www.wimjongman.nl

(homepagina)

In een ogenblik

Gary - 11 juni 2018

 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.
1 Korinthiërs 15:51-53

Breng de kinderen naar school. Voltooi dat project op je werk. Betaal je belastingen. Maak de badkamer schoon. Neem de hond mee naar de dierenarts. Bezoek je oma in het verpleeghuis. Koop een kaartje. Haal de auto uit de garage. Ga naar de supermarkt. Overtuig die boze buurman ervan om niet jouw boom te kappen. Spaar voor een reis. Plan de kerk-picknick. Er is zoveel te doen.

Elke volwassene weet heel goed dat het leven alleen maar drukker en hectischer wordt naarmate de tijd vordert, maar de waarheid is dat het allemaal maar een afleiding is. De tijd zelf is een barmhartigheid welke voor ons allemaal snel ten einde zal komen. Dit geldt met name voor deze generatie. Het enige wat er uiteindelijk toe doet is of je 1. het vrije vergeving-aanbod van God hebt aangenomen nu er nog tijd voor is, 2. het goede nieuws van dat aanbod met anderen hebt gedeeld, en 3. trouw bent gebleven onder de beproeving.

Veel christenen hebben veel dramatischer processen: het verlies van kinderen of echtgenoten, terminale ziekten, vervolging of zelfs martelaarschap. Sommige christenen zijn Petrussen die ondersteboven sterven, vastgenageld aan kruisen. Anderen zijn Johannessen, die gedwongen worden om trouw te blijven tijdens de dagelijkse sleur van het lange leven. Beiden ervaren een oneindig uitdagend leven, en alleen een oneindige God kan ons er door helpen. Het beste is om niet de een met de ander te vergelijken. Soms zijn de grootste uitdagingen intern en blijven ze vaak onzichtbaar voor anderen. Alle gelovigen lijden, ook hun rechtvaardige zielen worden gekweld als die van Lot (2 Petrus 2:7-8; zie ook Johannes 16:33).

Maar in een oogwenk, slechts een moment, een vluchtige seconde in de tijd, zal de gelovige die vecht tegen een verslaving in de Verenigde Staten, én degene die met gebroken benen grind schept in een werkkamp in Noord-Korea, ze krijgen dezelfde ervaring: een einde aan het onrustig, sterfelijk leven, en het begin van een leven dat letterlijk verborgen is met Christus in God in de hemelse zalen boven. Dit is onze gezegende hoop.

In gehoorzaamheid aan Gods 'uitgeademde' woorden probeer ik mijn gedachten te richten op de dingen hierboven, waar Christus is (Kol. 3,1-3), en waar ik heel erg snel naartoe ga (Joh. 14:1-6). Nu de negen maanden periode sinds het Grote Teken heeft plaats gevonden afloopt en met nog een handvol jaren voor het einde van de Vijgenboom-generatie, is het nu tijd om het soberst te zijn, het meest toegewijd en het meest waakzaam, aangezien velen in slaap zijn gevallen! Het grote teken en een hele reeks andere tekenen, in combinatie met het uiteindelijke samenvallen van profetische gebeurtenissen, werden ons gegeven om ons wakker te schudden voor de realiteit dat het normale van het leven op het punt staat te eindigen. En waarschijnlijk binnen enkele dagen/weken/maanden. Misschien zelfs wel deze maand. Bid en ga wanhopig op zoek naar welke missie God jou zou willen laten doen, terwijl er nog een paar vluchtige momenten over zijn.

Het tegengif tegen apathie is gebed en aanbidding, en ik hoop dat de HEERE mij precies zo zal vinden wanneer hij me in zijn Huis opneemt - in gebed en aanbidding. In mijn ogen zie ik mezelf vaak, de handen opgeheven, ogen gesloten, Hem aanbiddend in de duisternis van deze wereld, om alleen maar mijn ogen te openen voor het zicht op het stralende, gouden licht en talloze engelen die hun eerste poging wagen om met ons onze liederen te zingen - de liederen van de verlosten. In ontzagwekkende verwondering en vol onuitsprekelijke vreugde roepen we de lof toe aan het Lam op de Troon.

