www.wimjongman.nl

(homepagina)

Drie redenen waarom Syrië een wake-up-call is

Door Todd Hampson - 21 april 2018

Hoewel we begin 2018 even op adem konden komen, zijn de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten een oplaaiing met grote profetische implicaties. De Schrift vertelt ons over drie belangrijke profetieën die voorafgaan aan (of in) de toekomstige zevenjarige periode van verdrukking. We zien dat de weg voor alle drie heel duidelijk in onze tijd wordt uitgestippeld.

()

ZACHARIA 12

Het kleine volk Israël, en zijn hoofdstad Jeruzalem, zal geleidelijk het middelpunt van de wereld worden, met de specifieke notie over het verdelen van het land / het verplaatsen van de grenssteen (Zacharia 12:2-3).

JESAJA 17

Damascus, de oudste onafgebroken bewoonde stad ter wereld, zou van de ene op de andere dag vernietigd worden (Jesaja 17:1,14; Jeremia 49:23-27).

EZECHIEL 38

Een Russische, Iraanse en door Turkije geleide alliantie zal Israël aanvallen vanuit het noorden (dus vanuit Syrië) (Ezechiël 38-39).

Als we de laatste 7 jaar (tijdens de Syrische burgeroorlog) aandacht hebben besteed aan het nieuws, dan moeten deze drie onze aandacht trekken - vooral met de ontwikkelingen van vorige week!

DE TIMING VAN ZACHARIA 12

We zien dat de voortekenen van Zacharia 12 zich nu voordoen, en dat zal het middelpunt blijven van de toekomstige zeven jaar durende beproevingsperiode, die culmineert in de campagne van Armageddon aan het einde van de beproevingsperiode.

DE TIMING VAN JESAJA 17

Met betrekking tot Jesaja 17 en de verwoesting van Damascus in Syrië, weten we niet wanneer dit zal gebeuren, maar veel profetiedeskundigen geloven dat het zal gebeuren vóór de oorlog van Ezechiël 38. Dit is zinvol gezien de ontwikkelingen die we vandaag in Syrië zien.

We lezen dit in vers 1 van Jesaja 17: "Zie, Damascus is geen stad meer, maar een puinhoop."

En dan lezen we in vers 14: "Zie, 's avonds is er terreur! Voor de ochtend aanbreekt niet meer. Dat zal het deel zijn van degenen die ons beroven en het lot van degenen die ons plunderen".

Damascus is de oudste continu bewoonde stad die bestaat. Veel profetiedeskundigen denken dat de plotselinge vernietiging van Damascus de katalysator zal zijn die de Ezechiël 38-oorlog in gang zet, of dat het zal plaatsvinden in combinatie met de Ezechiël 38-oorlog. Deze meer dan 2600 jaar oude profetie is nog niet in vervulling gegaan.

Damascus, hoewel geteisterd door de Syrische burgeroorlog, staat er nog steeds en er zijn nog steeds mensen die daar wonen (misschien dat Jeremia 49:23-27 gebeurt in onze tijd als een aanloop naar de volledige vernietiging van Damascus). Zoals we onlangs in het nieuws hebben gezien, zijn er verschillende Russische, Iraanse en Syrische militaire installaties in en rond Damascus geplaatst, evenals chemische wapens, en het hoofdkwartier van verschillende terroristische groeperingen.

Iran richt een afdeling op in Damascus en verklaart openlijk hun religieus gedreven plannen om Israël te vernietigen. Israël vernietigde in 2017 en 2018 wapenkonvooien (geschenken van Iran aan Hezbollah), en de in Iran gebouwde installaties in de buurt van Damascus, en dit doet de vraag rijzen hoe dicht we bij Jesaja 17 en Ezechiël 38 zijn. Ons wordt niet verteld wie Damascus vernietigt of hoe het wordt vernietigd, maar de omringende verzen stellen het voor als tijdens een conflict met Israël. Recente ontwikkelingen lijken het idee te ondersteunen dat Israël Damascus zal moeten vernietigen om te kunnen overleven - al staat dit niet impliciet zo in de Schrift.

DE TIMING VAN EZECHIEL 38

Gebaseerd op profetische aanwijzingen in de Schrift, begrijpen we dat de Ezechiël 38-oorlog plaatsvindt na de wedergeboorte van Israël als natie (zie Ezechiël 37). De meeste profetiedeskundigen zijn er niet dogmatisch over wanneer deze oorlog zal plaatsvinden in verband met toekomstige gebeurtenissen in de eindtijd. Als ik de profetie bestudeer, denk ik (om verschillende logische redenen) gaat deze oorlog gaat gebeuren als een Midden-Oosten macht (met een natuurlijke hulpbron) een greep doet, kort na de Opname, of in het allereerste stadia van de verdrukking-periode (misschien als onderdeel van het tweede zegel-oordeel, het vurige rode paard van de oorlog).

WELKE PLUNDERING?

