www.wimjongman.nl

(homepagina)

Een video cirkelt er op Internet. Dit is de transcriptie ervan. Het is juist dat het nieuwe jaar begint in het voorjaar. Maar het is ook bekend dat de rabbijnen fouten hebben gemaakt en dat het helemaal geen jaar 5778 is, maar reeds om of al over de 6000. Volgens het boek Bloodline of the Antichrist van J.R.Church missen er 243 jaar. De laatste opmerking over satanische misleiding is sterk overdreven.

De Opname

Bewijs dat we nog steeds in het Jubeljaar 5777 zitten.

Geachte broeders en zusters

We willen graag wat voor ons nieuwe informatie delen. Dit is geen speculatie. Het is een feitelijk bevinden. Toen we de Bijbelprofetie bestudeerden, gaf de Heilige Geest ons het gevoel dat er iets was waar we niet genoeg aandacht aan hadden besteed.

Een eenvoudig feit wat de meerderheid van ons gelovigen heeft gemist.

( )

Hij herinnerde ons eraan dat het nieuwe jaar op de religieuze kalender begint op de 1e van Nisan. De eerste van Thisri is het nieuwe jaar op de burgerlijke kalender. De Heer zou ons er niet aan hebben herinnerd als het niet belangrijk was geweest.

( )

Laten we dus eens kijken wat de Bijbel zegt: Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar.(Exodus 12:2) De bijbel leert dit ook in Esther 3:7: In de eerste maand, dat is de maand Nisan, in het twaalfde jaar van koning Ahasveros, wierp men het ‘pur’, dat is het lot,

( )

Nergens in de Schriften annuleert God zijn bevel om Nisan als eerste maand van het jaar te zien. En nergens installeert Hij een tweede Nieuwjaar in het najaar, zoals nu in het moderne Israël. Het feesten van God starten met Pascha in het voorjaar en het begin van het Nieuwe Jaar.

Dit betekent volgens de Bijbel dat het de wil van God is, dat de jaren beginnen en eindigen in het voorjaar. Elke andere kalender is door de mens gemaakt en vals. De lente is het begin van nieuw leven. Alles is nieuw gemaakt.

Wat is dan de logische conclusie van dit feit? Laten we nog eens kijken naar de Bijbel en lezen wat er over de berekening van het Jubeljaar staat geschreven om uit te vinden wanneer het Jubeljaar 5777 nu echt is.

( )

Na elk 49e jaar op Yom Kippur (super shemitah) wordt de trompet geblazen om aan te geven dat het jubeljaar 6 maanden later op de 1e Nisan begint.

Dit werd gedaan om de mensen voor te bereiden op het herstel en het teruggaan van al het land naar haar originele eigenaren zoals God in Leviticus 25:10 had bevolen.

We hebben een grafiek gemaakt om te illustreren hoe het vorige Jubeljaar ons naar de ware datum van dit Jubeljaar leidt.

( )

Het Jubeljaar 5777 begon dus op basis van Bijbelse profetie op 28 maart 2017.

( )

Maar is er meer om te bewijzen: dat het Jubeljaar niet in de jaren 2016/2017 was, maar nu in 2017/2018?
Ja! We hoeven alleen maar te kijken naar de grote gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in de afgelopen Jubeljaren en de data controleren. Dat is wat de Heer ons wilde laten zien:

5 april 1267 - 23 maart 1268:

( )

Het hoofd van de Joodse leiders, Nachmaniden, vaak Ramban genoemd, is in het jaar 1267 naar Jeruzalem gegaan. Hij ging de stad binnen op 9 Elul (8 september) en richtte in datzelfde jaar een Synagoge op op de Berg Sion. Bij zijn aankomst waren er minder dan 10 joden in de regio. Vanwege hem migreerden veel andere Joden naar Jeruzalem.

Indien de eerste van Tisjri (29 september 1267) het begin van het Jubeljaar was geweest, dan zou deze gebeurtenis niet in het Jubeljaar hebben plaatsgevonden!

18 maart 1817 - 6 april 1818:

( )

Keizer Alexander I van Rusland richtte op 24 mei 1817 het Ministerie van Religieuze Zaken op (andere bronnen: 5 juni 1817). Hij biedt de Joden volledige burgerrechten, vrij land en geen belasting als ze zich bekeren tot het christendom. Hij neigde naar het fysieke en geestelijke welzijn van het Joodse volk, dat elders in Europa werd vervolgd.

Indien de eerste van Tisjri (11 september 1817) het begin was van het Jubeljaar, dan zou deze gebeurtenis niet in het Jubeljaar zijn gevallen!

11 april 1967 - 29 maart 1968:

( )

De herovering van Jeruzalem door de Joden in juni 1967, samen met andere grote gebieden van het heilige land, zoals Judea, Samaria, de Golanhoogte, Gaza en het schiereiland Sinaï. Dit past ook weer in het Jubeljarenthema van het terugontvangen van land en bezittingen.

Indien de eerste van Tisjri (5 oktober 1967) het begin van het Jubeljaar was geweest, dan zou deze gebeurtenis niet in het Jubeljaar hebben plaatsgevonden!

Dit bewijst dat Nisan de eerste maand van het jaar is en dat we zonder enige twijfel nog steeds in het Jubeljaar 5777 zijn!

( )

Misschien is dit niet zo belangrijk voor ons als de Bruid uit de heidenen, maar als we bedenken dat wij geestelijke Israël zijn en we onze uittocht door een snelle opname kunnen hebben, moeten we voorbereid zijn dat we wel het jaar 2018 kunnen binnengaan. [waar we inmiddels zijn; vertaler]

Het laatste Opname-venster ligt tussen nu en het einde van het Jubeljaar 5777 (het 120e sinds Adam, 70e sinds Mozes en de Exodus, en het 40e sinds Jezus) op de 16e maart als het jaar zich afsluit.

Broeders en zusters, vertrouw nooit op een datum-steller. Een persoon die beweert dat hij de exacte dag (en soms zelfs het uur) kent vanwege een openbaring van God, is een bedrieger.

Er is geen specifiek teken over de dag van de Opname. En de Heer zal ons nooit vertellen op welke dag het zal gebeuren. We kunnen alleen het seizoen kennen door de kennis van Gods Woord en de waarneming van de wereldgebeurtenissen zoals geprofeteerd in de Bijbel en dan speculeren op een tijdsruimte.

Dit was geen speculatie. Maar het was opnieuw bewijs voor de satanische misleiding onder de gelovigen. Valse profeten met valse data en verkeerd geïnterpreteerde tekens in de profetie en leerstellingen van demonen. [NB: zij stelden geen data, maar tekens; vertaler]

We weten nu wanneer het jaar begon en dat we nog steeds in het Jubeljaar zitten en we zullen alleen op God en Zijn woord vertrouwen.

Wanneer de Opname ook plaatsvindt, tussen nu en de 16e maart 2018, we weten dat Gods timing altijd perfect is! Halleluja!

God zegene u allen. Tot ziens thuis

Bron: The Rapture - Proof that we are still in the Jubilee Year 5777 (2017-2018) - YouTube