www.wimjongman.nl

(homepagina)

De X9.3 zonnevlam 2017 - een waarschuwingsschot

()

6 september 2017 - door Daniel Matson

En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. - Lukas 21:25-26

Woensdag om 12:02 UT gaf de zon de grootste zonnevlam in elf jaar. Deze vlam van vandaag was er een van X9.3. Hier volgt een citaat uit National Geographic:

Volgens de Nationale Oceanische en Atmosferische Administratie Ruimte Weersvoorspelling Centrum begon de zon haar furie te ontketenen op woensdag om 5:10 a.m. ET, met een X2.2 zonnevlam. Slechts drie uur later produceerde de zon een tweede uitstoot van maar liefst X9.3 — de meest krachtige sinds 2006.

De sterkste zonnevlam gemeten in de moderne tijd kwam in 2003, toen wetenschappers een uitstoot gemeten hebben die zo krachtig was dat het in de hitlijsten is opgenomen als X28.

De Zonnevlam in 2006 vond plaats op 5 december. Het was een X-9. Meer daarover kan hier worden gelezen. De grootste zonnevlam was dus op 4 november 2003 met een X28, maar die kon niet echt worden gemeten. Gelukkig was die niet gericht op de aarde. Hier volgt een e-mail die ik in 2010 ontving over deze X28 vlam:

Het was de elfde van elf X-vlammen die te groot waren om te worden gemeten. Het verzadigde de instrumenten gedurende elf minuten. Het wordt geschat op ten minste X28. Het verscheen op het laatste mogelijke moment, net voordat de plek weg draaide naar de achterkant van de zon. Was het gericht geweest op de aarde, dan zou hij iedereen hebben gedood aan die kant van de aarde, wie niet ondergronds was of in een soort van beschermd gebied.

Deze zonnevlam van 4 november 2003 was na zonsondergang en dus technisch op 10 Heshvan, ofwel de dag dat Noach in de ark ging en werd verzegeld, zeven dagen of een week vóór de zondvloed. Zeven jaar later, in 2010, was 10 Heshvan op de radar toen het 1440 dagen na de verjaardag van de overstroming in 2006 was; en het was 14.400 dagen na 7 juni 1967. Dat is uitputtend behandeld op deze website. Echter, vanaf 10 Heshvan 2010 (18 oktober) bleek dat 144 dagen later de grote tsunami van Japan plaatsvond op 11 maart 2011. (14.400 => 1440 => 144) (14.400 = 40 x 360 of 120 x 120)

Zeven jaar, of één week, is bijzonder, omdat de komende zeven jaren van verdrukking 2520 dagen bevat. Dat is 7 x 360. Dit is hoe de Bijbel het berekent in Daniël en Openbaring. Dus dit is al een reeks. Nu zullen we het verbinden met 2017.

We zijn nu bijna 14 jaar na de zonnevlam van 2003. Wat als wij twee weken van 2520 dagen elk, daaraan toevoegen vanaf 4 november 2003? Is er een match? Natuurlijk is die er, want anders zou dit niet worden geschreven! Twee periodes van 2520 dagen is 5040 dagen. Door dat daaraan toe te voegen (tellen vanaf de begindag) komt dag 5040 dagen uit op 21 augustus 2017. Dat klopt, de dag van de grote Amerikaanse Zonsverduistering, die voorafging aan meerdere rampen, en aan die welke zich nog steeds vormen. Dus "twee weken" na de zonnevlam van 2003 was er de zonsverduistering van 2017 – op de dag af.

Zoals velen wel weten, kwam de zonsverduistering vóór het begin van 'de Periode van Bekering'. Dat is een periode van 40 dagen, die een afspiegeling is van de laatste klim van Mozes op de berg Sinaï, en voor ons ook Jezus' 40 dagen in de woestijn. Het is een soort van grote overeenkomst. De bazuin klinkt na dertig dagen met een oproep tot bekering vóór de Opstandingsdag, zoals die getypeerd wordt door het Bazuinenfeest. Als vervolgens zij die in het boek des levens staan, worden opgenomen, en de rest op aarde zal worden beproefd. De dagen tussen het Bazuinenfeest en de Grote Verzoendag staan bekend als de Dagen van Ontzag. Wij hier zijn van mening dat de vervulling van het Bazuinenfeest zal komen over twee weken. Bekering en geloof in Christus is nu aan de orde van de dag. De tijd heeft ongeveer zijn beloop gehad.

Dus de zonnevlam die woensdag gebeurde, twee weken vóór het Bazuinenfeest, net als de zonnevlam van 2003 twee jaarweken [2x7 jaar] kwam vóór de Zonsverduistering van 2017.

Een persoonlijke opmerking: ik kon feitelijk de zonnevlekken zien terwijl ik op de snelweg reed op die dag dat de zonnevlam plaatsvond. Ik wist toen niet wat het was, wat er gebeurde. De rook van de bosbranden die hier in de Pacific Northwest nu plaatsvinden, stond me toe om naar de zon te kijken. Ik ben nooit in staat geweest om zonnevlekken te zien met het blote oog. Maar ik ben er op de een of andere manier in geslaagd om ze te zien tijdens het rijden. Niemand anders van die bij mij waren, kon ze zien. En zelfs toen we kort daarna stopten, konden ze nog steeds niet de vlekken zien. Maar ik bleef kijken. Dit keer zag ik de vlekken een paar minuten voor 7:38 PDT (volgens de tijdsaanduiding van ons werk op een computerbestand). Een paar minuten eerder was het 7:35 PDT, wanneer Al Nitak de Orion-meridiaan kruiste. Want dat is een belangrijk element in het Grote Piramide-Teken, als een vreemd toeval. Over twee weken zal Al Nitak de meridiaan kruisen, wanneer de Blinkende Morgenster (Venus) samenkomt met de Koningster (Regulus) in de Christushoek boven de oostelijke horizon, juist voor zonsopgang. Hoe groot is een dergelijke kans?

Wat zijn de kansen van al deze dingen in deze Periode van Berouw?

Zonsverduistering.

Orkaan Harvey – grootste orkaan in 12 jaar en meer dan een meter regen.
Bosbranden in Los Angeles - de grootste ooit.
Branden in de Pacific Northwest met vernietiging van bezienswaardigheden.
Orkaan Irma – boven de bovengrens van categorie 5, de sterkste ooit gevormd in de Atlantische Oceaan.
Katia vormt zich in de Golf van Mexico.
Vervolgens deze X9.3 zonnevlam van woensdag, de grootste in 11 jaar (let op deze elf-getallen in het e-mail citaat hierboven).

Er zijn ook nog andere rampen overal ter wereld op dit moment.

Wat is het volgende?

Dit alles in slechts een paar weken met nog twee weken te gaan.

Berouw is aan orde, want de tijd is nabij.

En dit zijn slechts de voorbereidingen...

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn." - Jezus zei dit in Johannes 3:16-21

"Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem." – Jezus in Johannes 3:36

"En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God." - 1 Johannes 5:11-13

Bron: Signs of the End - X-9.3 Solar Flare 2017 - A Warning Shot