www.wimjongman.nl

(homepagina)

Voor AIPAC's CEO - foto's over de gevaren van een "Palestina"

Door Dr. Martin Sherman - 9 maart 2018

Een Palestijnse staat én een veilig Israël zijn doelstellingen die elkaar wederzijds uitsluiten. Inderdaad was dit altijd geaccepteerde wijsheid in Israël - totdat het gesprek werd gekaapt door de tirannieke dictaten van een politiek-correct dogma.

We moeten allen naar die toekomst werken: twee staten voor twee volkeren. Een Joodse met veilige en verdedigbare grenzen, en een Palestijnse met een eigen vlag en een eigen toekomst, zei Howard Kohr op 4 maart 2018.

Afgelopen zondag heeft de CEO van AIPAC, Howard Kohr, voor 18.000 geanimeerde pro-Israël activisten een gepolijste en zorgvuldig vervaardigde toespraak gehouden en torpedeerde halverwege zijn toespraak van 25 minuten in een paar seconden totaal het politiek correcte bombast.

Na het zorgvuldig catalogiseren van de enorme gevaren voor Israël en het smerige karakter van haar gewetenloze tegenstanders - van de sjiitische "marionetten-meester" Iran en zijn terreurvertegenwoordiger Hezbollah in het noorden, tot aan het brute soennitische Hamas en een aantal Salafi Jihadi-afvalligen in de zuiden - ging Kohr verder met hen voor te stellen en precies te geven wat ze voor zichzelf opeisen: een zelfbestuurde Arabische entiteit in het oosten, die domineert over de dichtbevolkte kustvlakte van Israël, die naast de trans-Israëlische snelweg ligt en uitkijkt op Israëls enige internationale luchthaven.

Elkaar uitsluitende doelstellingen: een Palestijnse staat en een veilig Israël

Ik wil niet stilstaan bij alle logische inconsistenties, feitelijke onnauwkeurigheden en flagrante non-speculaties die de tweede helft van Kohr's onberispelijke toespraak ontsierden. Ik zal me veeleer concentreren op slechts één punt: zijn oproep tot een staat voor de Palestijnen "met zijn eigen vlag en toekomst" enerzijds, en "veilige en verdedigbare grenzen" voor Israël anderzijds.

Een Palestijnse staat en een veilig Israël zijn immers doelstellingen die elkaar wederzijds uitsluiten. Inderdaad, dit was altijd de geaccepteerde wijsheid in Israël - totdat het gesprek werd gekaapt door de tirannieke dictaten van een politiek correct dogma.

Het was dus niemand anders dan Nobelprijswinnaar, wijlen Shimon Peres, die waarschuwde: als er een Palestijnse staat wordt opgericht, zal die tot de tanden bewapend zijn. Daarbinnen bevinden zich de basissen van de meest extreme terreurstrijdkrachten, uitgerust met anti-tank- en schouder-luchtafweerraketten, die niet alleen toevallige voorbijgangers in gevaar brengen, maar elk vliegtuig en elke helikopter die opstijgt in het luchtruim van Israël, en elk voertuig dat langs de belangrijkste verkeersroutes in de kustvlakte rijdt - "Morgen is nu" (Keter publishers), pp. 232, 255.

Dit sombere voorbehoud werd herhaald door Israëls Prijswinnaar Prof. dr. Amnon Rubinstein, die ook als minister van Onderwijs fungeerde namens de extreem-linkse Meretz-fractie: "...Israël, klein en blootgesteld, zal noch kunnen bestaan, noch kunnen bloeien als haar stedelijke centra en haar kwetsbare luchthaven... wordt beschoten... dit is het vreselijke gevaar dat gepaard gaat met de oprichting van een derde onafhankelijke soevereine staat tussen ons en de rivier de Jordaan. "De valkuil van een derde staat", Haaretz, 8 aug. 1976.

Deze twee citaten geven met afgrijselijke nauwkeurigheid de ernstige gevaren weer waaraan Israël zou worden blootgesteld als er ooit een Palestijnse staat zou worden opgericht op de commando-heuvels met uitzicht op de aan de kust gelegen grote steden van het land, waar ongeveer 80% van de burgerbevolking en handelsactiviteiten van het land zich bevindt.

( )

Plaats van de genomen foto's is net oostelijk van het Arabische dorp Rantis & Al-Lubban.

Deze gevaren worden dramatisch geïllustreerd door de volgende reeks foto's, genomen vanaf locaties binnen het grondgebied dat is aangewezen voor een toekomstige Palestijnse staat.

Alle foto's zijn genomen op 31 januari 2018, met behulp van een Canon 7D Mark II camera, voorzien van een Sigma Sport 150/600 lens, net ten oosten van de Palestijns-Arabische dorpen Rantis en Al-Lubban, gelegen op ongeveer 5 km van de pre-1967 "Groene lijn" (zie kaart). Ze brengen levendig over hoe kwetsbaar en blootgesteld Israël lijkt door de verrekijker van een Palestijnse "inlichtingen officier" (oftewel terrorist) die op deze hoogten zit.

Luchthaven Ben-Gurion hopeloos blootgesteld

De volgende vier foto's vertellen hoe volkomen blootgesteld de installaties en de vliegtuigen zullen zijn – zowel op de grond als in het luchtruim – aan eventuele vijandige strijdkrachten, zelfs licht bewapende – wanneer ze worden ingezet op de hooglanden ten oosten van Israëls dichtbevolkte kustvlakte.