Hoe zal het zijn om er eindelijk te zijn! Als geloof zichtbaar wordt en twijfel als een slechte droom verdwijnt. Wanneer de redding waar we zo lang naar verlangden eindelijk en volledig is geopenbaard, en de zekerheid van Gods eeuwige en oneindige liefde vlak voor onze ogen staat. Laat me jullie zeggen, de engelen zullen met ons de HEERE aanbidden, maar ze zullen de volheid van onze vreugde niet begrijpen - wat het betekent om van de verdorvenheid, uit de put van de dood, naar de heerlijkheid van de hemel te gaan. De Bijbel zegt dat ze verlangen om in deze dingen te zien (1 Petrus 1:12).

Mijn hoop is gebaseerd op niets minder dan
Jezus' bloed en gerechtigheid.
Ik durf niet te vertrouwen in de lieflijke vormen,
maar leun geheel op Jezus' naam.
Op Christus, de stevige rots, sta ik.
Alle andere grond is drijfzand.

Wanneer de duisternis Zijn mooie gezicht verhult,
rust ik op Zijn onveranderlijke genade.
Op elke hoogte en in de storm
ligt mijn anker vast in het heiligdom.
Op Christus, de stevige rots, sta ik.
Alle andere grond is drijfzand.

Zijn eed, Zijn verbond en bloed
steunen mij in de overstromende vloed.
Wanneer elke aardse steun vergaat,
dan is Hij al mijn hoop en steun.
Op Christus, de stevige rots, sta ik.
Alle andere grond is drijfzand.

Wanneer zal Hij komen met bazuingeschal?
O, dan mag ik in Hem gevonden worden,
Gekleed in Zijn gerechtigheid alleen,
om onberispelijk voor de troon te staan!
Op Christus, de stevige rots, sta ik.
Alle andere grond is drijfzand.

- - -

Slot Gedachten

Het heil vindt plaats in één moment-geestelijk, op het moment dat je je geloof in Christus plaatst en je in de Heilige Geest laat dopen; en fysiek met de laatste bazuin wanneer ons zieke lichaam wordt veranderd in het onsterfelijke, glorieuze lichaam van licht. De eerste, de geestelijke redding, is een onherroepelijke verandering, wanneer God uit eigen beweging en genade een mens rechtvaardigt en hem verzegelt met de Heilige Geest. De laatste, de fysieke redding, is de verheerlijking als we de HEER in de lucht ontmoeten. Het eerste leidt noodzakelijkerwijs tot het tweede en is het resultaat van bekering, van een gebrek aan geloof in Christus, tot oprecht vertrouwen in Gods voorziening in Jezus. Dit soort bekering gaat gepaard met bekering van zonde, maar mag er niet mee verward worden.

Bekering van de zonde is een dagelijkse keuze-levensstijl, zelfs minuut na minuut, maar geen enkele christen sinds Pinksteren 33 AD heeft perfect berouw van alle zonde.

Ik heb veel christenen gekend die vrij van drugs, alcohol, diefstal en seksuele onzedelijkheid leefden, maar ik heb nog nooit een christen ontmoet die vrij van zonde leefde. Zo'n christen bestaat niet en daarom moeten we volledig, maar dan ook volledig, vertrouwen op het bloed van de HEERE Jezus Christus. Het heil moet gebaseerd zijn op geloof alleen en door Christus alleen, anders zou niet één christen gered worden. Maar we moeten er ook naar streven om een heilig leven te leiden, dat de Vader behaagt.

Onze vijand valt op de wereld (en gelovigen) aan met twee koppen: met wetteloosheid en zelfingenomenheid. Beide zijn dodelijk. Als ik je met twee dingen vanuit mijn hele bediening zou moeten achterlaten, dan zouden het deze zijn: vertrouw op de HEERE en leer onderscheid te maken tussen de twee koppen van de vijand, zodat je door geen van beide wordt gebeten, en zodat je anderen ook kunt beschermen tegen schade.

Ik laat u achter met dit:

 Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE. Psalm 27:14

 Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd; aan het einde zal Hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet vertragen. Habakuk 2:3

Lieve broeders en zusters, heiligen, houd nog even iets langer vol! Ik geloof dat de HEER in een droom en aan mij in niet mis te verstane bewoordingen een boodschap bevestigde van de nabijheid van de verschijning van Christus. Ik heb deze exacte woorden gezien: "JEZUS IS ONDERWEG. Ik durf niet te zeggen "Zo zegt de Heer", aangezien ik een sukkel en geen profeet ben, maar ik geloof dat de boodschap duidelijk was.

~ MARANATHA ~

Bron: In A Moment - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates