www.wimjongman.nl

(homepagina)

Palestijnen: Geen verschil tussen Fatah en Hamas

door Bassam Tawil | 22 januari 2018

Soms lijkt het alsof Fatah en Hamas wedijveren om te laten zien welke partij Israël en de VS het meeste haat.

Deze oproep is een duidelijke boodschap aan de Palestijnen om meer terreuraanslagen te lanceren, zoals die welke hebben geleid tot de moord op Rabbi Shevach. Dit is in feite de echte' license to kill' waar Fatah het over heeft gehad. Het is niet Trump, die Israël een "vergunning gaf om te doden". De echte licentie wordt hier uitgegeven door Abbas' Fatah.

Is er wel een verschil tussen de "gematigde" Fatah-factie onder leiding van Mahmoud Abbas en Hamas?

In de afgelopen weken escaleerde Fatah - dat door westerlingen vaak wordt beschreven als zijnde een "gematigde" en "pragmatische" Palestijnse factie - in retorische aanvallen op Israël en de VS, tot op een punt waar men niet langer de retoriek tussen hen en die van Hamas kon onderscheiden.

Net zoals Hamas, verheerlijkte Fatah van Abbas regelmatig de terroristen en moedigde de Palestijnen aan om hen te zien als een rolmodel. Dit is dus het werkelijke Fatah waarvan wordt verondersteld dat het de vredespartner zal worden van de Israëliërs en wier leider, Mahmoud Abbas, beweert dat hij nog steeds streeft naar een "tweestatenoplossing."

Het meest recente voorbeeld van Fatah met zijn verheerlijking van terroristen kwam vorige week, toen Ahmed Ismail Jarrar door de Israel Defense Forces in Jenin gedood werd, op de noordelijke Westelijke Jordaanoever. Jarrar behoorde tot een terreurcel waarvan de leden twee weken geleden Rabbi Raziel Shevach hebben vermoord.

Hoewel Jarrar wordt verondersteld lid van Hamas te zijn, publiceerde Fatah al snel posters waarop hij als een van hun "martelaren" werd afgebeeld. Op een van de affiches beschreef Fatah de vermoorde terrorist als een "held" en "martelaar van Jeruzalem".

De studentenfractie van Fatah aan de universiteit van Al-Quds bevestigde ook dat Jarrar een van haar leden was. In een verklaring die enige uren na de dood van de terrorist werd gepubliceerd, heeft de Fatah beweging Shabiba [Jeugd] aan de universiteit van Al-Quds erop gewezen dat hij "een van onze prominente leiders en lid van het bestuursorgaan" was.

Palestijnse activisten in Jenin beweerden dat Jarrar als officier had gediend bij de door Fatah gedomineerde veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit (PA) op de Westelijke Jordaanoever. Een Palestijnse veiligheidsbeambte ontkende de claims echter. De ontkenning wordt gezien als een poging van de Palestijnse Autoriteit om zich te distantiëren van de betrokkenheid van een van haar leden bij terrorisme. De Palestijnse Autoriteit heeft dan ook goede redenen om zich zorgen te maken: haar veiligheidstroepen worden gefinancierd en opgeleid door Amerikaanse en Europese deskundigen.

Door lof toe te zwaaien aan de terrorist en hem als een van hun "helden" en "martelaren" te bekrachtigen, geeft dit Fatah van Abbas een signaal af aan de Palestijnen dat het vermoorden van een rabbijn en vader van zes kinderen een nobele daad is. Door de terrorist te beschrijven als een "martelaar voor Jeruzalem", impliceert Fatah ook dat Rabbi Shevach werd vermoord in reactie op de aankondiging van president Donald Trump, afgelopen december, waarin hij Jeruzalem als de hoofdstad van Israël erkende.

Sinds de aankondiging van Trump staat Fatah aan het hoofd van een nieuwe Palestijnse campagne tegen Israël en de VS. Fatahleiders, die in de westerse media vaak als "gematigde" en "pragmatische" figuren verschijnen, hebben de Palestijnen sindsdien aangespoord om de straat op te gaan om te protesteren tegen Israël en de VS. De leiders van Fatah maken gebruik van dezelfde retoriek die ook hun collega's van Hamas zo vaak gebruiken, dat het soms lijkt alsof Fatah en Hamas wedijveren om te laten zien welke partij Israël en de VS het meeste haat.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende opmerkingen van Fatah-ambtenaar Samer Abu Khalil, die Trump beschuldigde van het verlenen van een "vergunning" aan Israël om Palestijnen te doden:

"President Trumps aankondiging over Jeruzalem gaf Israël een vergunning tot het doden van Palestijnen. Trump heeft een misdrijf begaan tegen de Palestijnen, die nooit hun land en heilige plaatsen zullen opgeven."

Onder verwijzing naar Trumps beoogde plan voor vrede in het Midden-Oosten voegde de hoge Fatah-functionaris eraan toe: "De Palestijnen zullen deze samenzwering niet laten doorgaan. Het tijdperk van vrede is voorbij. Nu is het tijdperk van verzet aangebroken." "Verzet" is een Palestijns eufemisme voor terrorisme tegen Israël.

