www.wimjongman.nl

(homepagina)

Rachel en Benjamin - Een sleutel tot het einde?

23 augustus 2017 - door Daniel Matson

Vijf en een half jaar geleden werden er op deze site artikelen geschreven over de aartsvaders en al hun tegenhangers tot aan Jozef toe, en dat was in een dispensationele uitleg. Deze artikelen zijn te vinden in de linkermarge via de links op de oorspronkelijke website (zie: Bron). Het probleem is dat op Benjamin niet een focus lag omdat de aandacht gericht was op Jozef. Maar Benjamin heeft ook profetische implicaties, dus moet ook hij worden overwogen.

Hier is nog een overzicht van Jozef, voordat we Benjamin gaan overwegen. Dit is een groot fragment uit de Jozef-Messias uitleg:

"Jozef is een duidelijke parallel (type) van Jezus met veel focus op zijn lijden. Maar welk gebeuren toont Jozef het duidelijkst? Op 17-jarige leeftijd wordt Jozef de favoriet bij Israël (Jacob). Jozef heeft echter een droom waarin zijn vader, moeder, en elf broers op één dag voor hem zullen buigen. Als hij hen dit vertelt, zorgt dat voor haat naar hem toe. Zijn broers gaan hem dan verkopen als slaaf en ze bedriegen Jacob (Israël) met zijn nep-dood. Hoe dan ook, Jozefs verhaal loopt parallel aan het verhaal van Jezus waar het gaat over zijn lijden door zijn eigen familie en het daarop volgende bedrog, maar de nadruk van dit verhaal ligt op Jozefs profetische droom, dat zijn familie die op een dag voor hem zal buigen.

Als wij denken aan de geschiedenis, dan gelooft het huidige Israël, al is dat helemaal onjuist, dat Jezus dood is en niet leeft. We wachten nog steeds op een Israël dat zal geloven in Jezus en Hem aanbidden als gehele natie. Hoewel Jezus aan de rechterhand van de Vader zit, is dat feit voor Israël verloren gegaan op dit moment. Wat zal de reden zijn dat Jozefs familie naar hem zal terugkeren? Dat zou een periode kunnen zijn van zeven jaren hongersnood, net als de periode van zeven jaren die de natie Israël als geheel zal doorstaan alvorens terug te keren naar de Messias. Op het einde, net zoals het verhaal van Jozef, zullen ze allemaal buigen en alles zal worden vergeven. Jozef zal dan, net zoals Jezus, zijn heerschappij verder vervullen en voldoen aan de betekenis van zijn naam: Hij zal groter zijn. Net zoals Israël groeide in Gosen, zal dus Israël groeien in het Millennium onder de leiding van de Messias.

De profetie van Jozef is dan de natie Israël die zal neervallen ter ere van Hem, wat dan zal waar worden voor Israël bij de wederkomst van Christus. Zoals Jacob het verloste Israël vertegenwoordigt, zo vertegenwoordigt Jozef vervolgens de Verlosser, binnengehaald door zijn volk Israël."

Gisteren heeft een lezer geholpen om mijn aandacht te vestigen op de Joodse traditie die zegt dat Rachel stierf en Benjamin werd geboren op 11 Heshvan. Ik had het nog nooit eerder gehoord en ik controleerde het in de Bijbel, maar er wordt geen melding gemaakt van die datum of van een andere datum voor deze kwestie. Dus we moeten doorgaan met de nodige voorzichtigheid. Die datum is echter wel opmerkelijk, omdat het die tijd met het einde van de verdrukking zou verbinden.

Er is de overtuiging dat de verdrukking zeer waarschijnlijk in dit najaar zal worden gestart en dat de 2520 dagen doorgaan tot aan de Grote Verzoendag 2024 (12 oktober). In het midden van de 2520 valt de gebeurtenis die bekend staat als de gruwel der verwoesting die dan plaatsvindt. 1260 dagen, te rekenen vanaf die datum is het de Grote Verzoendag, wanneer Christus Israël redt van een volslagen vernietiging.

