www.wimjongman.nl

(homepagina)

Drie Eind Tijd Uitstortingen

Door Asher Intrater 13 febr. 2018

( )

Hier zijn drie betekenisvolle profetieën over de uitstorting van de Heilige Geest in de Eindtijd. Twee hebben te maken met opwekking, één met oordeel.

Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.

Zacharia 12:10

In deze verbazende Messiaanse profetie, is het dezelfde Persoon die zegt: “Ik” zal de Geest uitstorten, die ook zegt, zij zullen “Mij” aanschouwen. Hij die de Geest uitstort is dezelfde als Hij die doorstoken is.

Deze profetie refereert aan een Geest van openbaring die het volk van Israël begrip zal geven dat Hij die we doorstoken (gekruisigd) hebben inderdaad de goddelijke redder is, Yeshua de Messias.

De tweede is soortgelijk, maar meer globaal.

En het zal zijn in de laatste dagen, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees... en Ik zal in die dagen Mijn Geest uitstorten en..

Handelingen 2:17-18

Petrus citeert de profeet Joël, wanneer hij de doop in de Heilige Geest uitlegt in de ochtend van Pinksteren. Hij lijkt aan te geven dat er een soortgelijke uitstorting van de Heilige Geest zal zijn in de eindtijd, maar dan van een veel grotere omvang.

De uitstorting in Jeruzalem, beschreven door Zacharia, maakt deel uit van de belofte dat “Heel Israël gered zal worden” – Rom. 11:26. Het volk van Israël ontvangt openbaring over Yeshua, hetgeen resulteert in een golf van redding over de natie. De opwekking in Israël is gekoppeld aan de wereldwijde opwekking. “Ik zal Mijn Geest uitstorten op alle vlees...” is parallel aan “over het huis van David zal Ik..”

Aan het einde van de Eindtijd, wordt zeven engelen opgedragen om zeven gouden schalen van de toorn van God uit te gieten.

Ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde.

Openbaring 16:1

Deze schalen van toorn zijn in feite bewijs van Gods genade, omdat het de laatste waarschuwing is vóór het oordeel van de poel van vuur. De schalen van toorn zijn extreme maatregelen in een laatste poging om degenen die afstevenen op eeuwige verdoemenis nog te redden.

Dezelfde Heilige Geest bekrachtigt de heiligen, roept zondaars tot bekering, en brengt oordeel over de goddelozen. Verdrukking en opwekking vinden tegelijkertijd plaats. Zowel Gods mededogen als Zijn Heiligheid worden openlijk ten toon gespreid aan de wereld.

Bron: Three End Times’ Outpourings – Revive Tribe