www.wimjongman.nl

(homepagina)

"Iedereen was bang om als racist gebrandmerkt te worden"

Interview met Mona Walter

door Natalia Osten-Sacken | 23 april 2018

Mona Walter, 45 jaar oud, is een Zweedse activiste uit Mogadishu, Somalië. Begin jaren negentig vluchtte ze naar Zweden. Daar verliet ze de islam en bekeerde zich tot het christendom. Deze daad leidde tot kritiek en doodsbedreigingen. De reguliere media beschouwen haar als iemand die zich inzet voor godsdienstvrijheid. Andere organisaties beschuldigen haar van het aanwakkeren van anti-islamitische bewegingen.

( )

Mona Walter. (Bron: AlfaTV-videoscreenopname)

Natalia Osten-Sacken: Ik heb uw uitspraken gehoord, waarin u de islam stigmatiseert als een intolerante en haatdragende cultuur. Zo ja, waarom hebt u dit niet opgemerkt in Somalië?

Mona Walter: In mijn land hadden we onze eigen Afrikaanse cultuur. Er werd minder met religie omgegaan. Er was geen sharia, we hadden onze eigen seculiere wetten. We kwamen hier als jonge, seculiere mensen. Het is vermeldenswaardig, dat wij tot de soennitische Soefi-fractie behoorden.

Toen ik uit Somalië naar Zweden kwam, kreeg ik te maken met een enorme botsing van culturen, omdat de islam hier extremer en fanatieker is dan in mijn land. Wat heel belangrijk is - we werden geïslamiseerd na 1991 hier in Zweden. In deze gesloten gebieden zijn immigrantengetto's verstoken van democratie.

Geïslamiseerd? Door wie?

Door imams. Sommigen kwamen uit Somalië, maar er zijn er die hetzelfde doen in hun eigen immigrantengemeenschappen. Ze reisden naar Saoedi-Arabië, studeerden daar en na hun terugkeer werden ze de hoofden van deze gebieden. Zij controleren alles, en vooral de vrouwen.

Zij prediken de sharia in de moskeeën en vertellen iedereen dat ze in dit systeem en de islamitische waarden moeten geloven. Als je het niet doet, als je probeert te integreren in de westerse samenleving, word je in hun ogen een ongelovige.

Ze dwingen vrouwen om hun lichaam te bedekken. Doe je dat niet, dan word je als hoer beschouwd. Toen ik in 1994 voor het eerst in Zweden aankwam, mochten we onze Afrikaanse kleren, traditionele Somalische jurken, niet dragen. Zij hebben ons daartoe gedwongen. Ze zeiden dat we geen echte moslims waren, dat we een ongelovig land waren omdat we seculiere wetten hadden.

Waarom hebben de imams Somalië dan niet geradicaliseerd?

In Somalië werden extreme imams gevangen gezet, maar hier doen ze wat ze willen. Niemand controleert ze. Niemand controleert wat ze doen. Ze bouwen moskeeën, ze nemen Zweeds geld in beslag. Als je in zo'n gemeenschap leeft, dan heb je geen vrijheden. Dit geldt vooral voor mensen die de islam hebben afgewezen. Zij kunnen er zelfs voor worden gedood - dergelijke dingen zijn hier reeds gebeurd. Zelfs ik bedekte mezelf met een hoofddoek na het verwerpen van de islam, omdat ik zo bang was. Dit alles gebeurt in Zweden, in een democratisch land waar ze u vertellen dat u recht hebt op uw lichaam, uw mening en uw vrijheid van godsdienstkeuze.

En hoe was de situatie van vrouwen in uw land? In een van de interviews noemt u dat vrouwen geen moskeeën bezoeken in Somalië.

Vrouwen leren geen religie, ze hoeven het niet te doen. Dit is niet verboden, het is gewoon onnodig. In 1990 heb ik voor het eerst mensen uit Saoedi-Arabië of Egypte gezien die allemaal bedekt waren. Somaliërs liepen achter hen aan en riepen: "Kijk eens hier! Zijn ze gek geworden in deze hitte!" We wisten dat vrouwen in Saoedi-Arabië vanwege de sharia niet alleen op straat kunnen gaan zonder man.

