www.wimjongman.nl

(homepagina)

Twee groepen gelovigen

Door Steve - 1 augustus 2017

2 Petrus 3:3-4 "Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping."

Nu, misschien ben ik niet het scherpste mes in de lade, maar ik heb wel half analytische hersenen, maar zelfs dit kan ik nog wel uitleggen

1. Op een bepaald moment in de geschiedenis zal er een groep mensen zijn die dit gaan zeggen.

2. Als ik dan nu zie degenen die hun pogingen doen om het Openbaring 12-teken als vals te zien. Zij zeggen NIET degenen te zijn die op een gegeven moment zullen zeggen wat Petrus beschreven heeft. Maar wie zal het dan zeggen??? Als zij dit beweren, kunnen zij dan niet zijn degenen die dat zeggen?? Maar wie zouden het dan zijn?

3. Als zij van zichzelf denken dat zij het nooit zouden kunnen zeggen, (ik vind het redelijk om aan te nemen dat ze zichzelf niet zo kunnen zien, dat ze dit zouden zeggen), dan moeten ze toch erkennen dat er iemand moet zijn die dit op een gegeven moment wel zegt.

4. Wat ook betekent, dat ze op een gegeven moment op het tegenovergestelde van de vergelijking zouden moeten komen staan, dus waar zij zelf zouden moeten zeggen dat Jezus terugkomt, zoals wij het nu zeggen! Maar dit zouden ze nooit doen, vanwege het simpele feit dat zij degene zijn die verkeerd associëren dat niemand de dag of het uur van de wegneming weet!

Kijk mensen, als Petrus ons hier iets vertelt, dan is het dat er twee tegenover elkaar gelegen standpunten zullen zijn in dit argument. Sommigen kunnen dus niet zeggen: "Waar is de belofte van Zijn komst", tenzij er anderen zijn die zeggen dat Hij komt! Dat noemen we een 'no-brainer'. Corrigeer me nu als ik het mis heb. Maar één van deze twee groepen wordt door Petrus in een goed daglicht gezet, en de andere niet. Degenen die gelijk hebben, zeggen dat Hij komt, en degenen die met dat idee spotten, zitten verkeerd. Laat dat even bezinken... Degenen die gelijk hebben, zeggen dat Hij komt, en degenen die met het idee spotten, zitten verkeerd. Petrus heeft niet gezegd dat degenen die gelijk hebben, zullen spotten met het idee dat Hij komt. Of dat degenen die zeggen dat Hij komt, verkeerd zouden zitten. Heb je dat begrepen??

Nu vraag ik je ....in welke groep passen zij die het Openbaring 12-teken als vals zien? Nou, dat is ook geen puzzelstuk. Zij vallen in de groep die zegt: "Waar blijft de belofte van Zijn komst?" Zij zeggen dat. Heeft slechts een van deze mensen lang genoeg nagedacht om het feit te overwegen dat ze niet van richting kunnen veranderen? Vertel ons nu dat niemand het kan weten, en diskwalificeer hen die het tegendeel zeggen, dat dit op een gegeven moment in de toekomst mogelijk is. Realiseren zij zich dit niet? Ze kunnen gewoon niet de beide manieren goed hebben!

Ik heb nog nooit een persoon op deze planeet gehoord, die het eenvoudig zegt, zoals ik nu doe, vanuit een zuiver logisch perspectief. Niet een. Waarom is dat? Hoe is het mogelijk dat een suffie van nergens uit Oklahoma dit kan begrijpen, terwijl dergelijke mannen van geleerdheid dit niet kunnen? Kan iemand deze vraag voor mij beantwoorden? Want ik kan de onwetendheid van deze mensen niet begrijpen.

Ik blijf erbij, wat ik herhaaldelijk heb gezegd, en dat is dat we het verwachten, omdat het zo is zoals God het zei dat het zou zijn, en het zou belachelijk zijn om iets anders te verwachten. Maar wat ik niet kan begrijpen, hoe hard ik het ook probeer, is hoe onze religieuze leiders de eenvoud van pure logica missen. Ook gelet op hun volledige weigering om ALLE bewijzen over dit onderwerp te onderzoeken - in hun poging om te proberen met dergelijke onwetendheid indruk op ons te maken. Dus laat me dit zo goed mogelijk stellen als ik kan:

Spotter (A) bespot de verwachting van (B) en kan het altijd op een later moment verwachten. Dat zouden ze moeten doen om dan te worden bespot door een andere entiteit bekend als (A). Het is zo simpel.

Voor degenen onder jullie die denken dat ik hard ben, dat verwerp ik rechtstreeks. De tijd is te kort om spelletjes te spelen. Als laatste opmerking heb ik ook een boodschap voor die dienaren die de achterdeur open hebben voor zichzelf, en zwijgen voor als er niets gebeurt in september... je weet wie je bent. Ik ben helemaal niet onder de indruk daarvan. Je bent het aan je kijkers en jezelf tenminste verplicht. Als blijkt dat ik verkeerd ben geweest, heb ik tenminste de moed gehad om voor mijn overtuigingen te staan en ook voor het bewijs dat ik gepresenteerd heb.

Steve bedankt u voor het kijken.

Bezoek hem ​​online bij:

http://heavenlysign2017.com

http://sugarloafmountainfilms.com

Bron: MY RESPONSE TO KOINONIA HOUSE & IT'S CARDBOARD FORGE - YouTube