www.wimjongman.nl

(homepagina)

Begon de oorlog van Gog en Magog zaterdag?

Door Adam Eliyahu Berkowitz Berkowitz - 13 februari 2018

 Daarom profeteer, o sterfelijke, en zeg tot Gog: "Zo zegt Hasjem:" Jazeker, op die dag, wanneer Mijn volk Yisraël veilig leeft, zult u er nota van nemen, en zult u uit uw huis komen in het verre noorden, u en vele volkeren met u allen gezeten op paarden, een grote horde, een machtige leger. Ezechiël 38:14 (De Israël bijbel)

( )

Israël en Iran hebben op zaterdag voor het eerst een rechtstreekse militaire confrontatie neergelegd, wat een aanzienlijke escalatie is, die een multinationale verstrengeling in Syrië aan het licht bracht. Deze ontwikkeling bevat unieke elementen, waarvan verschillende einde-der-dagen experts zeggen dat het een voorbode is de Messiaanse oorlog van Gog en Magog.

Op Shabbat, omstreeks 4 uur 's middags, stuurde Iran een onbemand luchtvoertuig (UAV) naar het Israëlische luchtruim vanuit een basis in Syrië. Een Israëlische luchtmacht (IAF) Apache helikopter schoot de UAV neer en Israël lanceerde vervolgens meerdere luchtaanvallen in Syrië. Syrië lanceerde een spervuur van grond-lucht raketten (SAM) af op de Israëlische gevechtsvliegtuigen, waarbij één F-16 werd beschadigd en de tweemansbemanning gedwongen werd zich te laten uitwerpen waarbij één piloot ernstig letsel opliep. Het was de eerste keer sinds 2006 dat een Israëlisch oorlogsvliegtuig door een vijand werd neergeschoten en de eerste keer dat een Iraanse drone Israël binnenkwam.

De confrontatie op zaterdag markeert een ernstige escalatie in de toch al volatiele regio die de legers van veel naties dichter bij elkaar brengt. Deze explosieve mix komt nu aan de kook en vorige week zijn er twee andere vliegtuigen neergeschoten. Een van de vliegtuigen, een Turks vliegtuig, werd zaterdag neergeschoten en een week eerder een Russische SU-25.

Rabbi Pinchas Winston, een vruchtbare einde-der-dagen auteur, is van mening dat de confrontatie op zaterdag misschien wel een grote stap is geweest in het Geula (terugkeer-)proces.

In veel opzichten komt de situatie in Syrië overeen met de beschrijvingen in de profetieën over de oorlog van Gog en Magog," vertelde Rabbi Winston aan Breaking Israel News. Wat er is gebeurd op Shabbat zou gemakkelijk de trekker ervoor kunnen zijn. Het neerschieten van een vliegtuig, vooral binnen het Israëlische luchtruim, zoals het geval was met de F-16, is een oorlogsdaad."

De rabbi merkte op dat de oorlog van Gog en Magog in het Noorden zou beginnen, maar dat er een essentiële factor is die in Ezechiël werd genoemd en wees op de rol van Iran, die tot nu toe ontbrak.

  Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren. Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm.

Iran is de moderne incarnatie van Perzië, en hoewel ze openlijk antagonistisch tegenover Israël waren," zo merkte Rabbi Winston op. Zaterdag markeerde de eerste keer dat ze in direct contact kwamen met Israël."

Rabbi Winston benadrukte dat de escalatie aan de Syrische grens van Israël in het weekend wellicht geholpen heeft om een stap te maken in het proces om de Geula te realiseren. Hij legde uit dat de oorlog van Gog en Magog het tweede deel is van een tweetraps-proces voor de komst van de Messias.

Er zijn twee stadia in de verlossing," zo zei hij. P'keda (voorbereiding) en zechira de (realisatie).

"P'keda culmineerde duidelijk in de vorming van de staat Israël en omvatte de opbouw van het land," vervolgde hij. Het enige wat op dit moment ontbreekt is het stadium van zechira dat de oorlog van Gog en Magog omvat. Dit is een veel actiever proces, dat uitmondt in de terugkeer van de Shechina (heilige aanwezigheid) naar Israël.

"De Arabieren zullen een belangrijke rol spelen in de zechira omdat ze uit Ishmaël voortkomen, wat betekent: 'Hoor God'," zo voegde Rabbi Winston eraan toe. Hun functie is om de Joden naar God te doen luisteren en ons tot actie te wekken.

