www.wimjongman.nl

(homepagina)

UNESCO produceert Leeuwen afgod, gemaal van de godin van het overspel

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 2 januari 2018

  "En hij zei tot mij: "O sterfelijke, sla je ogen noordwaarts op." Ik keerde mijn ogen noordwaarts, en ten noorden van de poort van het altaar, daar stond het afgodsbeeld van de naijver." (Ezechiël 8:5)

( )

Leeuw van al-Lat (foto via Wikimedia Commons)

Een door UNESCO gefinancierd project heeft een standbeeld gereproduceerd van een leeuw, het derde project in zijn soort welke de organisatie heeft ondersteund, waardoor ten minste één rabbi de conclusie trok dat het echte doel van de politieke organisatie is de bevordering van een agenda die het altijd heeft gehad als Israëls straf: afgoderij.

( )

Een gravure van al-Lat met haar gemalin de Leeuw in de tempel van Palmyra (foto via Wikimedia Commons)

De Leeuw van al-Lāt is een oud standbeeld, bijna 3,5 meter hoog, weegt 15 ton, en stond in de tempel van de pre-islamitische godin al-Lāt in Palmyra, Syrië. In juni 2015 werd het standbeeld zwaar beschadigd, samen met vele andere voorwerpen op het historische terrein, door de Islamitische Staat (ISIS) nadat het Palmyra had veroverd. Het standbeeld werd uiteindelijk verwijderd naar het nationale Museum van Damascus, waar het een wederopbouw onderging.

Een deel van de reconstructie van het beeld werd uitgevoerd met behulp van hoogintensieve laserprojectieapparatuur die door het Institute for Digital Archaeology (IDA) in Oxford werd aangepast voor het grootschalig 3-D printen in steen. Veel van het Lion-project werd onderschreven door de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) via haar Erfgoed Noodfonds en door de Europese Unie.

Vroege heidenen geloofden dat de leeuw de gemaal was van de godin al-Lat. Het vermoeden is dat al-Lat de pre-islamitische gemalin was van de Arabische god Allah. Een andere theorie is dat al-Lat werd gebruikt als een titel voor de godinnen Asherah en Athirat. Men gelooft dat al-Lat de voortzetting was van de eerdere Mesopotamische godin Ishtar Inanna; de godin van het geslacht en meer speciaal in buitenechtelijke betrekkingen.

Bijbelgeleerden associëren Al-Lat met de godin van de jaloezie en woede zoals in Ezechiël is vermeld:

 Hij zei tegen mij: Mensenkind, sla toch uw ogen op in de richting van het noorden. Toen sloeg ik mijn ogen op in de richting van het noorden. En zie, ten noorden van de poort van het altaar stond in de ingang het afgodsbeeld van de na-ijver.

De VN is gekoppeld aan meerdere projecten van dit type. Rabbi Daniel Assur, een lid van het Sanhedrin in wording, vindt een inherent verband tussen de VN en de afgod-verering.

"De hele missie van de organisatie is het vervagen van de verschillen tussen de naties om ze allemaal onder één dak en één autoriteit te brengen in een nieuwe wereldorde," zo vertelde Rabbi Assur aan Breaking News Israël. "De waarheid is, zoals de Bijbel zegt, dat er 70 verschillende naties zijn. De VN gelooft dat ze naties uit lucht kunnen maken. Als ze dat eenmaal doen, kunnen ze ook zeggen dat er veel goden zijn, zelfs goden die je kunt maken door ze 3D te printen."

De rabbijn is van mening dat deze agenda van pro-afgoderij de eigenlijk basis is van het anti-Israël vooroordeel bij de VN.

"Omdat Israël staat als bewijs van wat een natie is en van het concept van één God, heeft de VN een wraakgevoel tegen Israël en is het irrationeel bevooroordeeld tegen ons," aldus Rabbi Assur. Ze hebben een messianistische visie op een verenigde regering die de wereld zonder God en zonder de Thora wil vastleggen. Dat is altijd al het doel geweest van de afgoderij, te beginnen met Egypte, en voortgaand met de pogingen van Rome en Griekenland om het heidendom over de hele wereld te verspreiden. Nu zien we de moderne manifestatie."

De rabbijn merkte op dat afgoderij altijd tot uiting komt in de seksualiteit, zoals te zien bij al-Lat, en dat dit ook onderdeel is van het conflict tussen Israël en afgoderij.

"De vervaging van grenzen wordt in relaties ingebracht," zei Rabbi Assur. Egypte vereerde vreemde combinaties van dieren en mensen. De Thora-wet verbiedt een vermenging van soorten. Rome en Griekenland bevorderden seksualiteit. De Nieuwe Wereldorde promoot dat alles één is, dat mannen en vrouwen allemaal hetzelfde zijn, en dat er geen grenzen zijn tussen naties. Zij geloven dat alles één is, behalve God."

Dit is niet de eerste keer dat de VN betrokken is bij heidense afgoden. In november werd een standbeeld van de heidense godin Athena gereconstrueerd door de IDA en gepresenteerd op de tentoonstelling "The Spirit in the Stone" in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. De tentoonstelling beschreef Athena als het "synoniem van rede, toevluchtsoord en de rechtsstaat, allemaal als dezelfde waarden waarop dat historische instituut was gebouwd," maar de speer die aan de voeten van het standbeeld lag, gaf meer haar gemeenschappelijke associatie weer als oorlogsgodin. Sommige geleerden menen dat de Griekse godin gebaseerd was op de Mesopotamische godin al-Lat, wat in overeenstemming zou zijn met de geschiedenis van het beeld op het terrein in Palmyra, dat achtereenvolgens door Mesopotamiërs, Romeinen en moslims als tempel werd gebruikt.

Het eerste project van de IDA was de Boog van Palmyra, een Romeinse overwinningsboog die tegenover de heidense tempel van Ba'al stond. Net als het standbeeld van Athena en de Leeuw van al-Lat stond deze boog daar in Palmyra, totdat het werd verwoest door ISIS. De replica boog werd voor het eerst opgericht op het Londenes Trafalgar Square tijdens de UNESCO World Heritage Week in april 2016, die samenviel met Beltane, het eerste heidense festival ter ere van Ba'al.

De replica is in februari 2016 nogmaals neergezet voor de opening van de wereldtop van de regering in Dubai. Wereldleiders werden begroet in het zicht van de boog waar het opnieuw een middelpunt leek te zijn, nu voor de top van de G7 in Italië afgelopen maart.

Bron: UNESCO Produces Lion Idol, Consort of Goddess of Adultery - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.