www.wimjongman.nl

(homepagina)

DE SCHRIFTEN VERTELLEN ONS WANNEER DE OPNAME GAAT GEBEUREN


Garry B - 11 november 2018

Omdat de Schriften ons vertellen dat de gelovigen in Christus worden gered voor de Grote Verdrukking, daarom vertelt het ons dan ook dat de opname plaatsvindt VOORDAT de Grote Verdrukking over de hele wereld begint. Als we kunnen weten WANNEER de Grote Verdrukking BEGINT, dan kunnen we ook weten WANNEER de opname gebeurt. De Schriften vertellen ons wel wanneer en voor wie Gods Grote Verdrukking zal beginnen.


Het volgende Schriftgedeelte vertelt ons voor wie Gods Grote Verdrukking het EERSTE begint:

Romeinen 2:9

"Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweegbrengt, EERST over de JOOD, en ook over de Griek."

Daar wordt ons verteld dat Gods Grote Verdrukking Oordeel over de natie Israël zal komen VOORDAT het verdrukkingsoordeel over de niet-Joodse naties in de wereld zal beginnen. Wanneer Gods Grote Verdrukkingsoordeel BEGINT tegen Israël, zal dit het grote visuele teken zijn voor ons dat de toeziende Christelijke Gemeente dat onze opname dichtbij is volgens de volgende Heilige Schrift:

GOD BEGINT EERST ZIJN GROTE VERDRUKKINGSOORDEEL OVER ISRAËL ALS EEN VISUEEL TEKEN AAN DE TOEKIJKENDE HEIDENSE KERK DAT ONZE OPNAME DICHTBIJ IS volgens de volgende Schriftteksten:


Ezechiël 38:15-16

"U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u, allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger. U zult als een wolk optrekken tegen Mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren in LATER TIJD. Dan zal Ik u over Mijn land doen komen, zodat de heidenvolken Mij kennen, wanneer Ik door u, Gog, VOOR HUN OGEN geheiligd word."

Lucas 21:28 ( Dit is Jezus die spreekt in zijn Eindtijd-rede )

"Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is."

Daarom wordt ons in de Schriften verteld, dat wanneer God Zijn Gog-Magog Oorlog brengt tegen Israël, dat het oordeel van Gods Grote Verdrukking tegen Israël EERST als een visueel teken voor Zijn toekijkende Christelijke Gemeente verschijnt en dat hun opname zal gebeuren voordat God Zijn Grote Verdrukking oordeel brengt over de hele niet-Joodse wereld. Dit is de laatste profetie die vervuld moet worden VOORDAT de opname kan gebeuren. Kijk uit naar wat er in Israël gebeurt, en dan weet je wanneer de opname echt op handen is.

Volgens Uw Woord, Kom Heer Jezus.

Bron: THE SCRIPTURES TELL US WHEN THE RAPTURE HAPPENS