www.wimjongman.nl

(homepagina)

Voorafgaand aan orkaanseizoen 2018: De Rabbi

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 5 juni 2018

 "Wanneer de storm voorbijgaat is de goddeloze weg, maar de rechtvaardigen is een eeuwige fundament. Spreuken 10:25 (de Israël Bijbel ™)
 

Satellietbeeld van de orkaan Matthew. (National Oceanic and Atmospheric Administration)

Aangezien het orkaanseizoen 2018 begint met vreselijke voorspellingen die beelden oproepen van de rampen van vorig jaar, stelt een rabbijn een noodoplossing voor om Gods wil te veranderen voordat de stormen toeslaan.

"De aardbol vertelt ons dat wij een globale opwarming hebben van menselijke verhoudingen," zei bovengenoemde Rabbi Shimon Apisdorf, een prominente Joodse leraar en bestseller-auteur, tegen Breaking Israel News.. "Dit kan daadwerkelijk van invloed zijn op het weer."

Het orkaanseizoen 2018 begon vrijdag en bracht de mensen aan de Atlantische kust ertoe hun ogen naar de hemel te richten en zich af te vragen of de komende maanden een herhaling zou zijn van de bijna apocalyptische nachtmerrie van afgelopen zomer. Drie grote orkanen waren er de afgelopen zomer, waardoor meer dan $282 miljard aan schade is ontstaan en dat maakte dat 2017 het duurste orkaanseizoen in de geschiedenis is geworden. Afgelopen september heeft de orkaan Maria in Puerto Rico meer dan 4600 mensen gedood.

Hoewel het onmogelijk is om het weer met enige zekerheid te voorspellen, kwam er dinsdag een voorproefje toen orkaan Alberto North Carolina trof, waarbij vijf mensen om het leven kwamen.

Vooruitblikkend voorspelde het Tropical Storm Risk (TSR) Consortium, een groep van drie grote weersverwachtingsinstituten, in 2018 een bovengemiddeld hoogseizoen met zeven orkanen, waarvan drie grote. Als gevolg van recente ontwikkelingen in de atmosferische omstandigheden heeft de TSR zijn prognose vorige week herzien tot vier orkanen, waarvan één grote.

Maar zelfs de optimistische klimatologen maken zich zorgen over de toekomst en waarschuwen ervoor dat de opwarming van de aarde de stormen meer extremer zal maken. Wetenschappers hebben een dramatische toename van de orkaanneerslag opgemerkt, wat zij toeschrijven aan de drastische toename van de toch al extreme regenval van de orkaan Harvey. Onderzoekers schrijven deze toegenomen regenval bij tropische stormen toe aan door de mens veroorzaakte atmosferische veranderingen (opwarming van de aarde).

Een in 2016 in Science gepubliceerd onderzoek naar de effecten van de opwarming van de aarde op orkanen, voorspelde dat dit fenomeen zich in de toekomst het sterkst zal doen gevoelen bij slechte orkanen, waardoor ze nog erger zullen worden.

"We verwachten dus dat de intensiteit van tropische cycloons zal toenemen met de opwarming, zowel gemiddeld als aan de bovenkant van de schaal, zodat de sterkste stormen in de toekomst de sterkte van het verleden zullen overtreffen," concludeerde de studie.

Deze toename van de intensiteit van tropische stormen is zo groot dat een groep klimaatwetenschappers op een conferentie in Nieuw-Zeeland in februari heeft voorgesteld om een zesde categorie toe te voegen aan de windschaal Saffir-Simpson, die tot nu toe orkanen met een schaal van één tot vijf heeft geclassificeerd, met een windsnelheid van slechts 200 mijl per uur. De minister van Klimaatverandering van Nieuw-Zeeland, James Shaw, verwees naar Cyclone Winston in 2016, de sterkste op het zuidelijk halfrond.

"De internationale ranglijsten voor wervelstormen gaan niet verder dan categorie vijf. De enige reden dat het geen zeskantige cycloon was, is omdat we geen zeskant-categorie hebben, maar die in de toekomst misschien wel nodig hebben", vertelde Shaw tijdens de conferentie.

Er zijn op dit moment geen wetenschappelijke methoden om het weer te beïnvloeden en internationale verdragen hebben tevergeefs geworsteld om oplossingen te vinden voor de klimaatverandering. Maar de Rabbi Apisdorf, stelde een plan van actie voor dat binnen bereik is en enkel de koers van een catastrofale onweerssystemen kan beïnvloeden.

