www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Dwaas

27 november 2018 - door Grant Phillips

Er is altijd al kwaadaardigheid in de wereld geweest, maar zonder twijfel neemt het snel toe in deze laatste dagen voor de terugkeer van onze Heer.

In dit land zijn fatsoenlijke mensen niet langer veilig op hun werkplek, in hun kerkelijke bijeenkomsten, in een restaurant, in de scholen, op straat en zelfs in hun eigen huis. Elke denkbare misdaad wordt begaan door wetteloze barbaren, grotendeels te wijten aan ons rechtssysteem zonder ruggengraat, dat door goddeloze politici wordt beheerd.

De amusementsindustrie is de moeder van het vuil dat openlijk en brutaal wordt opgejaagd door hersenloze burgers. Geen enkele seksuele daad of verachtelijk woord is weggelaten uit hun vuilnis dat ze aan hun zombiegroepjes afleveren.

Het vinden van een echte staatsman onder de politieke wereld is net zo waarschijnlijk als het vinden van goud in je achtertuin. Bijna alles wat uit deze schurken komt is het goud van de dwaas.

De religieuze arena is zo corrupt geworden, dat er nog maar een paar goede mannen over zijn die daadwerkelijk de enige ware God dienen. Elia zou ons veel kunnen vertellen over deze misdadigers.

Er is geen gebied dat ik kan noemen dat niet corrupt is geworden door het kwaad, het soort kwaad dat naar God kijkt en zegt: "En wat dan nog? De sportwereld, de zakenwereld en zelfs veel instanties in dit land kunnen aan de lijst worden toegevoegd in het dienen van de god Baal.

De algemene houding van de meeste mensen in ons land kan worden samengevat met de volgende Schriftgedeelten.

"De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; er is niemand die goeddoet." (Psalmen 14:1).

De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart: ontzag voor God staat hem niet voor ogen." (Psalm 36:1)

Wanneer ook de Opname van de kerk zal plaatsvinden, de meeste mensen zullen achterblijven. De meesten van hen die nu, voorafgaand aan de Opname sterven, komen niet in de hemel aan na hun laatste ademtocht, maar in de hel.

God wil dat allen tot Hem komen met bekering en gered worden, maar Hij zal Zichzelf aan niemand opdringen. Het volgende vers is heel duidelijk dat God geen uitzondering zal maken. Er is geen onderscheid voor personen door Hem, en Hij kan niet worden omgekocht.

"Nu dan, laat grote vrees voor de HEERE over u komen; neem uw plichten waar, en doe ze, want bij de HEERE, onze God, is geen onrecht, geen partijdigheid of aanneming van geschenken." (2 Kronieken 19:7)

De meeste mensen zijn vandaag de dag dwazen, omdat zij denken dat er geen God is. Ze zijn totaal corrupt geworden; of het nu door geweld, ontucht, ontucht, valse vroomheid, etc. is. De wijze man is anders. Hij vreest het kwaad en gaat ervan weg, maar niet de dwaas.

"Een wijze vreest en keert zich af van het kwade, maar een dwaas gaat zich te buiten en waant zich veilig." (Spreuken 14:16)

We zijn in dit land gezegend als geen ander land in de geschiedenis. Geen enkel land heeft ooit de rijkdom aan geestelijke en materiële zegeningen gehad die op ons zijn opgehoopt. Het is geen geheim waarom iedereen juist in dit land wil leven. Helaas zijn we nu zo corrupt; er blijft niets anders over dan een zeker oordeel. God is geduldig en Hij zal ons zoveel toestaan. Let goed op het volgende vers.

"Wie echter zijn wil niet gekend heeft maar dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen." (Lukas 12:48, nadruk van mij)

Wanneer het oordeel komt - en het zal komen, ik weet ik niet hoe of in welke mate - zullen we duur betalen voor onze zonden als natie, simpelweg omdat we zo rijk gezegend zijn geweest en ons vervolgens tegen de God hebben gekeerd die ons gezegend heeft. Ik heb sterk het gevoel dat dit land na de Opname zal worden gereduceerd tot een dood karkas, dat door onze vijanden zal worden schoongeplukt. Er is echter geen belofte dat God zal wachten tot na de Opname. Het zou voor die glorieuze gebeurtenis kunnen zijn.

Deze volgende passage is van God naar Israël toe, maar de boodschap is net zozeer voor ons om aan te nemen.

"Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg, en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?" (Ezechiël 33:11)

Als wachter op de muur herhaal ik eenvoudigweg wat anderen hebben gezegd, en dat is dat we ons moeten bekeren, en we moeten dat vandaag doen.

Wees geen dwaas. Ook al zijn de meesten in dit land, zelfs in de wereld, gek geworden van satanische vreugde, wordt wakker. Onthoud dit. Ieder mens in de hel gelooft in God en zou alles geven om nog een kans te krijgen. Er zijn geen atheïsten in de hel. Wat we met God doen terwijl we in dit lichaam zijn, zal voor eeuwig bij ons blijven.

Grant Filips

E-mail: Phillip5769@twc.com

Bron: The Fool :: By Grant Phillips - Rapture Ready