www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hieronder volgt een uittreksel van de opmerkingen van premier Benjamin Netanyahu van vandaag (Conferentie woensdag, 6 december 2017):

"Er is nog maar één regime over, dat openlijk en ondubbelzinnig en brutaal oproept tot de vernietiging van Israël. Want daar is het in de Arabische wereld dat ze zijn veranderd. Maar dat betekent niet dat we al vredesverdragen kunnen sluiten met de Arabische wereld, zonder enige beweging van de Palestijnen. Vredesverdragen, nee. En alles wat daaronder ligt, ja, het gebeurt. We staan nog steeds voor uitdagingen. Hoe kunnen we deze verandering, deze revolutionaire verandering, die de wereld omspant, en die onze regio omhult, hoe kunnen we deze omzetten in een formele vrede tussen ons en al onze buren, de Palestijnen, en de anderen. En ook, hoe kunnen we dit vertalen naar de stemmingen die we willen krijgen in internationale forums? Daar hebben we nog tijd voor. Ik prijs Mexico, de president van Mexico, mijn vriend, die mij enkele weken geleden vertelde dat Mexico het stemmen over de tien anti-Israëlische resoluties in de komende Algemene Vergadering zal veranderen. Hetzelfde hebben we ook van andere landen gezien, maar het zal een decennium duren, nog wel tien jaar, om te zien dat die verandering in de internationale forums plaats zal vinden.

Dit zijn twee belangrijke uitdagingen die we hebben, terwijl we ons netwerk van allianties uitbreiden. De vooruitgang is echter onmiskenbaar. Behalve voor Iran. Iran onderscheidt zich niet alleen door ons te bedreigen, Iran bedreigt de hele wereld. En als Iran onverminderd doorgaat, hebben ze een nucleair arsenaal van 100 bommen en meer. Binnen een decennium hebben ze het vermogen om uranium op grote schaal te verrijken en bereiken ze niet één bom, maar 100 bommen. Daar moet een einde aan komen. Niet alleen omdat Iran oproept tot de vernietiging van Israël, maar ook omdat Iran het hele Midden-Oosten wil veroveren en zelfs verder wil gaan. Het ontwikkelt ICBM's om elk punt op aarde te kunnen bereiken. Het is een agressief regime, het voert terrorisme uit, het vuurt raketten af naar Saoedi-Arabië, het zoekt naar een landbrug. Dat is wat Iran probeert te doen.

Iran probeert een imperium op te bouwen - met Iran, Irak, Syrië, Libanon - en van Jemen naar Gaza, en uiteindelijk willen ze het hele Midden-Oosten veroveren. We zullen hen zich niet laten vestigen in Syrië. Dat zullen we niet doen. We zeggen wat we bedoelen, en we zeggen en doen wat nodig is om dat te voorkomen. Maar ik denk ook dat dit niet alleen een Israëlisch belang is. Dit is ook uw interesse.

Vandaag heb ik dus één verzoek voor elke diplomaat op deze conferentie. Stuur onmiddellijk na mijn toespraak alstublieft een e-mail naar de minister van Buitenlandse Zaken van uw land, mijn collega, of naar de president, of naar de minister-president, om hen te vragen meer druk uit te oefenen op Iran, wat op vele manieren kan gebeuren. Ik denk dat u de benarde situatie van de gevangengezette mensenrechtenactivisten in de Evin-gevangenis in Iran kunt belichten, of dat u zich kunt uitspreken tegen het ophangen van homoseksuelen in Iran, of dat u opkomt voor de rechten van de christenen en de Baha'is die helemaal geen rechten krijgen in Iran. Of dat u nieuwe sancties oplegt in het licht van de schaamteloze schendingen door Iran van zijn internationale verplichtingen, zoals de schending van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad over de raketten. Eis een einde aan het aanzetten tot genocide door Iran, een duidelijke schending van het Verdrag van Genève. Doe mee met onze Amerikaanse vrienden bij het creëren van een betere nucleaire overeenkomst, een overeenkomst die Iran niet garandeert dat het land over voldoende verrijkt uranium gaat beschikken om binnen tien jaar honderd bommen of meer te produceren.

Maar bovenal, als u vrede en veiligheid wilt steunen, wilt u dit regime dan een halt toeroepen, bovenal: wil u doen wat ik doe en het Iraanse volk steunen. Ik spreek met hen. Ik heb ze gisteren nog een video gestuurd. Ik heb ze gisteren nog een video gestuurd. Ik denk dat het de miljoen kijkers is gepasseerd. En we krijgen veel, heel veel reacties uit Iran. Steun vooral degenen die het Iraanse regime het meeste vreest. Hun eigen volk. Help hen.

Het tegengaan van Iraanse agressie zal de strijd tegen het islamistische terrorisme aanzienlijk helpen, het zal de regionale stabiliteit versterken, het zal ons allen veilig houden, het zal de vrede bevorderen. 95% van de problemen in de regio zijn afkomstig uit Iran. Hezbollah zou het geen dag uithouden zonder de steun van Iran. Hamas is afhankelijk van Iran. U ziet de agressie overal in de regio vanuit de Bab el-Mandeb Straat van Iran. Doe deze dingen om de veiligheid te waarborgen, doe dit om de vlammetjes van vrijheid en de vlammetjes van vooruitgang te beschermen. Het uitstellen van deze acties zal een ernstige fout zijn. Terroristen die niet worden weerstaan, krijgen mettertijd steeds meer moed. En de smaak van de expansie, de expansie van Iran, groeit ook met de tijd sterker.

Een regime dat openlijk oproept tot de vernietiging van één democratie, zal daar niet ophouden. Dat zal voortgezet worden. We moeten Iran nu stoppen. Ik vraag u nu om actie te ondernemen. Als u niet op de kaart staat, bel me dan. Als u op de kaart staat, handel dan tegen Iran.

Bron: IMRA - Middle East News & Analysis