Rabbi Yosef Berger, de Rabbi die verantwoordelijk is voor de plaats van Koning Davids Graf, is er ook van overtuigd dat de gebeurtenissen op zaterdag het Messiaaanse proces hebben bespoedigd.

Onlangs hoorde ik van verschillende verborgen tzaddikim (rechtvaardige individuen) dat de oorlog van Gog en Magog eindelijk begonnen was," zo vertelde Rabbi Berger aan Breaking Israel News.

Rabbi Berger merkte ook op dat de situatie in veel belangrijke opzichten verschilt van de confrontaties die Israël in het verleden heeft meegemaakt.

Sinds Israël een staat is geworden, hebben we te maken gehad met coalities van Arabische staten die zich tegen ons hebben aaneengesloten," zei hij. Dit is de eerste keer dat een coalitie van buitenlandse naties geconfronteerd wordt met een andere coalitie van buitenlandse naties, precies zoals de oorlog van Gog en Magog wordt beschreven."

 Profeteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult u het op die dag, wanneer Mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen? U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u, allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger. Ezechiël 38:14-15

Rabbi Berger citeerde een esoterische bron voor de vorming van een coalitie van buitenlandse naties in de oorlog van Gog en Magog. Rabbi Haim Shvili, een 20e-eeuwse Joodse mysticus, schreef in 1935 een boek met voorspellingen over de Messias. Opmerkelijk is dat Rabbi Shvili van de profeet Ezechiël begrijpt dat de oorlog van Gog en Magog door een Russische coalitie wordt gelanceerd.

  Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem.

Rabbi Shvili verstaat het Hebreeuwse woord in het vers, rosh (hoofd) als het identificeren van Rusland als leider van de Gog en Magog coalitie. Rabbi Shvili voorspelde dat de door Rusland geleide coalitie zal worden tegengewerkt door een coalitie van vergelijkbare omvang, bestaande uit soldaten uit alle 70 landen.

Rabbi Berger benadrukte dat de deelname van buitenlandse legers aan de oorlog van Gog en Magog een noodzakelijke voorwaarde is om Gods grootsheid te onthullen aan alle bij de oorlog betrokken naties.

 Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

Rabbi Berger merkte echter op dat de situatie die zich ontwikkelt in Syrië, verschilt van de oorlog van Gog en Magog, zoals beschreven door de profeten voor wat betreft tenminste één belangrijk aspect.

"De profeten zeggen dat de oorlog binnen Israël zal worden gevochten en Jeruzalem zal bereiken," zei Rabbi Berger.

Onder verwijzing naar zijn vader Rabbi Sholom Berger, een prominente Hasidische rabbijn met duizenden aanhangers in Israël, zegt Rabbi Yosef Burger, dat "als een daad van barmhartigheid jegens de Joden, de oorlog niet in Israël zal worden uitgevochten".

Rabbi Sholom Berger maakte de analyse op een bijeenkomst met zijn volgelingen tijdens de viering van Simchat Thora in 2015, waar hij sprak over de aanstaande komst van de Messias en de oorlog van Gog en Magog.

Mijn hart vertelt me dat God genade heeft over Israël. Ondanks dat de profeten profeteren dat de oorlog van Gog en Magog in Jeruzalem zal zijn, verzoet God het oordeel en laat deze oorlog in Syrië plaatsvinden," zo verklaarde hij.

In de toekomst bereiken de poorten van Jeruzalem Damascus", vervolgt hij met het citeren uit Sifre, een middeleeuwse verzameling van homiletische bijbelse verhalen. In dat geval heeft God, in plaats van de oorlog in Jeruzalem, en het volk van Israël dat als gevolg daarvan lijdt, Jeruzalem uitgebreid met Damascus, zodat de enorme oorlog daar zal zijn zoals we die nu zien," zo legde hij uit.

Rabbi Winston zei dat de gebeurtenissen op zaterdag duidelijk moeten zijn, zelfs voor degenen die geen Bijbelse en mystieke bronnen accepteren.

Het belangrijkste van wat er hier gebeurde. Iran is in beweging en Rusland is niet betrouwbaar", aldus Rabbi Winston. Het gaat er niet om of de oorlog van Gog en Magog er nu al dan niet komt. Het is een kwestie van tijd en op dit moment tellen we de dagen.

Bron: Did the War of Gog and Magog Begin on Saturday? - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.