www.wimjongman.nl

(homepagina)

Moeilijke berichten:

Door Daymond Duck - 11 maart 2018

In de laatste week van februari en de eerste drie dagen van maart 2018 hebben verschillende zogenaamd betrouwbare buitenlandse kranten verhalen gepubliceerd over het komende Vredesvoorstel van President Trump.

Wees je ervan bewust dat een woordvoerder van het Witte Huis de verhalen al snel als geruchten heeft afgedaan. Het kunnen geruchten zijn, maar het is ook een vaststaand feit dat leden van de Trump-regering, Trumps vredesvoorstel met de VN-Veiligheidsraad, de EU, Israël, Egypte, Jordanië, Saoedi-Arabië en anderen hebben besproken.

Om eerlijk te zijn, het is nog te vroeg om positief te weten of we nu feiten oren, geruchten of geruchten op basis van feiten. Maar een vergelijking van deze verhalen met wat de Bijbel zegt, is verontrustend, als ze waar zijn.

Let op deze vijf dingen:

Ten eerste is gemeld dat President Trump voornemens is tot de oprichting van een Palestijnse staat, om daarbij een deel van Jeruzalem te erkennen als hoofdstad op voorwaarde dat Oost-Jeruzalem wordt bestuurd door een internationale bewaker (vermoedelijk de VN).

Dit zou Jeruzalem verdelen, maar niemand minder dan God Zelf zegt dat Hij de naties in de Slag om Armageddon zal slepen voor het verdelen van zijn land en het verstrooien van zijn volk (Joel 3:2).

Dit zou Oost-Jeruzalem ook onder de controle van niet-Joden [een internationale bewaker] plaatsen, en de Bijbel leert dat de Heilige Stad Jeruzalem in de laatste 3 jaar van de Verdrukkingsperiode (Openbaring 11:2) door niet-Joden zal worden vertrapt.

Ten tweede is er gemeld dat sommige Palestijnse gebieden in Judea en Samaria zullen worden opgenomen in de geleidelijke oprichting van een Palestijnse staat. In sommige van deze gebieden zijn dan Joodse nederzettingen, en die moeten worden ontmanteld.

We vergeten echter niet dat Israël onder druk werd gezet om Gaza aan de Palestijnen te geven. Vervolgens gebruikten de Palestijnen Gaza als basis voor het lanceren van raketten en terroristische aanslagen tegen Israël.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het deze keer anders zal zijn, alleen dan het feit dat de Palestijnen dichter bij de Israëlische bevolkingscentra zullen staan, en dat zij veel meer gebieden zullen hebben om hun raketten en terroristische aanslagen naar toe te lanceren.

Let op de term "geleidelijke oprichting van een Palestijnse staat". Het verbond dat de Antichrist bevestigt dat de Verdrukkingsperiode begint, is voor zeven jaar (Dan. 9:27). Men moet zich afvragen of het woord "geleidelijk" zeven jaar betekent.

Wees u ervan bewust dat de Bijbel leert dat de Joden in Judea risico's lopen tijdens de laatste helft van de Verdrukkingsperiode. Jezus vertelde de Joden in Judea dat zij in de bergen moesten vluchten als de Antichrist in de tempel plaats neemt in het midden van de Verdrukkingsperiode.(Matt. 24:15-16; Dan. 9:27).

Weet ook dat het ontmantelen van Joodse nederzettingen in Palestijnse gebieden hetzelfde zal zijn als het verstrooien van Gods volk, en dat is een tweede reden voor de bovengenoemde Slag om Armageddon (Joël 3:2).

Ten derde is gemeld dat President Trump een conferentie in een Arabisch land (misschien in Caïro in Egypte) zal gebruiken om zijn Vredesvoorstel bekend te maken en door te drukken.

Herinner u dat de apostel Paulus zei, dat wanneer zij zeggen "Vrede en veiligheid", dat dan een plotselinge vernietiging over hen komt (I Thess. 5:3).

President Trumps Vredesvoorstel is niet het verbond met de Antichrist (Dan. 9:27) dat zal worden bevestigd, maar het kan in een onbekende periode wel daarin veranderen.

Het verbond dat door de Antichrist wordt bevestigd zal na de Opname zijn, en degenen die "Vrede en veiligheid" verklaren zullen de ongelovigen zijn die zijn achtergelaten.

Indien President Trumps Vredes Voorstel verandert in een Verbond dat zal worden bevestigd door de Antichrist, zal de VS zeker een verschrikkelijke prijs betalen.

Ten vierde is gemeld dat President Trump van plan is om 40 miljard dollar bijeen te brengen om de Palestijnen te helpen hun Palestijnse staat op te bouwen.

Weet dat de Palestijnen altijd al veel geld hebben gebruikt om aanslagen op Israël te financieren. 40 miljard dollar is niet genoeg het van Gods bescherming van Israël te winnen. En waarom zouden we dat doen?

Ten vijfde is gemeld dat President Trumps voorstel de vrijheid van eredienst mogelijk zal maken voor alle religieuze groeperingen op alle religieuze heilige plaatsen. Dit zou Joden, moslims en christenen in staat stellen om op de Tempelberg te aanbidden.

Door Joden de vrijheid van eredienst op de tempelberg te geven, wordt de deur opengezet voor de herbouw van de tempel, en de Antichrist om de tempel te ontheiligen, en om de dierenoffers te stoppen, enz.

Ik zeg niet dat de vervulling van Gods Woord slecht is, maar ik zeg wel dat de gedachte aan wat er op de wereld komt, verontrustend is.

Eerlijk gezegd zou ik willen dat het geheel mislukt en President Trumps Geloofs-Adviseurs hem zouden kunnen overtuigen om zijn zoektocht naar een vredesverdrag te staken. Dat zou de zaken kunnen vertragen.

Wanneer Trumps team voor het eerst begon om te werken aan een vredesvoorstel, waren er berichten dat het automatisch zou worden goedgekeurd. Sinds het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël lijkt er enige twijfel te bestaan over deze goedkeuring.

Weet ook dat ik geen voorspeller ben dat de Twee Getuigen spoedig zullen verschijnen, maar ik herinner onze lezers eraan dat God beloofd heeft Elia te sturen voor de komst van de grote en vreselijke dag van de Heer (Mal. 4,5-6).

Dan kunnen mensen in alle oprechtheid zingen "Dit zijn de dagen van Elia".

Profecy Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com

Bron: Disturbing Reports :: By Daymond Duck - Rapture Ready