www.wimjongman.nl

(homepagina)

Trump's Erkenning van Jeruzalem

Door Ron Cantor 8 december 2017

Woensdag heeft President Trump erkend wat al tientallen jaren realiteit is: Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. Hij maakte zijn voornemen bekend om een keer te brengen in jaren van weifelen van de VS presidenten over wat het congres in 1995 overweldigend had besloten – om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen.

De reacties vanuit de wereld varieerden van opwinding tot teleurstelling tot aansporing; sommigen beweren dat het profetisch is, anderen zeggen dat het catastrofaal is. Hier zijn 7 punten om ons te helpen denken en bidden:

  1. Israël verklaarde in 1950 dat Jeruzalem haar hoofdstad is. Maar twee naties kwamen overeen dat feit te erkennen, en zelfs zij hebben later hun ambassades naar Tel Aviv terug verhuisd. Stel je voor dat praktisch iedere natie van de wereld zou weigeren Washington DC als hoofdstad van de VS te erkennen; of Beijing als hoofdstad van China; of Parijs als hoofdstad van Frankrijk? Zou er ook maar iets “normaal” aan zijn deze naties te vragen onder deze omstandigheden te functioneren? Maar dit is wel wat de wereld van Israël heeft verlangd.
  2. Hamas en andere terroristische groeperingen zeggen dat Trump's acties naar Jeruzalem een “gruwel” zijn. Ze roepen op tot een nieuwe intifada. Ondertussen hadden ze niets te zeggen over het gebruik van chemische wapens door Assad, het vermoorden van Moslims en Christenen door IS, 500.000 doden in Syrië, 10 miljoen vluchtelingen, de behandeling van vrouwen in de Arabische wereld, enz. Er zijn echte gruwelen in het Midden Oosten om boos over te zijn – maar dit is er geen.
  3. God voorspelde (of wist van te voren) duizenden jaren geleden al dat Jeruzalem de meest controversiële stad ter wereld zou zijn. Psalm 2 spreekt over het samenspannen van de naties tegen God. Gods antwoord is: “Ik heb mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.” Zach.12:2-3 zegt dat Jeruzalem in de eindtijd “een bedwelmende beker, een steen die moeilijk te tillen is” voor de volken rondom, “zichzelf diepe sneden toebrengend” vanwege hun opstand tegen Jeruzalem en de God van Israël.
  4. Met al deze verontwaardiging, lijken mensen te vergeten dat gedurende het grootste gedeelte van de geschiedenis, Jeruzalem nauwelijks van waarde was voor de Arabische Moslim wereld. Het is nooit de hoofdstad geweest van welke Arabische natie dan ook, pas toen de Joden begonnen naar Israël terug te keren kwam deze vervalste ijver voor Jeruzalem naar boven in de Moslim wereld. De Islamitische Ottomanen hebben gezag gehad over Jeruzalem gedurende 400 jaar en lieten het totaal woest en onherbergzaam worden.
  5. Aan de andere kant, koos God Jeruzalem als de plaats waar Zijn huis gebouwd zou worden en is het de hoofdstad van elke Joodse natie sinds Koning David geweest, al meer dan 3000 jaar geleden. Jeruzalem (of Zion) wordt bijna 1000 maal in het Oude Testament genoemd en NUL keer in de Koran.
  6. De geografie van de verhalen in het Evangelie centreren zich om Israël, en Yeshua's laatste dagen- Zijn dood, opstanding en geboorte van de vroege gemeente- in Jeruzalem. Mohammed is nooit in Jeruzalem geweest: er is enkel een vage melding van een nachtelijk bezoek in een droom aan al-Masjid al-Aqsa, waarvan de Moslims zeggen dat dat Jeruzalem is. (Koran 17:1)
  7. Wereldleiders (voornamelijk links georiënteerden) zijn bang dat de VS verklaring het vredes proces aanzienlijke schade zal toebrengen. WELK VREDES PROCES? De Palestijnen zijn een eenheid in regering aan het vormen met Hamas terroristen. Zij erkennen Israël niet als een Joodse staat. Zij leren hun kinderen Joden te haten. Ze vernoemen straten, pleinen en scholen naar terroristen die onschuldige Joodse vrouwen en kinderen hebben opgeblazen. Je kunt iets dat niet bestaat niet beschadigen. De naties van de wereld geloofden bijna 70 jaar dat het NIET erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël op de een of andere manier vrede voort zou brengen. Dat heeft het niet! Zoals de President zei, als je andere resultaten wilt, moet je iets nieuws proberen. Trump verdient respect voor de moed te geloven dat het omarmen van de realiteit van Jeruzalem als hoofdstad van Israël wel eens de sleutel zou kunnen zijn tot een vorm van vrede voor Israëlieten en Palestijnen. Laten we bidden dat dat zo is; en dat we zullen zien hoe meer en meer Joden en Moslims zich tot Yeshua keren!

Bron: Trump’s Recognition of Jerusalem – Revive Tribe