Somalië was bijna een "socialistisch" land - vrouwen werkten bij de politie, het leger, ze waren leraren en werkten op openbare plaatsen. Het is ook niet waar dat je straffeloos verkracht zou kunnen worden. De familie zou een verkrachter vermoorden of er zou zelfs een oorlog kunnen uitbreken tussen twee clans. Het zou jammer zijn voor de hele familie, niemand zou zelfs trouwen met een neef van zo'n verkrachter. Ik denk dat de positie van de vrouw beter was dan in die moslimlanden, waar het slachtoffer gestenigd wordt.

Is het anders in Europa?

Zij schamen zich hier niet. Ze zouden het niet in hun eigen gemeenschap doen, maar ze doen het hier met ongelovigen, omdat ze het gevoel hebben dat niemand deze slachtoffers steunt. Hier hoeven de verkrachters hun gezicht niet te verbergen: niemand zal zich voor hen schamen. Voor een dergelijke daad zal hij niet de doodstraf krijgen. Hier voelen ze zich vrij van hun clan-tradities.

Bedoel je dat het doorbreken van de traditionele cultuur van Somalië ertoe leidt dat ze vatbaar worden voor geweld, zoals blijkt uit voorbeelden uit Denemarken of Duitsland?

Mijn cultuur heeft goede en slechte elementen, en het slechte is dat het een zeer wrede cultuur is. Zeer trots en wraakzuchtig, zelfs zonder de invloed van de islam. Als ik het strafregister volg, zie ik dat de meeste misdrijven niet diefstal of drugs zijn, maar geweld. In onze cultuur behoren kinderen als huisdier toe aan de ouders en worden ze geslagen als ze bijvoorbeeld niet willen bidden of niet naar hun ouders luisteren.

In mijn gemeenschap gebeurt het heel vaak dat meisjes en jongens het slachtoffer worden van verkrachting door familieleden of een godsdienstleraar. Het gebeurt ook hier in Zweden, en het gezin, en de gemeenschap verbergt het. Dit zijn veelvoorkomende gevallen, maar ik zeg niet dat iedereen het doet. Ik probeerde dit te melden bij de sociale dienst, maar niemand reageerde - iedereen was bang om racist te worden genoemd.

Het tweede is de leer die ze in moskeeën krijgen, waar hun wordt verteld dat ze ongelovigen moeten haten. Daarom begaan zij ook misdaden die door haat worden veroorzaakt. Hun ouders willen niet integreren en laten zich niet integreren met kafirs (ongelovigen). Omdat bijna alle groepen worden beïnvloed door de islam en hun eigen cultuur, zijn dit twee vergiften die samen komen.

Maar misschien doen ze het uit wanhoop en gebrek aan perspectief? Ze hebben geen opleiding en geen keuze?

Er is een keuze. Het Zweedse systeem ondersteunt deze mensen zo goed. Je kunt leren, naar school gaan, studeren, naar de universiteit gaan, en sommigen van ons zijn daarin geslaagd. De mensen die voor onderwijs kozen, kozen automatisch voor een normaal, goed leven. We kunnen ons niet zomaar afvragen waarom Somalische misdadigers zijn wat ze zijn; we moeten ons afvragen: waarom zijn ze niet zoals wij?

Waarom denkt u dat islamitische radicalen in Europa steeds populairder en actiever worden?

Ik denk niet dat ze actiever of populairder zijn dan voorheen, alleen hebben we nu de sociale media en kun je ze zien. Zij zijn er altijd al geweest - in de moskeeën.

En we zouden er niet van weten?

U wist het niet - u, de ongelovigen. Moslims hebben het altijd al geweten. Er is hier echter nog een andere kwestie: er zijn steeds meer moslims in Europa. Bovendien zijn kinderen die in de jaren '90 zijn geboren nu volwassenen. Ze gingen naar islamitische scholen, werden onderworpen aan hersenspoeling, radicalisering en leerden de haat voor de westerse samenleving. Deze leer begint, als ze driekwart jaar oud zijn. Ik praat er al vele jaren heel vaak over in de Zweedse media, maar niemand was geïnteresseerd om het aan te pakken, omdat ze bang waren racisten te worden genoemd. Ik ging naar de sociale dienst en informeerde hen erover en ze zeiden tegen me: "Ze zullen democratie leren op onze scholen". Maar ze hebben deze moskeeën nooit gecontroleerd. Nu zamelen ze dus de vruchten in van hun gedrag. De opbrengst van de laatste 30 jaar is gerijpt.