Hoewel Israël een uiterst succesvol land is op het gebied van landbouw, technologie en het opstarten van bedrijven, is het altijd volledig afhankelijk geweest van geïmporteerde energiebronnen. Joodse rabbijnen hebben vaak gekscherend gezegd dat God hen gezegend heeft met melk en honing, maar per ongeluk alle olie aan de Arabische landen gaf.

In 2009 werd echter een aardgasveld ontdekt dat groot genoeg is om 40 procent van Israëls energiebehoefte te dekken. Het Tamar-veld, 15 mijl uit de kust van Israël, was het eerste van een aantal van dergelijke velden die Israël zou ontdekken in 2012 en 2013. Maar wacht, er is meer! In 2015 werd op de Golanhoogten een enorme oliereserve ontdekt die tien keer zo groot is als de gemiddelde oliereserves in andere delen van de wereld.

Concreet betekent dit het volgende: voor 2009 moest Israël energie importeren. Maar tegen 2019 zal het naar verwachting een grote energie-exporteur zijn - dit alles temidden van berichten dat de olieproductie in de omringende landen over een paar jaar het hoogtepunt zal hebben bereikt en het feit dat de Israëlische energie-export naar Europa direct zal snijden in de olieverkoop van Rusland, de belangrijkste bron van nationale (d.w.z. militaire) financiering.

Lees met dat in het achterhoofd dan dit veelzeggende vers uit de Ezechiël-profetie: "Sheba en Dedan en de kooplieden van Tarshish, en al haar dorpen (kef-eer' betekent dorpen of welpen) zullen tegen je zeggen: "Ben je gekomen om te plunderen? (Ezechiël 38:13)."

Sheba en Dedan zijn het hedendaagse Saoedi-Arabië, en veel profetie-experts geloven dat Tarshish het hedendaagse Engeland is. Als dat het geval is, kunnen haar dorpen - andere vertalingen maken hiervan: kustgebieden - worden gezien als Amerika en andere landen die oorspronkelijk zijn gekoloniseerd door Engeland.

Met andere woorden, Saoedi-Arabië, Engeland en Amerika (misschien samen met anderen) protesteren alleen maar tegen de invasie, en dit vers geeft ons inzicht in het feit dat Rusland op zoek zal zijn naar iets waardevols wat Israël heeft. Zou het olie en gas kunnen zijn? Deskundigen zijn het er niet over eens wat Amerika ervan weerhoudt om zich in het conflict te mengen. Ik ben van mening dat Amerika door de Opname (en de daarmee samenhangende gebeurtenissen) is verlamd en Israël niet te hulp is geschoten.

Misschien is de energiefactor - samen met de recente escalaties in het conflict en de partnerschappen die Rusland aangaat met Iran en andere radicale islamitische landen (die een satanische haat hebben tegen Israël) - de 'haak in de kaak' die in 38:4 wordt genoemd en die hem 'van de zaken van zijn land aftrekt' "omdraait" en deze eindtijd Russische leider in de oorlog trekt.

Rusland heeft onlangs aangekondigd meer troepen naar het gebied te sturen als gevolg van de beperkte aanval onder leiding van de VS vorige week. Ook hebben de VS onlangs aangekondigd dat zij hun troepen uit Syrië terugtrekken. Dit zou Israël in feite alleen achterlaten om Iran en de Iraanse beschermer Rusland aan te pakken.

Is het puur toeval dat deze alliantie en de andere profetische ontwikkelingen die hierboven zijn genoemd zich hebben gevormd na de wedergeboorte van Israël als natie (zie Ezechiël 37); en dat tegelijkertijd Israël energie-onafhankelijk wordt doordat het enorme hoeveelheden ontdekt voor een mogelijke plundering?

Turkije en Iran bevinden zich aan weerszijden van het islamitische (sjiitische vs. soennitische) spectrum, waardoor ze historische vijanden zijn, en Rusland was vóór zijn atheïstische revolutie in 1917 (hetzelfde jaar als de Balfourverklaring, zou ik willen toevoegen) een christelijke natie. Bovendien is Saoedi-Arabië nog nooit op één lijn gebracht met Israël en de VS, zoals voorspeld in Ezechiël - tot nu toe! Hoe had de Bijbel deze gebeurtenissen 2600 jaar geleden kunnen voorspellen als God het niet had voorspeld? Ik denk dat we nu voor onze ogen de weg vrijgemaakt zien worden voor deze drie belangrijke eindtijdprofetieën.

Het zal zeer interessant zijn om te kijken naar wat er gebeurt in de aanloop naar de viering van de zeventigste verjaardag van Israël, terwijl het conflict woedt in het noorden met Iran, en in het zuiden langs de grens met Gaza. We moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem en we moeten bidden dat de mensen reageren op de boodschap van het evangelie, nu we zien dat deze huidige tijd ten einde loopt. Dit lijkt geen generale repetitie, en ik zie helemaal geen manier waarop het podium zal worden ontruimd.

Todd Hampson

Bron: Three Reasons Syria Is Our Wake-up Call :: By Todd Hampson - Rapture Ready