www.wimjongman.nl

(homepagina)

Armageddon in het vooruitzicht!

9 januari 2018 | door Charles Gardner

( )

De vlakte van Jizreël (eigen foto)

In het kielzog van de wereldwijde aanklacht tegen het besluit van President Trump om Jeruzalem als de hoofdstad van Israël te erkennen, staan de naties nu in de rij om zijn voorbeeld te volgen.

En nu, terwijl zelfs archeologische vondsten de Joodse connectie met de stad bevestigen tot over duizenden jaren terug, weigeren Engeland en andere belangrijke Europese grootmachten hardnekkig om de realiteit onder ogen te zien.

Door zich aan te sluiten bij het voorspelbare koor van afkeuring in de VN, loopt het Britse volk steeds meer gevaar onder de bokken te worden geteld op de Dag des Oordeels waarnaar Jezus verwijst in het evangelie van Mattheüs (25:31-46).

Deze passage is al breed geïnterpreteerd als betrekking hebbend op de manier waarop de volkeren van de wereld Gods uitverkoren volk hebben behandeld. Dat zijn de "broeders en zusters" (in het vlees) van onze Verlosser die werd geboren als de koning van Israël (Matt.2:2) en die terugkomt als de Leeuw van de stam van Juda (Openb. 5:5 ).

Jesaja schrijft: "Want het volk en het koninkrijk welke u niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden." (60:12. Zie ook Micha 5:15)

Bij mijn laatste reis door Israël hoorde ik een boeiende les, die naar mijn mening betrekking heeft op deze belangrijke passage (Matt.25) – dat schapen het gras netjes afsnijden bij het grazen, terwijl geiten het uittrekken met wortel en al. Op dezelfde manier moeten de ware discipelen van Jezus, de grote herder op de voet volgen en zich voeden met de rijke weide, aangezien zij worden gevoed door de wet van Mozes, samen met de aartsvaders en de profeten uit het Jodendom. De geiten daarentegen snijden zich af van de wortels van hun geloof, waardoor hun weidegrond verdort en afsterft (zie Romeinen 11:17v)

Feitelijk heeft het Amerikaanse Congres al 22 jaar geleden gestemd om Jeruzalem te erkennen als Israëls hoofdstad, maar opeenvolgende presidenten hebben de uitvoering van het besluit gewoon niet uitgevoerd tot nu toe. De Tsjechische President Milos Zeman heeft nu de EU-staten in hun oppositie beschuldigd als "lafaards".

Zelfs Arabische commentatoren hebben hun mensen aangemoedigd om de werkelijkheid te aanvaarden. Een Saoedische academicus riep bijvoorbeeld de Arabieren op om Jeruzalem te erkennen als een heiligheid van de Joden. Abdulhameed Hakeem, hoofd van het Midden-Oosten-Centrum voor Strategische en Juridische Studies in Jedda, vertelde aan het in de VS gevestigde Alhurra televisiestation, dat Trumps stap een "positieve schok" vormt voor het vredesproces, en voegde eraan toe: "We moeten erkennen en inzien dat Jeruzalem een religieus symbool voor de Joden is, en heilig voor hen is, zoals Mekka en Medina dat is voor de moslims."

En in een artikel vorig jaar benadrukte hij dat Israël en Saoedi-Arabië geconfronteerd werden met de bedreiging van nazi-achtigen in Iran, dat naar verluidt alle steun heeft toegezegd aan de terreurgroep Hamas in "de strijd voor de verdediging van Jeruzalem".

Iran blijft door zijn inspanningen vanwege zijn lang beloofde bluf van het wegvagen van Israël, een ernstige bedreiging (ondanks de toenemende protesten tegen dit schurkenregiem) door het vestigen van een militaire basis in Syrië, terwijl het tegelijkertijd de terreurgroep Hezbollah voorziet van een enorme berg wapens bij de noordelijke grens van Israël.

Met de naties die samen hun gezicht tegenover Israël stellen, en hun het recht op het land en hun hoofdstad ontzeggen, wordt dus het toneel klaargezet voor de strijd van alle tijden. Volgens de Bijbel zal die beginnen in Armageddon (of de vlakte van Jizreël) in Noord-Israël (Openbaring 16:16), maar het doel zal Jeruzalem worden.

Hoewel fysiek van aard, zal het in werkelijkheid meer geestelijk van aard zijn, en een conflict om te bepalen wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de wegen van de mens en wereld. Elia was in de oudheid verwikkeld in een grote strijd met 400 valse profeten in dezelfde regio, en hij won met alleen God aan zijn kant – dat was, natuurlijk, alles wat hij nodig had (zie 1 Koningen 18). Gefrustreerd over de afgoderij van zijn volk, stelde de beroemde profeet de regels vast voor de wedstrijd: de God die antwoordt door vuur zou de overwinnaar zijn. En ja hoor, het vuur van de Heer verschroeide het offer, en de mensen veranderden hun gedachten over hun trouw.

