www.wimjongman.nl

(homepagina)

Afwijzing van de oude Jodenhaat - Sanhedrin weerlegt kritiek

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 2 oktober 2018

 "Gij zult ook onder alle mensen die in staat zijn om Hasjem te vrezen, betrouwbare mannen zoeken die onwettig verkregen gewin afwijzen. Stel deze over hen als leiders van duizentallen, honderdtallen, vijftigtallen en tientallen. Exodus 18:21 (De Israëlische Bijbel™)
 

Een concert ter ere van de verjaardag van de schepping van de wereld in het Archeologisch Park van Jeruzalem - Davidson Center. (Bron: Mordecai Persoff/Mikdash Educatief Centrum)

In een opinieartikel gepubliceerd op Charisma News beschuldigde Ron Cantor, een Messiaans-Joodse woordvoerder die actief betrokken was bij pogingen om Joden in Israël te bekeren, het ontluikende Sanhedrin ervan de weg te bereiden voor de Derde Joodse Tempel. Volgens de beoordeling van Cantor zal het een tempel voor de Antichrist zijn.

"Als deze groep op een dag erkend wordt als het Sanhedrin, lijkt het erop dat ze een deal zullen sluiten met de Antichrist voor de wederopbouw van de tempel," schreef Cantor. "Dus ik denk dat ze in die zin een eindtijdrol zouden kunnen hebben."

"Er bestaat niet zoiets als een modern Sanhedrin. Ze zijn slechts een groep mannen die beweren, zonder enige bijbelse autoriteit, het Sanhedrin te zijn. Zij hebben geen macht of autoriteit - gouvernementeel of religieus. God heeft het Sanhedrin niet hersteld. En leren dat ze eindtijdvertegenwoordigers zijn, is eenvoudigweg bedrog."

Rabbi Dov Stein, secretaris van het Sanhedrin, weerlegt Cantors bevraging over van het gezag van het religieuze lichaam:

"Het oorspronkelijke Sanhedrin, opgericht door Mozes, werd niet door God opgericht, en er kwam er ook niet zo'n Sanhedrin daarna," legde Rabbi Stein uit aan Breaking Israel News. "Dit is niet de Bijbelse methode om een Sanhedrin te creëren. Het Sanhedrin werd aangesteld. Toen we het Sanhedrin opnieuw installeerden, deden we dat precies volgens de wetten die Maimonides hiervoor had opgesteld."

Het is de overtuiging van Cantor dat de enige basis voor joods-christelijke relaties er een kan zijn die gebaseerd is op het aanvaarden van Jezus door de Joden.

"Als Joodse gelovige ben ik hiermee diep in conflict: Aan de ene kant vind ik het geweldig dat christenen vriendschap zoeken met Joden," schreef Cantor, "aan de andere kant maak ik me grote zorgen dat het een poging is om een Jodendom zonder Jeshua te bevestigen."

"Hoewel ik houd van het feit dat evangelischen relaties aangaan met orthodoxe Joden, lijkt het erop dat een deel ervan ten koste gaat van onze meest heilige opdracht - het verspreiden van de boodschap van Jeshua naar alle naties. En dat geldt natuurlijk ook voor Israël. Christenen die absoluut een roeping hebben om het Joodse volk met liefde te bereiken, mogen er nooit van uitgaan dat het Jodendom zonder Jeshua aanvaardbaar is."

Rabbi Hillel Weiss, woordvoerder van het Sanhedrin, was kritisch naar Cantor:

"Ondanks zijn Joodse afkomst herhaalt hij elke antisemitische daad die ooit door de geschiedenis heen is gepleegd," vertelde Rabbi Weiss aan Breaking Israel News. "Dit is niet anders dan Torquemada dat eist dat Joden zich bekeren of sterven tijdens de Spaanse inquisitie. Het is de klassieke Joodse haat die tot uitdrukking komt in de Protocollen van de Oudsten van Zion, een verachtelijke fictie die beweerde dat de Joden een wereldwijde dominantie nastreven. Dit is een perversie van de Bijbel die ons een leidende rol in de wereld geeft, maar de Torah stelt dat het een rol van dienstbaarheid en heiligheid is."

 Gij zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn.
Exodus 19:6

"Dit is de rol van Israël die Cantor verwerpt. Hoewel Cantor beweert dat hij liefde toont, is het dat niet. Het is haat en een daad van kwaad," riep Weiss uit. "Het is te verachten en te verwerpen.

Rabbi Weiss merkte op dat de kritiek van Cantor komt in het kielzog van het Wereldcreatieconcert waarin het Sanhedrin de 70 landen de hand reikte en hen uitnodigde om mee te doen aan het gebed om de Schepper in Jeruzalem te prijzen.

"Het is te meer jammer dat hij deze keer heeft gekozen om het Sanhedrin en de Derde Tempel te verwerpen," zei Weiss. "Het Sanhedrin besloot om nu in actie te komen om de wereld te verenigen om mondiale bedreigingen tegen te gaan. Elke natie moet haar unieke en specifieke punt van heiligheid naar Jeruzalem brengen, zoals in de tijd van de Tempel, toen alle naties God kwamen prijzen."

Het Sanhedrin gaf verder aan bezorgd te zijn over universele kwesties zoals de proliferatie van atoomwapens in handen van despotische regimes, ecologische gevaren, vervuiling en terrorisme. Hun oproep aan de naties om zich aan te sluiten bij Jeruzalem als onderdeel van een oplossing voor deze problemen weerklonk duidelijk bij anderen. Tijdens het concert ondertekenden vertegenwoordigers van Guatemala, Honduras en Mexico een proclamatie waarin zij verklaarden dat zij van plan waren om samen met het Sanhedrin de Derde Tempel te bouwen. Na het concert spraken verschillende andere landen de wens uit om zich aan te sluiten bij het pact; en het Sanhedrin is van plan om in de nabije toekomst afgezanten naar Zuid- en Midden-Amerika te sturen.

"Zijn visie op hoe dit moet zijn, met één persoon die zijn geloof aan anderen opdringt, is het tegenovergestelde van wat de Tempel in Jeruzalem ooit was en wat het weer moet zijn," zei Rabbi Weiss.

[Opmerking: Cantor beweerde natuurlijk helemaal niet dat hij "eist dat Joden zich bekeren of sterven", etc. Weiss slaat hier in zijn wel begrijpelijke boosheid helemaal door. ]

Bron: Sanhedrin Responds to Messianic Accusations - Breaking Israel News