Welke oplossing ziet u voor Zweden en Europa? We kunnen het beoefenen van geen enkele religie verbieden, zelfs niet de meest radicale religie. We hebben vrijheid van religie.

Nee, we kunnen het niet verbieden, maar we moeten begrijpen dat de islam geen religie is, maar een totalitair systeem. We kunnen het niet behandelen als welk religieus geloof dan ook. Want het verbiedt alle andere godsdiensten, alle vrijheid van meningsuiting, alle vrijheid van individuele keuze. Het is het tegenovergestelde van democratie. We moeten deze ideologie open en eerlijk analyseren en begrijpen.

We moeten niet naar de media luisteren: dat de islam een religie van vrede is. Weet je wat het betekent? Dat betekent dat er pas vrede zal heersen als mensen de islam als hun religie accepteren. Er zal vrede komen als er geen verzet komt en de islam en de sharia zullen domineren. De islam verdeelt de mensheid in twee "huizen": een huis van vrede en een huis van oorlog. Wij allen, ongelovigen, en zelfs liberale moslims die de sharia niet accepteren, zitten in het huis van de oorlog.

Zijn er moslims die integreren, die geen sharia willen invoeren, enzovoort?

Onthoud: we moeten de islam en shariawetgeving scheiden van moslims, omdat veel van hen vreedzame mensen zijn en we deze twee niet met elkaar kunnen vermengen. Het is altijd de mainstream media: als ik het over de islam heb, interpreteren ze dit als haatzaaierij tegen moslims. Maar ik haat moslims niet. Ik denk dat deze ideologie gevaarlijk is voor de hele mensheid. Ook de moslimgemeenschap zal onder de sharia te lijden hebben.

Hoe zou u, als bekeerling tot het christendom, het gedrag van de katholieke kerk beoordelen, die meer openheid voor immigratie aanbeveelt?

Ik hoorde de paus dit prediken, en ik was zeer teleurgesteld - want islam en christendom zijn niet met elkaar te vergelijken. Christenen moeten Jezus volgen die liefde en barmhartigheid predikte, zelfs aan zijn vijanden; en anderen behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Ondertussen doet de islam, en vooral de islamitische staat, precies wat Mohammed deed. En hij liet zijn volgelingen doden en hun vrouwen houden als seksslaven. We kunnen deze twee werelden niet met elkaar vergelijken. Nogmaals, ik bedoel niet de christenen en moslims, maar hun ideologieën zijn niet op elkaar afgestemd.

De schepper van deze ideologie was een crimineel, een krijgsheer, die zei dat het doden van mensen glorie brengt. Hoe kunnen we grenzen openen voor zo'n ideologie? Aangezien we niet weten wie er naar ons toe komt, moeten we heel voorzichtig zijn, vooral omdat we zien wat er met christenen in moslimlanden is gebeurd. Ik begrijp de houding van de paus en de Katholieke kerk niet, die zich in de eerste plaats om hun leden zouden moeten bekommeren.

De Paus is niet langer een christelijk leider, maar een politicus en mensenrechtenactivist. Hij is niet langer het hoofd van de kerk die zich inzet voor het welzijn van het christendom. En ik zie hem niet als mijn gids. Wat ik zie als ik naar hem kijk, is een linkse politicus. Jezus zei dat we van onze vijanden moesten houden, maar niet dat we daarin dom moesten zijn.

Is er iets mis met de dialoog met de islam die kerk en politiek gemeen hebben?

Politici, kerk en islam hebben elkaar nodig. Ze spreken ook nooit - deze leiders en de Paus - over het afslachten van christenen in Afrika en Syrië. Ze bekritiseren de islam niet, omdat ze geen electorale stemmen willen verliezen. De kerk wil de steun van de politici niet verliezen. Ik heb ook de indruk, dat sommigen zeer druk bezig zijn met het bouwen van een brug naar de islam, maar ze zien niet dat de islam brandt, en dat het onmogelijk is om een brug te bouwen van één kant alleen. Waarom slaat de islam geen bruggen in betrekkingen tussen christenen en moslims in het Midden-Oosten? Omdat ze er in de meerderheid zijn en de macht hebben. Ik zeg altijd tegen mijn christelijke vrienden: "Wat denk je, wat zal er met je zal gebeuren als de islam hier dominant wordt?"

