www.wimjongman.nl

(homepagina)

Turkije weigert "gematigde islam"

door Uzay Bulut - 30 november 2017

"Deze bijnaam van 'gematigde islam' is erg lelijk, het is respectloos en een belediging van onze religie. Er is geen gematigde of bovenmatige islam. Islam is islam en zo is het." - De Turkse President Recep Tayyip Erdoğan.

Bij een conferentie over vrouwelijk ondernemerschap, gehouden in Ankara op 9 november en georganiseerd door de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC), verwierp de Turkse President Recep Tayyip Erdoğan het concept van de "gematigde islam", verwijzend naar de gelofte door de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman - gedaan tijdens de conferentie 'Toekomstige Investeringen Initiatief' in Riyad op 25 oktober - om zijn land tot een bastion te maken van de 'gematigde islam', zei Erdoğan: "De islam kan niet 'gematigd' of 'niet matig' zijn. De islam kan slechts één ding zijn." Hij beweerde ook dat "het octrooi van dit concept zijn oorsprong vond in het Westen", dat "echt wil dat de islam zal verzwakken".

Erdoğan is consequent in zijn gedachten over de term "gematigde islam", die in het westen vaak wordt gebruikt om zijn Rechtvaardigheid en Ontwikkeling Partij (AKP) te beschrijven. Al in 2007 zei hij: "Deze bijnaam van 'gematigde islam' is erg lelijk, het is respectloos en een belediging van onze religie. Er is geen gematigde of niet-matige islam. Islam is islam en zo is het."

In overeenstemming met de beweringen van Erdoğan, publiceerde het Turkse door de overheid gefinancierde Directoraat van Godsdienstzaken (Diyanet) in juli een gedetailleerd 140 pagina's verslag, waarin wordt gesteld dat de islam "superieur" is aan het jodendom en het christendom, en dat "interreligieuze dialoog onaanvaardbaar is".

Het verslag richt zich op de leringen en doelstellingen van de in de VS wonende islamitische geestelijke, Fethullah Gülen, die door de Turkse regering beschuldigd wordt van het orkestreren van een poging tot een staatsgreep in juli 2016. In het derde hoofdstuk verwijzen de auteurs van het verslag naar Gülen voor het "combineren of gelijkstellen van de islam met het christendom" dat hij dit wil uitproberen onder het mom van dialoog. Het zegt in dit deel:

"De bewering van Gülen dat ieder die gelooft in de drie-eenheid van het christendom niet onmiddellijk tot ongelovige moet worden uitgeroepen, voldoet op geen enkele wijze aan het Tawhid geloof van de islam. Het is duidelijk dat een dergelijke claim, die deel uitmaakt van zijn interreligieuze activiteiten, niets anders is dan een poging om de drie-eenheid van het christendom te witwassen en de drie-eenheid legitiem te maken in de ogen van moslims."

"Als het gaat om deze perverse gedachte van hem te bewijzen, en dat hij niet eens terugkomt van het vervormen van de betekenis van een koranvers als bewijs. Echter, alle islamitische geleerden begrijpen dat het vers zegt: "Er zijn zeker ongelovigen die zeggen, Allah is de derde van drie," (Mâide 5/73) wat betekent dat degenen die geloven in de drie-eenheid kafirs [ongelovigen] zijn."

"De [Gülen' s] uitlatingen, waarin hij probeert christenen te witwassen tegen wie de Koran een zeer harde kritiek levert vanwege hun verzet tegen Tawhid, zijn onaanvaardbaar. Want volgens de islam heeft, nadat Allah de islam als de laatste religie stuurde, het christendom zijn geldigheid verloren".

Het verslag concludeert:

"De islam is de laatste goddelijke religie die naar de mensheid is gezonden. Alle vroegere religies verloren daarmee hun geldigheid toen Profeet Mohammed, de laatste parel in de volgorde der profeten, als profeet werd gezonden, en de Koran als het laatste goddelijke boek. Daarom is het volgens de islam onaanvaardbaar om de islam op hetzelfde niveau te beoordelen als het jodendom en het christendom en om een 'interreligieuze dialoog' met hen aan te gaan door te zeggen dat de voormalige religies nog steeds 'ware religies' zijn. Om de islam als de laatste en enige ware religie te brengen, kunnen andere religies niet in overeenstemming zijn met de uniciteit en superioriteit van de islam in de ogen van Allah."

