www.wimjongman.nl

(homepagina)

De sleutel van de dagen van Noach

11 augustus 2017 - door Daniel Matson

()

De 40 jaar aftelling (precies 14.400 dagen) vanaf dat Israël Jeruzalem en de Tempelberg verkrijgt op 7 juni 1967 en dan belandt op precies de herdenkingsdag van de zondvloed in 2006, dat is geweldig. Het getal veertig wordt voor het eerst gebruikt in de Bijbel voor de 40 dagen en 40 nachten van regen, die kwam op die dag waarop de vloed begon, de 17e Heshvan. In 2006 kwamen die 40 vóór 17 Heshvan.

Conclusie: Toen de zondvloed kwam op 17 Heshvan kwamen eerst de 40 dagen/nachten. Op dit moment komen de 40 eerst, en dan komt de 17e Heshvan. Het is omgekeerd. Check.

De volgende loop van de getallen was 1440 dagen van 17 Heshvan 2006 tot en met 10 Heshvan 2010. Dit is eentiende van 14.400 dagen. 10 Heshvan was de dag dat Noach in de ark werd verzegeld, nog zeven dagen voor de zondvloed begon op 17 Heshvan. Dus waarom komt 10 Heshvan 2010 in onze tijdlijn ná 17 Heshvan 2006? Omdat het zich achterwaarts voortzet.

Conclusie: Bij de zondvloed kwam 10 Heshvan eerst, vóór 17 Heshvan. Op dit moment komt 17 Heshvan vóór Heshvan 10. Alles gaat achterwaarts op de Hebreeuwse kalender.

De achterwaartse aard van dit alles was jarenlang ongrijpbaar. Ja, het leek achterwaarts te gaan, maar de betekenis ervan was verloren. In plaats daarvan werden andere conclusies getrokken, gebaseerd op het zondvloed-model hier enhier
Bron: hier

Die zijn allemaal nog steeds legitiem; en deze nieuwe vondst die hier onthuld is, verandert niets aan deze conclusies. In plaats daarvan versterkt het ze, zoals blijkt uit het bereik waarop de getallen van Noach staan. Laten we dus achterwaarts tellen!

17 Heshvan 2006 tot en met 10 Heshvan 2010 is 7 dagen in omgekeerde volgorde op de Hebreeuwse kalender - en tussen die datums liggen 1440 dagen. Als we verder naar achteren gaan op de Hebreeuwse kalender met datzelfde ritme van 1440 dagen met zeven periodes op de kalender, dan zullen we eindigen met een match. De match is de reis met 25 extra dagen terug op de Hebreeuwse kalender en die eindigt op de 15e Tishri - de begindag van het Loofhuttenfeest.

De berekening is gewoon een verhouding van 7 dagen op de kalender tot de 25 dagen wetende dat de 7 dagen in werkelijkheid het gedeelte bedekt van 1440 dagen. Het ontbrekende deel is het aantal dagen voor het gedeelte van 25 dagen teruggaande op de Hebreeuwse kalender naar het Loofhuttenfeest. Alles wat er moet gebeuren is 1440 x 25 berekenen en te worden gedeeld door 7. Het resultaat is 5142,86 dagen. Dan dit aantal dagen vanaf 18 oktober 2010. De resulterende dag is dan 16 november 2024, maar dat komt 30 dagen na het geplande Loofhuttenfeest in 2024. 16 november in 2024 is de 15e van de volgende maand. Dit lijkt dan geen goede combinatie, maar het komt wel overeen met wat er is gevonden tot nu toe op deze site.

Eén van de kritische dagentellingen van Daniel is de 1290 dagen. Men heeft hier berekend dat 11 november 2024 een belangrijke dag is, die 30 dagen komt na de Grote Verzoendag op 12 oktober 2024. Hier is ook naar voren gebracht dat de Grote Verzoendag 1260 dagen komt na de gruwel van verwoesting, en Daniels 1290 dagen komen voor de naleving van de Grote Verzoendag. De eerste Verzoendag is het einde van de Verdrukking en de oorlog. Dode lichamen zullen worden aangeraakt en maakt de mensen ceremonieel onrein voor de naleving van het feest en dat komt dan een maand later (Numeri 9:10-11. Numeri 19:11-13).

"Wie een dode, welk dood lichaam van een mens ook, aanraakt, die is zeven dagen onrein. Op de derde dag moet hij zichzelf met water ontzondigen, dan is hij op de zevende dag rein. Als hij zich echter op de derde dag niet ontzondigt, is hij op de zevende dag niet rein. Ieder die een dode, het dode lichaam van een mens die gestorven is, aanraakt, en zich niet ontzondigd heeft, die verontreinigt de tabernakel van de HEERE. Daarom moet die persoon uit Israël uitgeroeid worden. Omdat het reinigingswater niet op hem gesprenkeld is, is hij onrein en zijn onreinheid is nog in hem." Numeri van 19:1-13

Dus als de Grote Verzoendag ceremonieel op dag 1290 wordt gehouden op 11 november 2024, dan zou 16 november 2024 de dag van de ceremoniële naleving zijn van het Loofhuttenfeest vanwege de grootste oorlog die net een maand eerder eindigde. 16 november 2024 zou dan Dag 1295 zijn. Het feit dat deze dag precies matcht met de dag van de Dagen van Noach is verbazingwekkend, maar dat is hoe al die berekeningen voor deze tijd zijn. Het kan geen toeval zijn en dat legt verder uit waarom God deze dagen zo goed heeft gedocumenteerd in het zondvloed-verhaal. De vloed kan komen op elk gewenst moment, maar de timing en het gebruik van de dagen had een groter doel. Het is alsof God het einde vanaf het begin weet. Hopelijk begrijpen we dat feit!

Dat toont dus een tijdlijn tot 2024, overwegende dat de andere tijdlijnen hier hebben gewezen naar 2017. Het punt is dat de zeven jaar van Daniels 70e week past binnen die tijd van 2017-2024. Het teken van Openbaring 12 op 23 september 2017 vertelt ons van deze komende barensweeën of Verdrukking in de wereld, wat eruit ziet dat het echt snel gaat beginnen. Er zijn slechts enkele dagen om te veranderen en te zorgen dat wij geloof hebben in Christus, zodat we deze komende tijd op de klank van de laatste bazuin op het Bazuinenfeest kunnen ontsnappen – dat is binnen 40 dagen...

()

Bron: Signs of the End - The Key of the Days of Noah