www.wimjongman.nl

(homepagina)

Op zoek naar de Rode Draak...

()

Door Daniel Matson op 11 oktober 2017

Een van de punten die ons allen is ontgaan, is: wat is dan de tegenhanger van het Teken van de Vrouw uit Openbaring 12? We lezen dat het een Rode Draak is, maar hoe manifesteert die zich? Brad Hurst stuurde het volgende in en dat is nu hierna geplaatst. Vervolgens, met de branden in Californië, nog een heroverweging met het teken van de Rode Draak...


Op zoek naar de grote rode draak. Een van de meest gemystificeerde dingen over het Openbaring 12-teken en zijn vervulling op 23 september 2017 is de grote rode draak. Het is het tweede wonderteken dat gezien wordt in de hemel, maar het is een ander wonder (ander: Strongs gk állos, al. '-los; een primair woord; "anders", d.w.z. verschillend, in vele toepassingen: — van een ander soort). Het teken van de draak zou anders zijn dan het teken van de vrouw. Dus waar is het, of is het reeds gekomen?

Ik ben al meer dan 40 jaar student astronomie. Ik heb veel uitstapjes gemaakt naar Mount Wilson en het waarnemingscentrum van Griffith. Ik had mijn eigen telescopen en las veel tijdschriften en deed wat voorwerk in dit onderwerp. Ik heb gewerkt in de oude astronomie met de vooruitgang van de zonnewendingen, las boeken over de oude astronomie, deed er cursuswerk in en las onlangs Hamlet's Mill.

Wat er te vertellen is over Hamlet's Mill (Giorgio de Santillana MIT· Hertha von Dechend Universiteit van Frankfurt am Main) is dat het doorbrekende ontdekkingen deed over wat we dachten dat het een mythe (astrologie) was, maar eigenlijk een verslag is van de aloude bewegingen van de kosmos. Ze zijn ontworpen om ons te helpen om de voortgang van de zonsverduisteringen te volgen. Ja, corrupties vonden daarin ook hun weg (met 'dank' aan Plato), maar vele ervan overleven zelfs tot aan de dag van vandaag. De meeste waren tot de middeleeuwen goed bekend, en waren algemeen bekend in bijbelse landen en tijden.

Oorspronkelijk was ik ervan overtuigd dat het Nibiru zou worden, en Stellarium leek het positioneel passend te maken. Het kan nog steeds een rol spelen. Maar we konden het niet zien. Dat stoorde me. Ik besloot echter om te wachten en hard te werken om NIET iets geschikt te maken, terwijl ik op meer informatie wachtte. Toen raakte het me. De branden van vandaag deden me denken aan de zonsverduistering. Het daglicht is de hele dag door de rook erg zwak geweest. Ik had iets wat voor mij een openbaring was. Ik voelde me echt stom, want ik had me het veel eerder moeten realiseren. Op de volgende website vindt u meer uitleg hierover: http://exploratorium.edu/eclipse-archive/dragon.htm

Een terugkerende en alomtegenwoordige belichaming van de zonsverduistering was een draak of een demon die de zon verslindt. De oude Chinezen zouden tijdens een verduistering veel lawaai en commotie produceren, op potten en trommels slaan om de draak weg te jagen. Ook de Inca's probeerden de wezens die de zon aten te intimideren. In India hadden ze een andere tactiek - daar zouden de mensen zich tot aan de nek onderdompelen in water, een daad van eredienst waarvan ze geloofden dat het de zon hielp om te vechten tegen de draak."

Op de universiteit leerde ik van Dr. Pilkey dat de meeste mythes een verband hebben met historische gebeurtenissen. Hamlet's Mill bewees dat veel daarvan komt uit de wetenschappelijke waarnemingen van de kosmos, zoals die door de ouden zijn vastgelegd. Wanneer verschillende culturen een soortgelijke mythe over een bepaalde gebeurtenis hebben, wordt aangenomen dat deze afkomstig zijn van een gemeenschappelijke bron.

In de oude wereld zijn er, over de hele wereld, van China tot Noord- en Zuid-Amerika, India en andere delen van de wereld, legenden en zelfs afbeeldingen van draken die geassocieerd worden met de zon-eclipsen. Zoals hierboven gezien, werd uiteindelijk het bijgeloof ingebracht. Wat mij stoorde is het feit dat ik dit wist.

Volgens Openbaring 12 treedt het teken op van de grote rode draak (de zon-eclips gebeurde vóór het teken van de vrouw, want het staat op zijn plaats klaar om het kind te verslinden). Het is een notitie waardig om te zeggen dat de verduistering WERD GEZIEN en 20 dagen later Nibiru, ook bekend als de draak, zich bewoog naar haar plaats ONGEZIEN.

