www.wimjongman.nl

(homepagina)

Is de angstaanjagende bijbelse pest terug, ondanks de beste inspanningen van de wetenschap?

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 26 oktober 2017

  "Wat betreft die volkeren die tegen Yerushalayim vochten, Hashem zal ze slaan met deze plaag: hun vlees zal wegrotten terwijl ze staan op hun voeten; hun ogen zullen wegrotten in hun kassen; en hun tongen wegrotten in hun mond." Zacharia 14:12 (de Israël Bijbel™)

 

"De Pest over Ashdod", Nicolas Poussin, 1630. (Wikimedia Commons)

Builenpest, een verschrikkelijke ziekte die eens de halve wereldbevolking doodde, breekt nu uit in Madagaskar en tart de beste inspanningen van wereldgezondheidsorganisaties die proberen te voorkomen dat de verspreiding ervan via Oost-Afrika verdergaat. De sleutel tot het begrijpen van deze angst voor de ziekte staat in de Bijbel, met zijn Egyptische oorsprong en zijn angstaanjagende rol in het einde der dagen.

Het aantal sterfgevallen in Madagaskar is de afgelopen week bijna verdubbeld, met 124 doden en meer dan 1200 geïnfecteerden. De meerderheid van de gevallen, 67 procent, was het de longpest-vorm van de ziekte via de lucht wordt verspreid en hoogst besmettelijk is door hoesten of niezen. Hoewel de internationale gezondheidswerkers benadrukken dat het risico op verspreiding van de ziekte naar andere regio's gering is, hebben zij operaties opgezet om zich voor te bereiden op een dergelijk voorval in negen Oost-Afrikaanse landen die aan Madagaskar grenzen.

De sterke reactie op de recente uitbraak is begrijpelijk. Builenpest in de 14e eeuw, ook bekend als de zwarte dood, was een van de meest verwoestende pandemieën in de menselijke geschiedenis, die resulteerde in de dood van naar schatting 75 tot 200 miljoen mensen in Eurazië en in Europa. Indien onbehandeld, heeft de ziekte een sterftecijfer van 100 procent, en de pneumatische vorm kan fataal zijn binnen 12-24 uur.

Maar de ziekte kan nog diepere wortels hebben in de menselijke geschiedenis. De zesde plaag in Egypte, kan heel goed een builenpest zijn geweest, waarvan het karakteristieke symptoom steenpuistachtige huidletsels zijn die de vorm hebben van zwarte zweren.

 Dan zal het over heel het land Egypte worden tot stof en bij de mensen en de dieren in heel Egypte zweren veroorzaken, die als puisten openbreken." Exodus 9:9

Een uitbraak van builenpest in Egypte zou in overeenstemming zijn met wat wetenschappers over de ziekte weten. In 2010 hebben wetenschappers de pest getraceerd in het oude Egypte. Oude culturen leefden dicht bij hun vee, en de pest werd overgebracht door vlooien van de dieren. Tijdens het verkennen van de ruïnes in Egypte, hebben Egyptologen 3000 jaar oude resten gevonden van Nijlratten en een fijne zeef gebruikt om de overblijfselen te ontdekken van vlooien, beide dragers van de pest.

De zwarte dood kan mogelijk ook een andere bijbelse verschijningsvorm hebben. Het vijfde en zesde hoofdstuk van het boek 1 Samuël beschrijft hoe de Filistijnen de veroverde Ark van het verbond in hun heidense tempel in Ashdod plaatsten. De afgod in de tempel werd daardoor vernield en de stad werd getroffen door een ziekte, die ertoe leidde dat het volk de Ark terug liet keren. Samen met de Ark gaven de Filistijnen aan de Joden "aphlei zahaf". Dit wordt gewoonlijk vertaald als gouden aambeien, hoewel sommige bijbelgeleerden dit item als gouden zweren vertalen.

  Maak beeldjes van uw gezwellen en beeldjes van uw muizen die het land te gronde richten, en geef eer aan de God van Israël. Misschien zal Hij de druk van Zijn hand op u, op uw goden en op uw land verlichten." 1 Samuel 6:5

Opmerkelijk, vijf gouden ratten, zijn de gastheren voor de vliegen die builenpest vervoerden en werden opgenomen door de Filistijnen als gift. Bij het beschrijven van dit geschenk, verwijst het verhaal in Samuel naar de plagen in Egypte.

 Waarom zou u uw hart onvermurwbaar maken, zoals de Egyptenaren en de farao hun hart onvermurwbaar maakten? 1 Samuel 6:6

Hoewel het aantal sterfgevallen en infecties als gevolg van de huidige uitbraak relatief klein kan lijken, is elke uitbraak van builenpest zorgwekkend. Rabbi Rami Levy, een docent over het einde der dagen uit Jeruzalem, gelooft niet dat deze uitbraak een belangrijke bedreiging vormt, maar hij waarschuwde dat het er in de apocalyptische toekomst wel één zou kunnen worden.

"Er zal ongetwijfeld een andere pest zijn, die een aanzienlijk deel van de wereldbevolking vernietigt," vertelde Rabbi Levy aan Breaking News van Israël. "Maar pas na de oorlog van Gog en Magog, en dan specifiek tegen de mensen die opkwamen tegen de Joden."

Rabbi Levy haalde de profetieën van Zacharia aan.

  Wat betreft die volkeren die gevochten tegen Yerushalayim , Hashem zal hen slaan met deze plaag: hun vlees zal wegrotten terwijl zij op hun voeten staan; hun ogen zullen wegrotten in hun kassen; en hun tong zal wegrotten in hun mond. Zacharia 14:12

"Al de rampen die nu gebeuren, de stormen en aardbevingen, zijn allemaal uitzonderlijk, maar ze zijn nog lang niet op de schaal van wat we zullen zien voordat Moshiach (Messias) komt," zei Rabbi Levy. "Op dit moment zien we de oproepen om wakker te worden, herinneringen eraan dat de Moshiach onderweg is."

"De pestepidemie die komt na Gog en Magog, zal nog erger zijn dan wat de wereld zag in de Middeleeuwen," verklaarde de rabbijn.

Een aantal van de grote internationale gezondheidsorganisaties zijn momenteel betrokken bij hulp aan Madagascar, en om de verspreiding van de pest te voorkomen. World Health Organization, Unicef, the Red Cross, the Centers for Disease Control and Prevention, and the European Centre for Disease Prevention and Control hebben alle noodplannen in het land gemobiliseerd, en onderwijl ook programma's opgezet in Zuid Afrika, Mauritius, Tanzania, La Réunion, Mozambique, Kenia, Ethiopië en Comoren, om een pandemie te voorkomen. Ze zijn ook actief in de Seychellen, waar meerdere gevallen van de ziekte zijn gediagnostiseerd.


Bron: Is a Terrifying Biblical Plague Returning Despite Science’s Best Efforts? - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.