()

Boven: het enige internationale vliegveld van Israël, Ben Gurion - gezien vanuit net ten oosten van de Palestijns-Arabische dorpen Rantis en Al-Lubban (gebouwen nog op voorgrond te zien), met de nieuwe verkeerstoren, de passagiersterminal, het taxfree gebied en de vliegtuigen die daar worden geparkeerd voor in- en uitladen.

()

Boven: Israëls enige internationale luchthaven, Ben Gurion – eveneens gezien van net ten oosten van de Palestijns-Arabische dorpen Rantis en Al-Lubban - toont de vele civiele vliegtuigen op het asfalt.

()

Boven: Een vliegtuig, opstijgend van Ben Gurion, de enige internationale luchthaven van Israël – ook gezien van net ten oosten van de Palestijns-Arabische dorpen Rantis en Al-Lubban.

()

Boven: Arkia vliegtuig dat opstijgt van Ben Gurion airport – gefotografeerd van net ten oosten van de Palestijns-Arabische dorpen Rantis en Al-Lubban. (Camera: Canon 7D Mark II met Sigma Sport 150/600 lens).

Een verleidelijk doelwit: de uitbreidingen van de stad langs de kust van Israël

De volgende vijf foto's laten zien wat een verleidelijk doelwit de kantoorgebouwen, en de prestigieuze appartementsblokken, en de adembenemende recreatie- en uitgaanscentra en centrale verkeersaders (spoorlijnen en wegen) zouden zijn als de IDF uit deze gebieden zou wegtrekken die bestemd zijn voor een toekomstige Palestijnse staat.

()

Boven: De Tel Aviv skyline met het iconische hoogbouwcomplex Azrieli, grenzend aan het Ministerie van Defensie en de GHQ van het IDF, de trans-Tel Aviv Ayalon Highway en het drukke HaShalom treinstation; ook gezien wordt de Kirya (Ha-Yovel) Toren, met 28 van de 42 verdiepingen bezet door overheidskantoren, en de nabijgelegen Azrieli Sarona Tower, het hoogste gebouw in Tel Aviv - gezien vanuit net ten oosten van de Palestijns-Arabische dorpen Rantis & Al-Lubban.

()

Boven: met een vergroting van het Azrieli hoogbouwcomplex, grenzend aan de GHQ van het Ministerie van Defensie en de IDF, de trans-Tel Aviv Ayalon Highway en het drukke HaShalom treinstation; ook de Kirya (Ha-Yovel) Toren, met 28 van de 42 verdiepingen bezet door overheidskantoren, en de Azrieli Sarona Tower, het hoogste gebouw in Tel Aviv.

()

Boven: Tel Aviv skyline met het luxe appartementencomplex, Park Tsameret, grenzend aan de trans-Tel Aviv (Ayalon) snelweg en het drukke Centraal Station Savidor - gezien vanuit net ten oosten van de Palestijns-Arabische dorpen Rantis en Al-Lubban.

()

Boven: vergroting van de noordelijke Tel Aviv skyline die een luxe appartementen complex toont, Park Tsameret, grenzend aan de trans-Tel Aviv (Ayalon) snelweg en het drukke Savidor Centraal Station.

()

Boven: noord Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak, hemelsbreed, met de schoorsteen van het Reading Power Station, grenzend aan het Tel Aviv haven-recreatiegebied, en de 4 BSR-torens, die onderdak bieden aan vele exclusieve advocatenkantoren, medische voorzieningen, hi-tech kantoren en talrijke drukke restaurants - gezien vanuit net ten oosten van de Palestijns-Arabische dorpen Rantis & Al-Lubban.

De noodzaak "om vooruit te denken"

In de het begin van zijn toespraak merkte Kohr op: "... er zijn veel bedreigingen geweest [voor Israël] - veel meer staan er klaar. Dus het is ons doel en onze missie om altijd vooruit te denken, ons voor te bereiden op elke mogelijkheid...".

En inderdaad, dat moeten we

Een van de "mogelijkheden" waarop we ons op moeten "voorbereiden" is het (zeer plausibele) vooruitzicht dat elk stuk land dat door Israël en de IDF wordt ontruimd, in handen zal vallen van felle vijandige elementen - zoals dat elke keer gebeurde als Israël grondgebied afstond voor Arabisch beheer - in het noorden was dat Zuid-Libanon; in het zuiden de Gazastrook, en zelfs in de Sinaï, die nu afzakt naar de verdorvenheid van de Jihadi-beestachtigheid...

Natuurlijk, zodra Israël eenmaal de strategisch vitale hooglanden van Judea-Samaria ontruimt voor de oprichting van een Palestijnse staat, "met zijn eigen vlag en zijn eigen toekomst", is er geen enkele manier waarop Israël nog "veilige en verdedigbare grenzen" kan hebben - want er is geen enkele manier om ervoor te zorgen dat zij niet in handen vallen van degenen die Kohr zo hekelde in zijn toespraak, met inbegrip van de elementen die door die terreur-"marionettenmeesters" worden gecontroleerd.

Dus we moeten in allemaal Kohr's wijze raadgeving in acht nemen en zorgen dat "onze... missie altijd is het vooruitdenken in het voorbereid zijn voor elke mogelijkheid..."

Zo ook Kohr!

Bron: INTO THE FRAY To: AIPAC’s CEO - Picture the perils of “Palestine” - Israel National News