www.wimjongman.nl

(homepagina)

Werkt de Heilige Geest nog Vandaag?

( )

door Ron Cantor 6 maart 2018

Als er ook maar een controversieel Bijbels vraagstuk is – de tijd van de opname, wonderen en tekenen voor vandaag, apostelen en profeten, vervangingstheologie – dan stel ik mijzelf een simpele vraag: tot wat voor conclusie zou ik gekomen zijn als niemand me beïnvloed had en ik gewoon de Bijbel voor mezelf gelezen had.

Als we het Nieuwe Testament voor de eerste keer zouden lezen, zouden we dan tot de conclusie komen dat er niet langer apostelen en profeten zijn? Veel pas bekeerden zijn als ze het boek Handelingen gelezen hebben, gretig om Gods kracht te zien. “Maar Ron, we moeten niet gefocust zijn op kracht.” Amen! Dat was de waarschuwing van Yeshua toen de discipelen terugkwamen van het uitdrijven van demonen en zieken genezen. Hij wees ze terecht dat ze niet overenthousiast moesten zijn over het bovennatuurlijke en waarschijnlijk het meest belangrijke zouden missen, dat hun namen staan opgeschreven in de hemel.

Hij moedigde hen licht aan en bemoedigde hen in het bovennatuurlijke. “Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand.” (Lukas 10:19)

Yeshua zei dat gelovigen in Hem grotere werken zouden doen dan Hij (Johannes 14:12). In het boek Handelingen zien we dat gelovigen zieken genezen, doden opwekken en demonen uitdrijven. Als we concluderen dat wonderen niet voor vandaag zijn, hoe zit het dan met demonen? Onderdrukken demonen nog steeds en bezetten ze mensen? Is het nu Gods wil dat we die demonen houden? Of zijn we geroepen om ze uit te drijven zoals we zien in het boek Handelingen?

Ervaring betekent iets

Het woord gaat gelijk op met mijn ervaring. Ervaringen betekenen iets, vooral als ze het Woord van God bevestigen. (Ik breng vaak mensen die niet geloven in het herstel van Israël in herinnering dat Israël wel degelijk hersteld is.) Ik heb gezien dat blinde ogen geopend werden en dat lammen gingen lopen – ik heb mensen gezien vol demonen, die bevrijd werden door Jezus en dat deze demonen vluchtten toen ze geconfronteerd werden in de naam van Yeshua (zelfs in landen waar de bezeten persoon geen Engels verstond.)

In onze gemeente hebben we een vrouw die tientallen Jaren bezeten was door demonen. Het moment waarop zij ondergedompeld werd in water, verlieten de demonen haar en ze is een nieuwe persoon. Wat genezing betreft, mijn secretaresse had iedere dag migraine om 13.30. In juni bad Todd White, genezings evangelist van de US basis, kort voor haar in Jeruzalem, vlak voor hij in de bus zou stappen om weg te gaan. De migraine is nooit meer teruggekomen. Ik heb persoonlijk voor veel ongelovigen in Israël voor genezing gebeden en heb gezien dat de meesten onmiddellijk genazen. (http://roncan.net/2GLw0BB).

Apostelen en Profeten

Hoe zit het dan met apostelen en profeten? Hebben we vandaag nog profeten nodig? Niet alles wat we nodig hebben is geschreven in de Bijbel. Paulus werd gewaarschuwd door de profeet Agabus wat hem zou overkomen in Jeruzalem. Niets van wat Agabus zei kon Paulus begrijpen door het Nieuwe Testament te lezen. Hij had een profetisch woord nodig. Toen Ananias bij Paulus kwam, kwam hij als profeet, door God gezonden om hem te vertellen over zijn roeping. Paulus had een visioen in Handelingen 16:9 over Macedonië. Joël zei dat we in het laatst der dagen zouden profteren. Wat was de bediening van Judas en Silas als profeet dat vandaag niet meer nodig is? (Handelingen 15:32)

Paulus besteedt drie hoofdstukken aan de Gaven van de Geest. Waarom zijn er zulke regels over profetie zelfs in de Bijbel als die afgedaan zou hebben? Hij spoort in 1 Korinthe 14:1 aan: “Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profeteren.”

Er zal een Eind komen aan Profetie

“Maar Ron, Paulus zegt dat er een eind zal komen aan profetie.” (1 Korinthe 13:10) Ja, maar wanneer? Sommigen zeggen bij het eind van het schrijven van het Nieuwe Testament. Paulus zegt dat het zal ophouden als “het volmaakte is gekomen” als we zien “van aangezicht tot aangezicht” (vs 10,12) dat verwijst duidelijk naar de tweede Komst. Pas dan zal alles geopenbaard worden en zal profetie niet meer nodig zijn.

Meer gelovigen identificeren zich als charismatische gelovigen dan niet-charismatisch. Volgens een Pew onderzoek zijn er 584,000,000 Charismatische/Pinksterchristenen tegenover 285,000,000 evangelischen.

In veel van deze charismatische bewegingen over de wereld geloven ze sterk in het herstel van apostelen en profeten. Sommigen gebruiken de term Bisschop om te verwijzen naar een leider van leiders. Anderen gebruiken de term apostel. Een apostel is een leider van leiders. Zoals Paulus wil hij het evangelie brengen waar het nog niet gehoord is. (Romeinen 15:20)

Christianity Today gebruikt de term “geestelijke ondernemer” over een apostolisch persoon die diverse bedieningen opzet. Is hij een herder, een leraar, een evangelist? Zou hij een apostel kunnen zijn?

Nogmaals, als je het Nieuwe Testament voor het eerst leest, hoe groot is de kans dat je gaat denken dat de gaven van de geest en apostelen en profeten niet langer nodig zijn? Erg klein.

Bron: Does the Holy Spirit Still Work Today? – Revive Tribe