Waarom denk je dat de politici dat doen?

Het gaat om geld en stemmen. Sommige immigranten kunnen worden gebruikt als goedkope arbeidskrachten, waarbij de lokale bevolking niet tegen hetzelfde loon wil werken. We moeten er echter rekening mee houden dat de meeste immigranten niet werken. Er is voor hen geen werk. Er is geen werk voor ongeschoolden en de meeste immigranten hebben geen hoger onderwijs.

Velen hebben zelfs geen basisvaardigheden. Het zou lang duren om ze op te voeden. De regering vertelde de Zweden dat immigranten zouden werken voor hun pensioen, maar na verloop van tijd beseften de Zweden dat dit niet waar was. Ten eerste, immigranten zullen een heleboel kinderen krijgen, een vrouw zal nooit aan het werk gaan - wat ook overeenkomt met deze cultuur - en haar man zal waarschijnlijk geen baan krijgen, zelfs niet als hij het probeert. Zelfs als ze zouden willen leren, zou dat een tijdrovend proces zijn. Maar waarom zouden ze überhaupt daarmee beginnen als ze veel geld krijgen om toch niets hoeven te doen? Ook zullen ze stemmen op een persoon die hen zal voorzien van al die voordelen.

Denkt u dus dat we hen niet moeten helpen?

Natuurlijk moeten we dat doen, maar dan wel op de plaats van herkomst. Mensen blijven tegen me zeggen: "Hoe kun je dat zeggen als je zelf immigrant bent? Maar ik ben geen gevaar voor de mensen die hier wonen. Veel nieuwkomers zouden mijn hoofd willen afsnijden. Ik ben ontsnapt aan het sharia-regime in de Zweedse voorsteden en ik wil dat niet overal in het land hebben. Ik ben niet tegen mensen, maar tegen de ideologie die ze meebrengen. En bovendien kunnen we hen daar efficiënter helpen voor hetzelfde geld.

Of misschien bekeren ze zich tot het christendom, net als u? Er is een trend dat veel immigranten in Europa, Oostenrijk, Duitsland en Groot-Brittannië zich tot het christendom wenden.

Ik denk dat het zwendel is. We spraken erover in onze kerkgemeenschap. We kwamen erachter dat priesters uiterst naïef zijn. Als de immigranten een negatief antwoord krijgen van de asieldienst, lopen sommigen van hen onmiddellijk naar de kerk en zeggen: "Ik ben een christen. Als ik terugkom, zal ik gedood worden". Sommigen worden zelfs gedoopt. Maar als ze eenmaal het benodigde document hebben, gaan ze terug naar hun moslimgemeenschap en de moskee.

Ik sprak erover in de kerk, maar mij werd verteld dat dit een groot probleem is, omdat ze mensen die ze niet kennen, niet kunnen verwerpen - misschien vertellen ze de waarheid. Maar wat doen ze na ontvangst van zo'n document? Op dit moment staat onze kerk vol met Afghaanse jongens. Ik zei duidelijk in mijn kerk: in de islam mag je liegen om jezelf te redden.

Denk je dat er een kans is om de islam te hervormen?

Nee, ik geloof daar niet in. Ik weet dat sommige mensen, bijvoorbeeld Ayaan Hirsi Ali, hierin geloven, maar hoe kun je God hervormen? De koran is voor hen Gods Woord. De hervorming waarin de liberale moslims geloven, zou alleen mogelijk zijn als islamitische leiders de islam zouden willen hervormen en veranderen. Het kan niet van individuen komen. Het is ook belangrijk dat we ons niet vergissen. Reformatie in het christendom betekende terugkeren naar de bron, vertrouwen op de Schrift. Door het toepassen van dit criterium is de islam al 'hervormd' door het wahabisme en het salafisme. Het betekent terugkeren naar de oorspronkelijke bronnen en tradities van voorouders - maar dit is waarschijnlijk toch niet wat we willen?

Natalia Osten-Sacken, doctor in de wetenschappen, is freelance journalist bij euroislam.pl. Haar interviews zijn gepubliceerd op Wirtualna Polska

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2018 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: "Everyone Was Afraid to Be Branded as a Racist"