www.wimjongman.nl

(homepagina)Bijbelprofetie

De engel kwam naar Egypte en wat was de instructie die God aan de engel gaf? "Waar je ook ziet dat er bloed aan dat huis is aangebracht, doodt dan niet de eerstgeborene van dat huis." Met andere woorden, dit was het enige criterium, het was niet: waar je een Jood ziet, of waar je een Israëliet ziet, of waar je een mooi persoon ziet, waar dan ook - Nee! Het ging allemaal om waar je het bloed ziet aangebracht op de twee deurposten. Met andere woorden, als de Egyptenaren zouden hebben gehoord, wat ze moesten doen, als de Egyptenaren hun bloed op de deurposten van de huizen zouden hebben aangebracht, zouden ze aan dat oordeel ontsnappen.

Sinds de val van de mens in de tuin heeft het Woord van God de noodzaak van bloed als een dekmantel voor de zonde van de mens vastgelegd. Dat impliceert wat we in Genesis lezen:

Genesis 3:21

En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw een tuniek van huiden en kleedde hen daarmee.

Tuniek is het woord voor een kleed, mantel of jas. Het kleed dat de Heer maakte om Adam en Eva's naaktheid te bedekken, was gemaakt van huid. Het woord huid betekent leer of dierenhuid, wat betekent dat om de naaktheid van de mens te bedekken er bloed werd vergoten en een dierenhuid werd omgevormd tot een tuniek voor Adam en Eva. De boodschap in de tuin was eenvoudig, het bloed van een onschuldig slachtoffer is nodig om onze zonden te bedekken.

We zien dit ook terug in het verslag van de Exodus, waar de instructie wordt gegeven aan de "doodsengel" om uw huis voorbij te gaan.

Exodus 12:21-23

Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: Kies uit, en neem voor uzelf kleinvee voor uw gezinnen, en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hysop en doop het in het bloed dat in een schaal is, en strijk van het bloed dat in de schaal is, op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uit gaan, tot de volgende morgen. Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen.

Dit identificeert het bloedoffer dat de zonde van de mens bedekt verder als van een lam. Exodus 12:5 voegt eraan toe dat het lam een mannetje moet zijn en zonder smet. Dan moest het bloed van een gedood lam opgevangen worden in een bekken, en een "bosje hysop" moest in het bekken worden gedompeld en vervolgens op de dorpel van de deur, de bovendorpel, en vervolgens op de twee zijposten worden aangebracht (sommigen zien deze samenstelling als een afbeelding van Christus aan het kruis). Hyssop wordt al lange tijd gebruikt voor medicinale doeleinden en wordt zelfs vandaag de dag nog steeds gebruikt voor de behandeling van spijsverterings-, lever- en galblaasaandoeningen en wordt zelfs gebruikt als een natuurlijke remedie tegen astma. Dit herinnert ons eraan dat alles in de Exodus-scene gaat over genezing en bescherming van de mens tegen de gevolgen van de zonde die alleen kan worden teniet gedaan door het bloed van een mannelijk, onschuldig en smetvrij slachtoffer dat zijn bloed stort in het belang van anderen.

Er is nog één ding dat we in overweging moeten nemen en dat is: Mozes vertelt de mensen om in hun huizen te blijven achter het met hyssop aangebrachte bloed op de bovendorpel en de deurposten van hun huizen, wat de vernietiger ervan zal weerhouden om binnen te komen en hen te treffen.

Overweeg ook de woorden van koning David uit Psalm 27

Psalm 27:11-14

HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.

Koning David vroeg God niet om hem op een "gemakkelijke weg" te zetten, want het woord "geëffend" betekent rechtheid of gelijkheid, symbolisch voor de weg van de gerechtigheid. Met andere woorden, Koning David vroeg God om het recht de overhand te laten krijgen op het verkeerde of het kwade. Hij voegt daaraan toe dat hij zijn hart zou hebben verloren als hij niet de hoop had dat God zijn goedheid in dit leven namens hem zou manifesteren. Hij geeft dan drie vermaningen aan de lezer, wacht af, heb moed en de Heer zal je hart versterken.

Het woord 'wachten' kan precies betekenen wat wij denken dat het betekent, maar het kan ook betekenen: te verwachten of hoop te hebben. We zouden kunnen zeggen dat dit betekent dat we een actieve hoop hebben en verwachten dat we de goedheid van God in ons leven zullen zien en van goede moed zijn als Hij ons hart versterkt. Zo'n hoop vereist een object waarop hoop is gebaseerd of door wordt bepaald, en niet alleen de kracht van positieve gedachten of verwachtingen. Zo'n hoop vereist iets concreets, iets bewezen, iets krachtigs en onveranderlijks. Dat object voor jou en mij als gelovigen is het bloed van Jezus, het vlekkeloze en onschuldige Lam dat in onze plaats stierf om onze zonde te bedekken.

God heeft ons geen gemakkelijk leven beloofd. In feite is Hij heel duidelijk geweest dat haat en verdrukking onze levenservaring zal zijn totdat Hij ons naar huis brengt, hetzij in een ogenblik, in een oogwenk, of via de dood. Met dat in gedachten, waar zoeken we dan naar zijn goedheid in het land van de levende?

Het antwoord is, het bloed van Jezus. Dit is waar Paulus de gedachten van de kerk naartoe trok toen hij in 1 Korintiërs 5:7b schreef: Want ook ons Paaslam is voor ons geslacht, Christus. Als u Zijn bloed op uw leven hebt toegepast, Zijn bloedoffer als "Onze Pesach" hebt aangenomen als het enige middel waarmee u gered kunt worden, dan is onze actieve hoop dit: niets kan ons scheiden van de liefde van God en niemand kan ons uit de hand van de Vader wegnemen. De vernietiger kan onze huizen niet binnengaan en onze ontsnapping uit de tweede dood wegnemen vanwege het bloed van het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.

Daarom kunnen we met goede moed en in zijn kracht op de Heer wachten. De tweede dood moet ons voorbijgaan - vanwege het bloed van Jezus, en de vernietiger kan daar niets aan veranderen! Daarom konden de hymne-schrijvers een teksten schrijven over "de wonderbaarlijke kracht in het bloed" en "wat kan mijn zonde wegwassen? Niets anders dan het bloed van Jezus!

God mag dan wel meer toestaan dan we zouden willen dat Hij dat deed tijdens onze dagen op aarde, maar één ding zal Hij nooit toestaan en dat is dat het toegepaste bloed in de tweede dood machteloos zou worden gemaakt! De dief die alleen maar komt om te stelen, te doden en te vernietigen, kan je lastigvallen en proberen je te onderdrukken, maar hij kan nooit je ziel stelen, de wonderbaarlijke werkingskracht voorkomt het doden of vernietigen als gevolg van het bloed van Jezus Christus en de tweede dood zal voorbijgaan.

We hebben deze hoop in het land van de levenden, maar zelfs dan nog: kom snel Heer Jezus!

Bron: Amir's Bible Bites Devotionals