www.wimjongman.nl

(homepagina)

Gods Profetische Tijdtafel

( )

door Ron Cantor op 22 december 2017

Het besluit van de VS om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël kwam precies 500 jaar na de Reformatie (1517) en 100 jaar na de Balfour Verklaring (1917). De Balfour Verklaring kwam aan het eind van de Eerste Wereldoorlog en bepaalde dat Groot Brittannië een Joods thuisland wilde stichten in het oude Judea.

Het behaagt de regering van de Majesteit in Palestina een nationaal thuis te vestigen voor het Joodse volk en zij zal alle inspanningen doen om het verwerven van dit object te faciliteren, waarbij duidelijk verstaan moet worden dat niets gedaan zal worden dat een vooroordeel kan oproepen tegen de burgerlijke en religieuze rechten van bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestina of de rechten en politieke statusgenoten door Joden in welk ander land dan ook.

(Hier is een video die ik maakte van de 100e verjaardag van Balfour.)

Daarbij komt dat de verklaring van Trump precies 50 jaar kwam nadat Jeruzalem herenigd was (1967) tijdens de Zes daagse Oorlog. Terwijl we niet weten wanneer het echte jubileum jaar zal zijn is het verbazingwekkend dat deze vier historische en profetische gebeurtenissen kwamen in het 50e jaar.

Is dit wat Yeshua bedoelde toen Hij Zijn discipelen antwoordde (nadat zij Hem vragen hadden gesteld over het herstel van Israël) “Het is niet aan jullie de tijden of data te weten die de Vader bepaald, heeft in Zijn autoriteit”? Het zou blijken dat God een tijd bepaald heeft voor het herstel van Sion en wij zullen er getuigen van zijn in de juiste tijd.

Helaas leren veel Bijbelleraren dat de discipelen dom waren door deze vragen te stellen. Johannes Calvijn zei van de vragen van de discipelen: “Deze vraag heeft net zoveel problemen als woorden.” Maar Yeshua antwoordde niet als Calvijn. Hij begreep dat dit een duidelijke vraag was voor iedere Bijbelstudent.

De discipelen waren bekend met passages als Zacharia 14:8-9 waar staat: “Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de Dode zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: ’s zomers en ’s winters zal het plaatsvinden. De Heere zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de Enige zijn en Zijn Naam de enige.”

Of misschien dachten zijn aan Jeremia 30:18: “Ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van Jacob en zal Mij ontfermen over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar ruïne en het paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen zijn.”

Ja, het was de meest voor de hand liggende vraag om te stellen. Iedere sprong in het herstel van Israël brengt ons dichter naar het Duizendjarig rijk, als de Messias zal terugkomen. (Openbaring 19:11 en volgende) en vechten voor Israël (Zacharia 14:3-4) en Zijn internationale koningschap vestigen in Jeruzalem.

Bron: Revive Israel – A Ministry with a Vision for Revival in Israel and the Nations