www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey report

23 november 2018

Mensen vragen zich soms af waarom ik de moeite neem om over de gevaren van de islam te praten.

Ze zeggen: "Waarom niet alleen de positieve aspecten van het evangelie presenteren?

Ze vergeten dat Jezus zelf waarschuwde voor gevaarlijke geloofssystemen. En Hij noemde ze bij naam!

Als predikant van het Evangelie is het mijn plicht om te laten zien dat het Evangelie van Jezus Christus niet zomaar een andere "religie" is. Het is de waarheid van God zelf!

Soms kan dat het beste bereikt worden door het gevaar te onthullen van zuiver menselijke, zelfs demonische, geloofssystemen die beweren te concurreren met het Evangelie.

Het is ook van cruciaal belang om te begrijpen dat ik als "wachter op de muur" dien. God heeft mij de opdracht gegeven om een waarschuwing te laten horen als ik gevaar aan de horizon zie.

De islam is een van de grootste gevaren voor de wereld van vandaag.

Dr. Peter Hammond is een zendeling uit Zuid-Afrika. Hij heeft gediend in Mozambique, Angola en Soedan. Hij heeft uit de eerste hand de tragedie van het moslimgeloof gezien.

Noodgedwongen werd hij een expert op dit gebied.

In het programma van deze week ga ik putten uit het uitgebreide onderzoek van Dr. Hammond naar de historische impact van de moslimpopulaties op de landen die zij als vluchtelingen en immigranten zijn binnengekomen.

Dr. Hammond verdeelt de demografie in gemakkelijk te begrijpen verklaringen. En de informatie is verbluffend.

In feite zien wij elk van de scenario's die hij beschrijft uitgesponnen op het avondnieuws elke dag. Europa is het schoolvoorbeeld geworden van de bevindingen van Dr. Hammond. Amerika de volgende zijn:

Ingrid Carlqvist, een Zweed, is gealarmeerd om te zien hoe deze gevolgen voor de bevolking zich in Zweden manifesteren. Zij waarschuwt dat de islam niet verenigbaar is met de democratie, omdat het niet zomaar een religie is. Het is "een politieke ideologie, een rechtssysteem (Sharia) en een specifieke cultuur die regels heeft voor vrijwel alles in het leven van een persoon: hoe je je moet kleden; wie je vrienden moeten zijn; welke voet moet je eerst gaan als je de badkamer binnenkomt... De islam streeft ernaar om elk aspect van het menselijk leven te beheersen - de definitie van een totalitaire ideologie".

Dit gebeurt in verschillende mate in Europa en begint nu ook invloed te hebben op ons leven hier in de Verenigde Staten.

Mensen, immigratie welke niet wordt gevolgd door assimilatie is dus slechts een andere naam voor een "invasie".

Maar de islam is niet de enige tirannieke ideologie die Amerika vandaag de dag verontrust. De LGBT-beweging is veel invloedrijker, maar is veel minder groot dan de islam.

In feite wordt deze laatste belachelijke soldatenlaars-tirannie - de transgender kwestie - begaan op 99.7% van het Amerikaanse publiek door een schamele 0,3%.

Dat is geen 3%, dat is 0,3%. Drie tiende van een procent, die zich als "transgender" identificeert. Maar toch riskeren hypocriete multinationale bedrijven, organisaties, overheden en publieke figuren hun volledige reputatie en fortuin in een poging om hun scheve waarden op elke persoon in de Verenigde Staten op te leggen. Voor hen maakt het niet uit wat de gemiddelde Amerikaan gelooft of denkt!

Waarom? Het heeft geen zin.

Tenzij dit het einde der tijden is. Dan is het een van de kenmerken van de eindtijd zoals die door de Bijbelse profeten worden voorspeld - dat het verkeerde goed zou worden genoemd en het goede verkeerd.

Vorig jaar hebben we de 50e verjaardag van de Zesdaagse Oorlog gezien. 50 jaar geleden, in juni 1967, brak er een korte oorlog uit tussen Israël, Egypte, Jordanië en Syrië. De wereld is nooit meer hetzelfde geweest.

Deze week zal ik een beetje terugdenken aan die cruciale gebeurtenis.

Tot slot wil ik het hebben over het gezag van Christus.

De meeste christenen hebben een vaag begrip van de macht en het gezag dat aan Jezus toebehoort. Maar ze kunnen er niet de vinger op leggen hoe Hij Zijn gezag kreeg of hoe het zich tot hen verhoudt.

Ik kan geen andere waarheid bedenken die meer fundamenteel is geweest voor mijn hele begrip van Gods werk in mijn leven dan de waarheid van Christus in het zegevierende verslaan van Satan.

Het is onmogelijk om uw positie van overwinning in Christus te waarderen, totdat u weet hoe Hij Zijn overwinning over uw drie grote vijanden verwon: de wereld, het vlees en de duivel.

God zegene u,

Hal Lindsey

Bron: Hal Lindsey