Evenzo is hier wat senior Hamas-ambtenaar Salah Arouri te zeggen had over de aankondiging van Trump over Jeruzalem: "Dit is een criminele en slechte aankondiging. Trump is in een heimelijke samenzwering met de zionistische entiteit".

Fatah en Hamas lijken het niet alleen eens te zijn over de verheerlijking van het terrorisme, maar ze lijken het ook eens te zijn over de noodzaak om het geweld tegen Israël te laten "escaleren" als reactie op de aankondiging van Trump.

Er gaat nauwelijks gaat er een dag voorbij zonder een oproep door zowel Fatah als Hamas tot een nieuwe "dag van woede" tegen Israël.

Abdel Jaber Fukaha, een hooggeplaatste Hamas-ambtenaar, riep onlangs op tot een escalatie van Palestijnse en Arabische protesten tegen de aankondiging van Trump door middel van gewelddadige demonstraties op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Fukaha herhaalde ook de oproepen door sommige Fatah-leiders richting de Arabische landen om hun banden met de Verenigde Staten af te snijden evenals alle landen die Jeruzalem als hoofdstad van de staat Israël erkennen.

Fatah deed op 19 januari een soortgelijke oproep. In een in Ramallah gepubliceerde verklaring riep Fatah de Palestijnen op om "het volksverzet en het alomvattend verzet tegen Israël te doen escaleren". Fatah riep de Palestijnen ook op om "het leven van de Joodse kolonisten in een hel te veranderen". Deze oproep is een duidelijke boodschap aan de Palestijnen om meer terreuraanslagen te lanceren, zoals die welke hebben geleid tot de moord op Rabbi Shevach. Dit is in feite de echte' license to kill' waar Fatah het over heeft gehad. Het is niet Trump die Israël een "vergunning gaf om te doden". De echte vergunning wordt hier uitgegeven door Abbas' Fatah.

Bovendien zijn er steeds meer aanwijzingen dat Fatah en Hamas hun beleid inzake het bezoek van vicepresident Mike Pence aan het Midden-Oosten coördineerden. Uren voor de aankomst van Pence in Israël legden Fatah en Hamas afzonderlijke verklaringen af waarin zij de Palestijnen opriepen de vice-president te boycotten. Opnieuw is de taal die wordt gebruikt door de twee Palestijnse groeperingen opvallend identiek.

De woordvoerder van Hamas, Fawzi Barhoum, zei dat Pence "ongewenst was in Palestina", en voegde eraan toe dat er geen enkele "rechtvaardiging was voor een Palestijnse ambtenaar om Pence te ontmoeten en riep de Palestijnen op om "Israëlisch-Amerikaanse programma's tegen de Palestijnen en hun rechten te dwarsbomen".

In Ramallah herhaalde woordvoerder Osama Qawassmeh van Fatah het standpunt van Hamas letterlijk (hoewel hij ook hardere taal gebruikte): "Pence is ongewenst. Fatah en het Palestijnse volk wijzen het bezoek van Pence af en wij roepen onze Arabische broeders op hem te boycotten". Deze Fatah-ambtenaar, die nauw verbonden is met Abbas, beschuldigde Pence ervan "racistisch" en "extremistisch" te zijn.

Dergelijke voorbeelden, die laten zien hoe moeilijk het is geworden om een onderscheid te maken tussen Fatah en Hamas, kunnen gemakkelijk worden vermenigvuldigd. Abbas zelf begint ook te klinken als een Hamas-leider. Zijn recente toespraak, waarin hij Israël omschreef als een "koloniaal project dat niets met Joden te maken heeft", klinkt alsof het direct uit de mond van Hamas-leider Mahmoud Zahar kwam.

Vergis u niet, hoe dan ook; noch Fatah, noch Abbas werden op een ochtend wakker en besloten toen om hun standpunt ten aanzien van Israël en de VS te wijzigen.

Voor degenen die de retoriek en acties van Abbas en zijn Fatah-fractie hebben gevolgd, komen deze extremistische anti-Israëlische en anti-VS standpunten en opmerkingen niet als een verrassing. De verheerlijking van terroristen en de ontkenning van de Joodse rechten en geschiedenis zijn altijd de belangrijke pijlers geweest in de ideologie van Abbas en Fatah. Abbas en Fatah hebben de afgelopen twee decennia hard gewerkt om de valse indruk te wekken dat ze verschillend van Hamas zouden zijn. Het lijkt er nu op dat het doek omhoog gaat: ze tonen hun ware kleuren aan iedereen die het maar zien wil.

Inderdaad, Trumps aankondiging heeft geholpen om de ware gevoelens van Abbas en Fatah bloot te leggen. Het ligt allemaal open - Fatah en Hamas behoren tot dezelfde gedachten-school: beide zijn advocaat voor het geweld; beide dragen dezelfde vijandigheid uit ten aanzien van zowel Israël als de VS, en beide streven naar de vernietiging van Israël en de moord op Joden - zoveel mogelijk.

Bassam Tawil is een moslim gevestigd in het Midden-Oosten.

© 2018 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians: No Difference Between Fatah and Hamas