Geestelijk Wereldwijde Opwarming

"De opwarming van de aarde is een oppervlakkig kopje dat ons precies vertelt wat we echt nodig hebben: een diepe spirituele opwarming van de aarde," vertelde Rabbi Apisdorf aan Breaking Israel News, waarbij hij uitlegt dat soms een tragedie Gods manier kan zijn om iets uit het menselijk hart te halen.

"De orkanen, met al hun tragedie en lijden, gaven ons de kans om samen te komen vanwege een diep niveau van zorg van Hasjem, wat normaal gesproken niet van ons wordt verlangt," vertelde de Rabbi. "Deze vreselijke omstandigheden drijven ons tot dingen waarvan we niet wisten dat ze er waren, een opwarming van ons hart.

De rabbijn haalde gevallen aan van Israëliërs die naar Houston vlogen om kerken te helpen restaureren, terwijl hij door de VS reed om luiers te leveren aan gezinnen die door de stormen dakloos waren geworden voor de IDF-medici en reddingsteams die na aardbevingen naar Mexico vlogen.

"We willen het niet zo zien gebeuren, maar het is een gezegend ding dat wel gebeurt," zei de rabbijn. "We moeten ons naar elkaar toe opwarmen voordat de roep wordt verhoogd om de boodschap te horen.

Vlinder effect op het gebed

Sceptici kunnen de suggestie van Rabbi Apisdorf bespotten, dat acties en zelfs intenties rampzalige orkanen of opwarming van de aarde kunnen voorkomen. Maar in de meteorologische wetenschap is voorondersteld dat kleine en zijdelingse inspanningen hele weerpatronen kunnen beïnvloeden. Edward Lorenz, wiskundige en meteoroloog, ontdekte dat kleine factoren drastische effecten kunnen hebben op regionale weersomstandigheden.

"Een wenken van de vleugels van een meeuw zou voldoende zijn om de loop van het weer voor altijd te veranderen," schreef Lorenz in zijn artikel uit 1963, getiteld Deterministic Nonperiodic Flow. "De controverse is nog niet beslecht, maar het meest recente bewijs lijkt de zeemeeuwen te begunstigen.

De theorie van Lorenz, in de populaire cultuur bekend als "het vlindereffect", wordt algemeen aanvaard als waar en is experimenteel gedemonstreerd.

"Als dit waar is voor de oneindig kleine fysieke krachten, hoeveel meer dan voor het menselijk bewustzijn wanneer het uitgedrukt wordt in woorden en daden? Dat geldt des te meer als we ons aan de goddelijke wil hechten," zei Rabbi Apisdorf.

Rabbi Apisdorf benadrukte dat de menselijke wil niet alleen de kracht had om het weer te veranderen, maar ook om de goddelijke wil te veranderen bij het brengen van de uiteindelijke verlossing. Hij ontleende het concept van B'Eeta Achishena (het zal in zijn tijd versnellen) aan een vers in Jesaja.

 De kleinste zal een clan worden, de minste een machtig volk. Ik Hasjem zal dat te zijner tijd bespoedigen. Jesaja 60:22

Het concept van B'Eeta Achishena wordt door rabbijnen en Joodse theologen gebruikt om de spanning te beschrijven tussen Gods grotere plan in het licht van de wil en de daden van de mens. Dit is vooral relevant met betrekking tot het handelen van de Masjiach en de mensen die van invloed zijn wanneer de Masjiach zal komen.

"De mens kan het goddelijke plan veranderen door teshuva te doen (bekering)," zei Rabbi Apisdorf. "Het is een spiritueel vlindereffect. Het kan gewoon zo zijn dat een opwarming van ons hart de gevolgen van de opwarming van de aarde kan voorkomen.

Maar Rabbi Apisdorf had een specifieke visie op wat deze "opwarming van de harten op aarde" zou betekenen.

"Dat betekent niet dat je alleen maar in de synagoge of in de kerk moet verschijnen", waarschuwde hij. "Het zijn wij, als mensen, die ons gezin herontdekken, onze diepe, essentiële verbondenheid met God en met elkaar.


Voor meer zie Preempting Global Warming Before Hurricane Season 2018: Rabbi - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.