Dit teken heeft volgens Openbaring zeven koppen en tien hoorns, die in hoofdstuk 13 en hoofdstuk 17 als politieke machten worden uitgelegd. Zeven koppen: Egypte, Assyrië, Babylon, Perzië, Griekenland, Abbasid Islam onder Perzië (van India tot Spanje) en de Osmaanse Islam (van de Kazaken tot Wenen en in Noord-Afrika). Deze gebieden omvatten de islamitische keizerrijken en zijn in tien staten verdeeld: Turkije, Iran, Jordanië, Libanon. Egypte, Libië, Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië, Soedan. Daar is enige flexibiliteit op. Drie van de hoorns zijn weggeplukt van hun wortels. Irak, Syrië, Libië.

Terwijl men de politieke opvattingen van hoofdstuk 13 en 17 kan beargumenteren, is het voor mij steeds meer zeker dat de zonsverduistering het teken was van de draak, omdat zonsverduisteringen geassocieerd werden met draken en dat men over een draak (Astronomisch) sprak als het over een zonsverduistering ging.

Hier is Persis Berlekamp, universitair hoofddocent Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Chicago:

Astrologie gaf veel informatie over de middeleeuwse islamitische kunst. Het verwijst naar de zonnekalender, die in elke pre-industriële samenleving uiterst belangrijk is - het vertelt je wanneer je moet planten, wanneer je in oorlog moet gaat, wanneer je de funderingen moet leggen voor gebouwen. Elk hof had zijn astrologische adviseurs, die weer hun eigen fans en vijanden hadden.

Een motief dat je zowel in de kunst als in architectuur van de 12e en 13e eeuw ziet, vooral van Anatolië tot Irak, is dat het een verduisteringsdraak wordt genoemd. Het verschijnt als een gestileerde geknoopte draak, en het is een verzoening van het oude Nabije Oosten-geloof en van wat de astronomen van die dag wisten over de wetenschap van zonsverduisteringen.

Volgens de oude mythologie kwam er een verduistering als een reusachtige hemelse draak de zon en de maan inslikte. Maar de middeleeuwse astronomen wisten dat het gebeurde als de zon en maan en de aarde op één lijn stonden. Dus verzoenden ze deze ideeën door deze onzichtbare, theoretische entiteit te creëren, de 'verduisteringsdraak', die zich in de lucht beweegt. Als zijn kop en staart overeenkomen met de 'knooppunten' waar de banen van de hemellichamen elkaar kruisen en er verduisteringen plaatsvinden, dan slikt de draak de maan en de zon in.

Het is heel anders dan hoe we vandaag denken over mythologie en wetenschap. In onze wereld is het noodzakelijk en belangrijk dat opgeleide mensen de grens tussen hen in stand houden. Maar dit is een voorbeeld uit een ander tijdperk, waarin intelligente, goed opgeleide mensen gelijktijdig op beide tegelijk antwoord gaven. Als we daar voorbij kunnen kijken, vergroot het ons begrip aan een scala van manieren waarop kunst van belang is geweest in de lange gevarieerde geschiedenis van de menselijke ervaring.

https://www.uchicago.edu/features/eclipse_reflects_suns_historic_power/


Daarom was de Rode Draak van Openbaring 12 waarschijnlijk een vertegenwoordiging van de zonsverduistering die over Amerika ging. Is het dan geen wonder, wat er sindsdien met Amerika is gebeurd? Ik besef dit juist op hetzelfde moment nu dit op de website wordt gezet. Dit is voor uw onmiddellijke overweging in wat onze laatste momenten lijken te zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de verduistering zo'n grote rol heeft gespeeld in de numerieke berekeningen, omdat het een ander teken was. Het enige wat dan overblijft is de harpazo van het mannelijk kind.... het Lichaam van Christus.

De 21e dag van de zevende maand

Vandaag is het 12 oktober en dat lijkt de Zevende Dag van de Tabernakels te zijn. Het is ook de Columbus Dag, omdat 525 jaar geleden Christopher Columbus de Amerika's ontdekte. Zes maanden na zijn ontdekking was er een tetrad van maansverduisteringen. Krijgen we het allemaal dan volledige rond in een cirkel? Als de Rode Draak het teken was van de zonsverduistering in heel Amerika, dan is dit alleen maar betekenisvol omdat Amerika duidelijk door de Satanische Wereld wordt gehaat. Amerika staat in de weg van het komende wereldrijk zoals dat wordt afgebeeld door het Teken van de Draak, en Amerika speelt geen grote rol in de laatste zeven jaar. We zijn gewaarschuwd.

Denk ook aan Haggaï (zie hieronder) die op de Zevende Dag van de Tabernakels dit woord ontving over een grote aardbeving. Kan dit ook betrekking hebben op deze dag? We zullen het zien.

"In de zevende maand, op de eenentwintigste van de maand, kwam het woord van de HEERE door de dienst van de profeet Haggai: ... Volgens het woord van het verbond dat Ik met u sloot, toen u uit Egypte vertrok, en Mijn Geest, Die in uw midden stond: Wees niet bevreesd! Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven." Haggai 2:1,6-7

Bron: Signs of the End - Down to the Last Days