Die bloedige strijd – want alle valse profeten werden vervolgens afgeslacht – vond plaats op berg Karmel, die uitkijkt over Armageddon waar het laatste grote gevecht zal gebeuren, misschien wel in de zeer nabije toekomst, aangezien zoals de profeten hebben voorspeld, het zal gaan over de status van Jeruzalem (zie Zacharia 12:2v).

Het kan voor sommigen komen als een verrassing, dat Jeruzalem de stad van God zelf is – en Hij het effectief bezit, en het zijn naam draagt (zie Daniel 9:18v en Nehemia 1:9). Maar de valse goden, samen met de medeplichtigheid van talrijke wereldmachten, weigeren dit te erkennen. Ze zijn bezig met het opzetten van een val waar zij zelf in zullen vallen!

Jezus klaagde over Jeruzalem vanwege zijn afwijzing van Hem, maar profeteerde op hetzelfde moment over hun ultieme aanvaarding van Zijn bewind (Matt.23:39). Hij is nog niet klaar met Jeruzalem. Hij komt terug, net zoals Hij vertrok (Handelingen 1:11).

Nog een bevestiging van Israëls aanspraak op het land is afkomstig uit recente archeologische vondsten. Een replica van een munt uit de eerste eeuw, gedateerd 67 na Chr., met de inscriptie 'Jeruzalem de Heilige', werd getoond op een zitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties door de ambassadeur van Israël bij de VN, Danny Danon. Het was een zegel die eigendom was van de gouverneur van Jeruzalem uit ongeveer 2700 jaar geleden, welke is opgegraven in de buurt van de Klaagmuur. Het bevat een inscriptie in oud Hebreeuws en ondersteunt de Bijbelse weergave van het bestaan van een gouverneur in de stad op dat moment.

Sprekend over de vondst, zei de burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat: "Jeruzalem is een van de oudste hoofdsteden van de wereld, gedurende meer dan 3000 jaar bevolkt door het Joodse volk."

Een andere recente vondst – 1300 jaar oude munten uit de islamitische dynastie van de Omajjaden, bedrukt met een afbeelding van de menorah uit de Joodse tempel – toont dat de vroege moslims de joodse identiteit erkenden van de stad. Volgens Assaf Avraham van de Bar-Ilan Universiteit aanvaardden zij het Joodse verhaal en symbolen voor zichzelf.

Uiteindelijk zijn Joden van over de hele wereld weer teruggekeerd naar hun wortels ter vervulling van veel oude Schriftplaatsen. De veelgeprezen film Lion vertelt het aangrijpende verhaal van een vijf jaar oude Indiase jongen, Saroo ('leeuw'), die verloren raakte na gescheiden te zijn van zijn oudere broer. Hij werd uiteindelijk geadopteerd en opgevoed door liefdevolle 'ouders' in Australië. Maar het hield de volwassen Saroo niet tegen om zich tot het uiterste in te spannen om zijn wortels op te sporen en zijn geliefde moeder te vinden.

Maar ondanks al het bewijsmateriaal om Israëls claim te ondersteunen, weigeren de Palestijnse leiders gewoon om de waarheid te accepteren. In het jaar 2000 weigerde Jasser Arafat de kans op een alomvattende vredesovereenkomst, omdat hij weigerde de Joodse historische banden met Jeruzalem en de Tempelberg te erkennen. "De Joden hadden nooit een tempel op deze plaats," zei hij op een gegeven moment. Het hele Palestijnse verhaal is gebaseerd op een leugen, die zelfs door kinderen op de kleuterschool al kan wordt herkend. En toch willen ook de wereldleiders het niet meekrijgen!

Maar ze moeten wennen aan het idee. De God van Israël is de geschiedenis-maker en heeft de Joden uitgekozen het land te erven dat Hij hen beloofd heeft. Dat zal een machtige strijd geven over het grondgebied, en dat was altijd onderdeel van de schrift. De profeten hebben gewaarschuwd dat dit zou gebeuren, maar Elohim (God) zou de uiteindelijke overwinnaar zijn, die "waakt over zijn woord om het uit te voeren" (Jeremia 1:12).

De Messias wacht op die dag – en ik bid dat Hij spoedig komt, wanneer zijn oude volk hem nogmaals begroet, met blijdschap, zeggende: "Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer!" (Matteüs 23:39, Psalm 118:26)

Charles Gardner is de auteur van "Israël de Chosen", verkrijgbaar bij Amazon, en "Vrede in Jeruzalem", verkrijgbaar bij olivepresspublisher.com

Bron: COMMENTARY: Armageddon Ahead! - Israel Today | Israel News