In Daniel is er echter ook een periode van 1290 dagen. In de artikelen die hier gepost zijn over de dagen van Noach, werkt de 10e Heshvan als zijnde dag 1290, aangezien het 30 dagen na de Verzoendag of Jom Kippur is. Dag 1290 wordt verondersteld een ceremonieel een einde te maken aan het naleven van de Grote Verzoendag op zuivere wijze, indien de Grote Verzoendag op Dag 1260 valt middenin de oorlog, wanneer de mensen dus onrein zijn.

Dus dan hebben we deze traditie van Rachels sterven en Benjamins geboorte welke gebeurt op de eerstvolgende dag van 11 Heshvan. Het belangrijkste hier is de voortgaande stroom in het symbolische verhaal.

Rachel was natuurlijk Jacobs eerste keus als vrouw, en hij diende zeven jaar voor haar, maar in plaats daarvan kreeg hij Leah. Dus hij diende nog eens zeven jaar om zijn tweede vrouw Rachel te ontvangen. Jakobs problemen duurden twee perioden van zeven jaar. Dus hebben een aantal mensen zich afgevraagd: "Wat betekent die tweede zeven jaar, als de Verdrukking van zeven jaar Jacobs Verdrukking is?

Een interessante parallel kan worden gevonden door het leven en de gebeurtenissen van Jacob uit te zetten vanaf de eerste nederzetting van Israëls terugkeer in 1878 bij Petah Tikva. Dat artikel kan hier worden gevonden. Het prachtige feit is dat door die vergelijking, de eerste zeven jaar van Jacob voor Leah een overeenkomst heeft met de zeven jaar van de Holocaust in 1938 tot 1945. Aangezien Jacob bekend staat als Israël is dit griezelig zinvol. Het zet ook de Holocaust in een perspectief dat Israël heeft voorbereid op wat er komen gaat - de laatste zeven jaar van verdrukking vertegenwoordigd door de zeven jaar voor Rachel.

Is het dan toeval dat op de dag dat Rachels leven eindigde, dit de eerste dag is na de voltooiing van de zeven jaar verdrukking op dag 1290? Op dat moment zullen er 2550 dagen zijn vervuld. Interessant genoeg was de lengte van de Holocaust 60 dagen minder. De Holocaust liep van 15 juli 1938 (Evian conferentie, de 17e van Tammuz) naar de Duitse overgave met het einde van de Holocaust op 8 mei 1945. Dat was 2490 dagen en 30 dagen minder dan 2520 dagen. De volgende periode van 2550 dagen is 30 dagen meer dan 2520 dagen. De twee perioden van zeven jaren voor Lea én Rachel zijn dan gemiddelde 2520 dagen. Verbazingwekkend!

De zeven jaren voor Rachel, die eraan komen, zullen de ergste in de geschiedenis zijn. Rachel, de vrouw van Israël, zal door verdrukking gaan in het baren van het kind Benjamin. Benjamin betekent "zoon van de rechterhand", maar Rachel noemde hem eerst Ben-Oni, dat is "zoon van verdriet". Benjamin spreekt van Jezus die de Zoon is en gezeten is aan de rechterhand van God de vader. Jezus is de koning, en zijn regering op aarde zal daaruit voortvloeien. De dood van Rachel en de geboorte van Benjamin op 11 Heshvan markeert heel treffend de overgang van de verdrukking naar de duizendjarige regering van Jezus.

Zo is de Joodse legende en de traditie van de 11e Heshvan geldig voor de dag dat Rachel stierf in het kraambed om de Zoon voort te brengen? Dit lijkt er zo op om er ja op te zeggen!

Jeremiah 31:15-17

Dit is wat de Heer zegt:

"Een stem wordt gehoord in Ramah,
rouwklacht en bitter geween,
Rachel huilt om haar kinderen
en weigert te worden getroost,
omdat ze er niet meer zijn."

Dit is wat de Heer zegt:
"Bedwing uw stem van geween
en je ogen van tranen,
want uw werk zal worden beloond,"
verklaart de Heer.

"Ze zullen terugkeren uit het land van de vijand.
Er is dus hoop voor uw nakomelingen,"
spreekt de Heer.
"Uw kinderen zullen terugkeren naar hun eigen gebied."

Stel je voor Rachel te zijn op die komende dag!

()

Bron: Signs of the End - Rachel and Benjamin – A Key of the End?