikkeling die wijst op een "merkteken van het Beest" is het economisch systeem dat in China plaatsvindt. Zij bouwen actief aan de grootste DNA-database ter wereld. Om het "merkteken van het Beest" te laten werken, moet het veilig worden gemaakt met behulp van DNA en andere biometrische identificatiemiddelen. De Chinese regering heeft ook een manier gevonden om het internet binnen hun grenzen te controleren. In 2017 bereikten ze de mogelijkheid om gegevens en beelden halverwege uitzending te wissen! In de toekomst kunnen deze technieken wereldwijd worden toegepast. Dat zou een enorme hulp zijn voor de Antichrist door zijn regering in staat te stellen alle communicatie tussen mensen absoluut te controleren.

In 2017 was er ook een duidelijke stijging van een ander kenmerk in de laatste dagen. 2 Timotheüs 3 zegt: "In de laatste dagen... zullen mannen... slecht en boosaardig zijn..."

Zoals ik vorige week heb opgemerkt, treffen de radicale islamitische terroristen de wereld met honderden terreuraanslagen. Maar in oktober doodde Stephen Paddock hier in Amerika 58 mensen en raakte 546 gewond toen hij een muziekfestival van Las Vegas beschoot. De maand daarop liep Devin Patrick Kelley de Eerste Baptistenkerk in Sutherland Springs in Texas binnen en doodde 26 mensen en raakten er 20 gewond.

In 2017 vonden velen het leuk om fantasieën over de moord op president Trump te presenteren. Zelfs zijn onthoofding. Het was een jaar waarin mensen in toenemende mate - en openlijk - boosaardiger werden.

In 2017 waren er dramatische aardbevingen, catastrofale orkanen, er was een eenmaal in de duizend jaar overstroming, en het was één van de meest vernietigende bosbrandseizoenen in de geschiedenis. Jezus vergeleek de eindtijdengebeurtenissen met een vrouw die door de geboorteweeën heen gaat. Paulus schreef: "Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe." (Romeinen 8:22)

Dat betekent dat de hele planeet het moeilijk heeft. In 2017 zagen we het gebeuren.

Misschien wel de grootste aardbeving van 2017 was de aardbeving in de Amerikaanse politiek. Vorig jaar zei ik in het Prophetic Year in Review: "Vergeleken met wat Donald Trump onder ogen moet ziet, had Richard Nixon het gemakkelijk! Mensen, ik weet zeker dat ik dat goed heb begrepen!

Waarom zijn de mensen zo van streek met president Trump? Zeker, hij wrijft het sommige mensen in op een verkeerde manier. Hij zegt onverwachte en soms ongepaste dingen. Hij spreekt - of tweet - wanneer hij misschien zou moeten zwijgen.

Maar als je verder kijkt dan zijn snoeverij, en alleen naar zijn daden en het plaatje kijkt, is hij meestal een gematigde, rechtse politicus. Helemaal niet buiten het gewone om.

Ik denk dat de echte reden waarom zoveel mensen geobsedeerd zijn in het vernietigen van president Trump, is gelegen in zijn verzet tegen de Nieuwe Wereldorde.

In 2017 weigerde hij de nucleaire overeenkomst met Iran opnieuw te certificeren. Hij erkende Jeruzalem formeel als de hoofdstad van Israël. Hij trok de Verenigde Staten terug uit het Klimaatakkoord van Parijs. Hij onderhandelt opnieuw over NAFTA. Hij heeft een einde gemaakt aan het Trans-Pacific-partnerschap. Hij eiste dat de NAVO-leden hun eigen deel zullen betalen. Hij riep de Verenigde Naties ter verantwoording en besnoeide een deel van de financiering ervan. Hij werd hard voor de Palestijnse Autoriteit. Hij heeft de moslimlanden erop gewezen dat het hun verantwoordelijkheid is om het islamitisch terrorisme te bestrijden. En zo meer.

Met andere woorden, hij stond op tegen en vocht tegen de globalistische elites, die op het punt stonden hun supranationale controle over de hele wereld te versterken. En, geloof het of niet, door dat te doen en door te proberen om de autonomie en soevereiniteit terug te geven aan de Verenigde Staten - en de Joods-christelijke waarden terug te brengen naar het publieke plein - daarmee kan President Trump de opbouw van de Antichristelijke regering over één wereld bemoeilijkt hebben.

En dat garandeert hem een aantal vreselijk machtige vijanden. Inclusief Satan zelf.

Daarom is het in 2018 zo belangrijk dat alle gelovigen de vermaning van Paulus volgen: "Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid." (1 Timothëus 2:1-2)

Ik zou nog een stap verder gaan. Ik dring er bij u op aan om oprecht en dagelijks te bidden voor onze president en vicepresident. Bid dat God hen zal aanmoedigen, wijsheid en vastberadenheid zal geven, en hen zal beschermen als ze in de bres staan voor het Amerika dat wij kennen en liefhebben.

Gods zegen,

Hal Lindsey

Bron: Hal Lindsey