Met andere woorden, terwijl veel westerse regeringen en christelijke leiders Turkije als een "gematigde" bondgenoot overwegen, en islam in hun interreligieuze activiteiten toelaten, verklaren deze overheden in Ankara trots dat christenen en alle andere niet-moslims ongelovigen zijn, volgens de islamitische leer.

Om de diepte van deze kloof te begrijpen, moet men ook het woord kafir begrijpen, en de betekenis ervan bij moslims. Dr. Bill Warner, directeur van het Centrum voor de Studie van de Politieke Islam (CSPI), verklaart:

"De gebruikelijke vertaling van dit Arabische woord is 'ongelovige', maar ongelovige is slechts een zeer klein deel van haar betekenis. Het is de Koran die van het woord 'kafir' zegt dat daarmee de meest vreselijke dingen kunnen gebeuren. De doctrine van de Koran over kafirs zegt dat ze gehaat worden en Satan's vrienden zijn. Kafirs kunnen worden beroofd, gedood, gemarteld, verkracht, bespot, vervloekt, veroordeeld en valstrikken tegen hen worden uitgezet. De Koran heeft niet één goed ding te zeggen over kafirs...

"Gedurende de afgelopen 1400 jaar zijn er 270 miljoen kafirs gestorven als gevolg van deze politieke doctrine in de islam. Het is de grootste bron van het lijden in de geschiedenis van de wereld.

"Het woord kafir is het ergste woord in de menselijke taal. Het is veel erger dan het n-woord, omdat het n-woord [neger] een persoonlijke mening is, maar dat kafir een gebod van Allah is. Bijna tweederde van de Koran is gewijd aan de kafir. Islam is gefixeerd op de kafir, en ook de gematigde moslim denkt dat je een kafir bent. Hoe gematigd is dat?"

Het is ironisch dat Warners beoordeling over een gebrek aan "gematigde" islam dichter bij Erdoğan staat dan die van de Saoedische kroonprins. Islam kan worden verzorgd of hervormd, maar of de islamitische samenlevingen kunnen worden seculariseert, is discutabel.

Volgens de islamitische leer is de Koran een letterlijk dictaat van de alwetende Allah. De engel Gabriel kwam naar beneden naar Mohammed met de verzen van de Koran, wat een groot deel van de islam is. En geen delen van die Schrift kunnen worden gewijzigd of genegeerd. De Koran beweert dat het de laatste, perfecte en eeuwige boodschap van Allah aan de wereld is, en dat het altijd zo is geweest en altijd ongewijzigd zal blijven. Maar moslims als individuen kunnen en moeten worden aangemoedigd om hun denken ten goede te veranderen.

Zelfs als het niet mogelijk is om deze doelstellingen volledig te bereiken, is het echter nog steeds de moeite waard als sommige van de vervolgde kafirs in de moslimwereld daarmee kunnen worden beschermd tegen deze onverdraagzaamheid, onderdrukking en bloedvergieten.

Het zijn echter de politieke en religieuze leiders van islamitische gemeenschappen die dergelijke inspanningen moeten leiden. Zij zijn degenen die moeten opkomen voor de invoering van hervormingen en de bevordering van vrijheid en mensenrechten voor allen.

Helaas, wanneer zelfs de President van een zogenaamd "gematigd" islamitisch land als Turkije alleen al de loutere vermelding van het woord "matig" ten opzichte van de islam verafschuwt, lijkt dit westerse "progressieve" elites toch niet te verhinderen deze verontschuldigde gewelddadige islamitische retoriek te verontschuldigen - zowel in de naam van multiculturalisme als uit angst voor de beschuldiging van "islamofobie". Vergeet nooit dat de islam de religie is die zichzelf apart zet en boven alle anderen stelt, of dat leiders zoals Erdoğan een ideologie van onderwerping en onderdrukking van mensen met verschillende geloofsovertuigingen of politieke opvattingen bevorderen. Het is niet verwonderlijk dat het christendom, het jodendom en het Yazidisme in Turkije vrijwel volledig is vernietigd, net als in de rest van de moslimwereld.

Uzay Bulut, een journalist, een geboren en getogen moslim in Turkije, maar momenteel gevestigd in Washington D.C.

© 2017 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Turkey Rejects "Moderate Islam"