www.wimjongman.nl

(homepagina)

Grenzen

Door Elhanan ben-Avraham, 19 dec 2018

 Toen de Allerhoogste de volken hun erfenis gaf, toen Hij de mensenkinderen scheidde, stelde Hij de grenzen van de volken vast naar het aantal zonen van Israël. - Deuteronomium 32:8

[Een toelichting is wel op zijn plaats over het aantal volken. Dit heeft betrekking op het aantal zielen waarmee Jakob naar Israël trok zijnde 70, zie Genesis 46:27, Exodus 1:5, Deut. 10:22.]

 En God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis. - Genesis 1:4
 

Illustratie door Elhanan ben-Avraham

We zijn allemaal geschapen met grenzen. Onze grenzen zijn bedekt met een huid die is uitgerust met sensoren om ongewenste indringers waar te nemen. Onder die huid bevindt zich een complex immigratiesysteem, dat alles doorlicht wat in ons gesloten systeem zou willen migreren. Het bestaat uit specialisten op het gebied van beveiliging die in staat zijn om te zien of de toekomstige migrant gunstig of nadelig is voor ons lichaam. Als een vreemde indringer met slechte bedoelingen er inderdaad in slaagt de bewakers te passeren, worden er onmiddellijk troepen opgeroepen om de dreiging te verslaan voordat er schade wordt aangericht. Dit wordt het immuunsysteem genoemd.

Onze gecreëerde systemen worden gevormd door gezinnen voort te brengen, en die om veilig te zijn, wonen in woningen die hen beschermen tegen de elementen en ongewenste indringers. Gezinnen die worden gevormd in samenlevingen met wetten voor wederzijdse bescherming en overleving. Een gezonde samenleving groeit uit tot een natie met wetten die de begrenzing van het gedrag ordenen, en een militaire macht die haar grenzen beschermt tegen ongewenste binnendringing die schadelijk is voor haar belangen en overleving. Dit is dus de natuurlijke positieve dynamiek voor een gezonde relatie tussen verschillende individuen en verschillende naties, die zo handel kunnen drijven voor wederzijds voordeel en culturele uitwisseling in veiligheid en zekerheid.

Wanneer het immuunsysteem in een lichaam kapot gaat,en alles welkom is zonder onderscheidend vermogen, heeft men de fatale ziekte aids. Hetzelfde geldt voor een land wanneer de veiligheid aan de grens en de immigratie instorten. Zonder een vaste meetsnoer worden alle dingen gelijk en hetzelfde - er is geen recht of krom, voordelig of nadelig, goed of kwaad - en al snel ontstaat er chaos en heerst er een ongebreidelde chaos, die zowel individuen als naties vernietigt. Grenzen, afscheiding en wetten zijn van vitaal belang voor zowel gezonde individuen als landen.

In wat de men de navel (tabor) van het land Israël noemt, als Jeruzalem en in het centrum van Jeruzalem stond de tempel van YHVH, gebouwd naar het hemelse patroon dat aan Mozes werd getoond. Dat universele patroon zou het beeld van iedereen kunnen zijn. De structuur en de hoven zijn ontworpen met duidelijk afgebakende grenzen, die bepalen wie er mag binnenkomen, en niet zomaar naar elk gebied kan gaan. Hoewel het hele gebied heilig is voor iedereen, zijn de grenzen geordend voor elk gebied waar kleinere aantallen binnen mogen komen voor elke dienst die daarin wordt verleend, totdat in het Heilige der Heiligen alleen de Hogepriester de toegang werd toegestaan. Dat heiligste innerlijke heiligdom, waar God zich zou vestigen om met de mensheid te communiceren, is ook ons meest innerlijke wezen, waar alleen de weinigen die het meest vertrouwen waardig worden geacht, binnen mogen komen en de intimiteit mogen delen. Ja, grenzen en scheidingen en wetten zijn van vitaal belang voor het welzijn van zowel gezonde individuen als naties, en de Hemel zelf, want onze Schepper is een scheidsman die het licht van de duisternis scheidt, heilig van profaan, goed van kwaad en tijd van eeuwigheid.

Bron: Borders