www.wimjongman.nl

(homepagina)

Watch for the day.org

5 juni 1967

De Zesdaagse oorlog begint.

6 oktober 1968

490 dagen later: de laatste eclips van de
1967-1968 Bloedmanen Tetrad.
Het Loofhuttenfeest

1 april 1969

Het Paasfeest is 6 maanden later,
666 dagen vanaf de Zesdaagse oorlog.

De verordening om Jeruzalem te herbouwen.

Daniël 9:25

U moet weten en begrijpen:
vanaf de tijd dat het woord uitgaat
om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst,
verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.
Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden,
maar wel in benauwde tijden.

vanaf de tijd dat het woord uitgaat
om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen
tot op Messias, de Vorst,

17 juli 2017

Voor de eerste keer dat de Joden openlijk baden
op de Tempelberg na 50 jaar.
Dat was 49 jaar na de uitvaardigen van de opbouw van Jeruzalem
7 x 7 x 360 dagen
tot op die dag...

Dit eindigde 49 jaren.
De zeven weken zijn daarmee compleet.
Het 50e jaar is dan begonnen.

En u zult tellen
zeven sabbatsjaren voor uzelf,
zeven keer zeven jaar, en de tijd van de
zeven sabbatsjaren zullen voor u zijn
negen en veertig jaar.

Dan zult u de Bazuin blazen in het
Jubeljaar op de tiende dag van de
zevende maand: op de Grote Verzoendag
zult u het bazuingeschal laten klinken
door het hele land.

U moet het vijftigste jaar heiligen, en
vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners.
Het is een jubeljaar voor u: ieder zal terugkeren naar
zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie.

Jubeljaar 2017

Grote Verzoendag
Yom Kippur

De laatste Bazuin
in het 50e jaar
vervult Daniëls 7 weken.

40 dagen vanaf de eclips
400 dagen vanaf de grote conjunctie
van Jupiter-Venus

Nu is het de tijd...
om te geloven.

Want God heeft ons niet bestemd tot toorn,
maar tot het verkrijgen van de zaligheid,
door onze Heere Jezus Christus,
-- 1 Thessalonicenzen 5:9

Geloof in de Heere Jezus Christus
en u zult zalig worden...
-- Handelingen 16:31

 

Bron: Sound the Jubilee on the Day of Atonement 2017 - YouTube