www.wimjongman.nl

(homepagina)


Shalom allemaal!

Kun je het geloven - dit jaar is bijna voorbij! Hier zijn we gekomen, ter ere van Hanukkah, het feest van de toewijding dat de Messias ook vierde en gebruikte als een les in Johannes hoofdstuk 10 om zichzelf te verkondigen als de Goddelijke Messias en het Licht van de wereld. Ik wil in het "verbinden van de punten" een moment met jullie delen dat ik onlangs had toen ik me aan het voorbereiden was op dit Chanoeka seizoen.

De meesten van jullie zijn bekend met Matteüs 24 wat over de "Laatste Dagen" spreekt, maar velen van jullie beseffen misschien niet dat we in Matteüs 24 veel aspecten van Chanoeka zien die herhaald worden. De Bijbel zegt dat er niets nieuws onder de zon is en dat wat er gebeurd is, is wat er zal zijn. Dit is gemakkelijk te ontdekken wanneer je de geregistreerde historische verslagen leest van wat er gebeurd is door zowel het boek van Josephus als in het Boek der Makkabeeën.

In Matteüs 24 gaat het over hoe er oorlogen en geruchten over oorlogen die er zullen zijn. Als u uw Joodse hoed op dat ogenblik zou opzetten zouden de twee belangrijkste oorlogen waaraan u denkt het de meest recente geweest zijn, erin betrekkend de Maccabees en Hanukkah! De andere zou de vernietiging van Jeruzalem en de Tempel zijn door de Babyloniërs. De Joden waren zeer vertrouwd met de visie van Daniel op het beeld dat door een reusachtige Rots wordt vernietigd en historisch gezien hebben ze al geleefd in het Babylonische Rijk, de Meden en het Perzische Rijk, het Griekse Rijk, en beleefden ze momenteel het Romeinse Rijk.

Dus als Yeshua begint met de zin over oorlogen en geruchten over oorlogen, wenden de gedachten zich automatisch naar Hanukkah. Als ze dan horen over velen die beledigd zijn en elkaar hebben verraden en de liefde van velen bekoeld was, dan is dit precies wat er gebeurde tijdens Chanoeka! Wanneer Hij dan stelt dat wanneer je "de gruwel van de verwoesting, waarover Daniël, de profeet, spreekt, op de heilige plaats staat (wie leest, laat hem het begrijpen:)" Dit is precies wat er 170 jaar eerder tijdens Chanoeka is gebeurd! Zelfs Josephus registreert deze profetie dat Daniël op dat moment in vervulling ging. Dit vertelt de discipelen dat Hanukkah weer zal gebeuren!

Wanneer Hij zegt: "Laat hen die zich in Judaea bevinden de bergen in vluchten:" Dit zijn de exacte woorden van de Makkabeeën nadat zij de officier van Antiochus hebben gedood die de opstand op gang heeft gebracht. Gaat verder met te zeggen: "Bid dat uw vlucht niet in de winter of op een sabbatdag valt". Wanneer is Hanukkah? In de winter. Waarom de sabbatdag? Omdat het in Hanukkah was dat veel Joden werden afgeslacht door zich niet te verdedigen op de sabbat en het toen zo was dat ze besloten dat ze wel op de sabbat konden vechten om hun leven te verdedigen.

Tegen het einde van het hoofdstuk spreekt de Messias over de goede en kwade dienaren. Je moet je herinneren dat er tijdens Chanoeka trouwe Joden waren die zich aan de Torah hielden en ontrouwe Joden die zich aan de Griekse mentaliteit hielden. De goede dienaar keek toe en de boze dienaar zei dat de Messias Zijn komst vertraagde en met zichzelf werd verteerd, dus gingen ze daarheen waar geween en tandengeknars is.

Nu komt mijn grote Ah Ha moment! Toen de discipelen alle Hanukkah-verbindingen zagen, wat dacht je dat er nog meer in hun gedachten kwam? Wat was het grote wonderverhaal waarover ze elk jaar 170 jaar lang over het verhaal van Hanukkah hadden gehoord? Josephus vertelt het ons! Het was het verhaal van de 8 nachten waarin de olie in de lamp nooit uitging totdat er meer olie beschikbaar was. De rechtschapenen staken de lamp opnieuw aan toen deze met de weinige olie uitging als de tempel werd gerestaureerd. Maar raad eens wat? Er zou geen hoofdstuk indeling in onze Bijbels moeten zijn en als je het volgende verhaal zo blijft lezen, dan heeft het volgende van de Messias betrekking op zijn discipelen tegelijk ook het verhaal van de wijze en dwaze maagden en de wijzen hebben olie om hun lampen aan te steken! Hanukkah!

Dan is de rest van Matteüs 25 de voortzetting van het verhaal van Chanoeka en hoe God het goede schapen van het slechte schapen zal scheiden op basis van hoe men met elkaar omging en gebruik maakt van de mogelijkheden die God ons gaf om Zijn koninkrijk vooruit te helpen.

Bron: Via e-mail