www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat de Globalisten niet kunnen verbergen, is de christelijke genocide

( )

De luchtmacht gooit zijn christelijke soldaten voor de spreekwoordelijke leeuwen. De luchtmacht laat zijn ware kleuren zien. Elke Amerikaan zou verontwaardigd moeten zijn. Maar ook moeten de Amerikanen bang zijn. Elke christen is op elk moment in gevaar.

Het Verenigd Koninkrijk keert haar christelijke wortels de rug toe

Het Verenigd Koninkrijk keert christenen de rug toe. Velen hebben verzocht om asiel en worden alleen maar geweigerd. Judith Bergman verklaarde dat toen de antichristelijke Verenigde Naties een lijst presenteerden waarin 1358 Syriërs werden aanbevolen voor de vluchtelingenstatus en er bij daaropvolgende hervestiging in Groot-Brittannië er slechts vier christenen onder waren. De rest was moslim. De VN was nog vriendelijk in vergelijking met de Britse regering. Uiteindelijk zou het Verenigd Koninkrijk zelfs niet één christen accepteren, maar wel de 1112 moslims.

Het besluit van het Verenigd Koninkrijk om christenen die onder een ernstige bedreiging zijn, aan hun lot over te laten, negeerde het feit dat 10 procent van de bevolking van Syrië christen is. Het optreden van het Verenigd Koninkrijk is schaamteloos gericht tegen christenen.

Nigeria's oorlog tegen christenen

De Christian Post meldt dat christenen systematisch worden uitgeroeid, dat wil zeggen: een genocide in Nigeria. Tot op heden zijn meer dan 6000 christenen geëxecuteerd door Fulani-herders. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen.

De Christian Post verklaarde:

"We maken ons vooral zorgen over de wijdverbreide onveiligheid in het land, waar dagelijks moedwillige aanvallen en moorden worden gepleegd door gewapende Fulani-herders, bandieten en terroristen, die in onze gemeenschappen plaatsvinden, zonder dat daartegen wordt opgetreden, ondanks enorme investeringen in de veiligheidsdiensten," aldus president Muhammadu Buhari, die heeft nagelaten de aanvallers voor het gerecht te brengen.

De mainstream media faalde opnieuw:

...Hoewel sommige internationale nieuwsmedia hebben geprobeerd de moorden te karakteriseren als een landconflict tussen gemeenschapsgroepen, hebben de kerkleiders, samen met grote groepen waarnemers voor vervolging zoals Open Doors USA en International Christian Concern, allemaal gezegd dat de christenen doelbewust worden aangepakt...

...Hoe kan het een botsing zijn als de ene groep voortdurend aanvalt, doodt, verminkt, vernietigt en de andere groep voortdurend wordt gedood, verminkt en hun gebedshuizen worden vernietigd? Hoe kan het een botsing zijn als de herders op boeren jagen in hun eigen dorp of gemeente, en boeren voor hun leven moeten rennen?
...In het perscommuniqué werd de internationale gemeenschap en de Verenigde Naties ook verzocht in te grijpen bij de aanvallen van Fulani, uit vrees dat deze zich ook naar andere landen zouden kunnen verspreiden.

Net als de MSM zwijgt ook de antichristelijke Verenigde Naties over de grootschalige moord op christenen in Nigeria.

De International Society for Civil Liberties and the Rule of Law, Intersociety, heeft dinsdag verklaard dat er 1750 christenen en niet-moslims zijn gedood door zowel de Fulani-herders als de Boko Haram-radicalen, die een aparte terreurgroep vormen. Ook Intersociety waarschuwde in haar verklaring voor een genocide.

Krachtverlies in China

Op CSS eerder deze week werd gemeld dat de Chinese regering eist dat op elk kerkgebouw de vlag van de regering zal waaien. Deze week heeft de Chinese regering de druk op christenen opgevoerd. Onder Xi Jinping heeft hij verschillende kerken bevolen om te worden vernietigd, terwijl anderen gedwongen zijn de kruizen, de schilderijen van Jezus en de kostbare sacramenten uit alle kerken te verwijderen.
Onderzoekers als Chris Kitze en Mitchell Gerber hebben aan het licht gebracht dat de Chinese regering veel minderheidssekten arresteert en hun organen tijdens hun leven wegneemt. Dit is een winstgevende onderneming voor functionarissen van de communistische partij. Christenen behoren tot de vervolgden in dit streven.

Zou het hier ook kunnen gebeuren?

Het is niet langer een kwestie van of het hier zou gebeuren, het is slechts in dit geval een kwestie tijd tot het lot van Nigeriaanse Christenen naar Amerika komt. In een studie getiteld "The Still Divided Academy" van Stanley Rothman, April Kelly-Woessner en Matthew Woessner, werd een onweerlegbaar en compromisloos sterk statistisch bewijs geboden dat religieuze en sociaal conservatieve professoren meer moeten publiceren om dezelfde academische functies te krijgen. Het effect was wijdverbreid

George Yancey publiceerde een studie getiteld, Compromising Scholarship en toonde aan dat in veel academische gebieden, een aanzienlijk aantal hoogleraren die aanwervingsbeslissingen nemen, bevooroordeeld zijn tegen fundamentalistische christenen.

Lance Russum, een professor in de geesteswetenschappen, discrimineerde dit semester een 16-jarige student bij zijn inleiding voor de geesteswetenschappenklas dit semester vanwege het niet voldoen aan specifieke opdrachten op basis van haar christelijke overtuigingen, vanwege zijn "alomtegenwoordige, antichristelijke vooringenomenheid".

In een geval van "No Christianity Please at Yale, We Are About Academics", werd een niet-geïdentificeerde student afgewezen door een opinienota over het huwelijk, omdat hij de Bijbel citeerde. De professor bespotte hem en verwierp vervolgens alle volgende voordrachten vanwege zijn christelijke wereldbeschouwing.

De onderzoeksbasis die het vooroordeel van christelijke professoren en studenten valideert, is omvangrijk. Het aantal antichristelijke uitspraken van hoogleraren is te talrijk om te tellen.

Dit is geen genocide, maar het betekent wel de marginalisering van christenen in veel postsecundaire instellingen. De marginalisering van Joden op de Duitse nazi-universiteiten was een voorbode van een genocide. De geschiedenis heeft gesproken, zal Amerika luisteren? Amerika lijkt een pre-genocidale fase in te gaan gericht op christenen. Waarom zwijgen de predikanten nog steeds?

Bron: What the Globalists Cannot Hide Is Christian Genocide - Dave Hodges - The Common Sense Show