www.wimjongman.nl

(homepagina)

Mystieke Rabbi Ben Artzi: "Zeer binnenkort zal de Messias worden onthuld aan iedereen"

Een Joodse visie op de komst van de Messias.

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 9 november 2017

  "Zie, Ik zend van mijn boodschapper om de weg vrij te maken voor Mij, en de Heer die u zoekt zal plotseling naar zijn tempel komen. Wat betreft de Engel des Verbonds die u wenst, hij is al gekomen." Maleachi 3:1 (de Israël Bijbel™)

( )

Rabbi Nir Ben Artzi, een bekende mystieke rabbi met een grote aanhang, deed een aantal voorspellingen over de Messias. (Israël Breaking News)

[Editor: De lezer moet bij het lezen van dit artikel begrijpen dat de Gemeente (de Bruid) eerst zal worden opgenomen, en dat dan de antichrist, de valse messias, aan de macht komt; vervolgens komt Jezus terug op aarde als de Koning/Messias. Het is dus voor mij de vraag of dit een boodschap van Hashem is, of een leugengeest (1 Koningen 22:22) en zo ja, hoe dit te duiden.]

Rabbi Nir Ben Artzi , een bekende Israëlische mystieke leider, gaf afgelopen zondag een opmerkelijke verklaring af in zijn voorspelling dat de identiteit van de Messias zal worden geopenbaard in de zeer nabije toekomst. Hij gaf zelfs specifieke details over hoe de openbaring zou gebeuren.

"De Messias is nu aan het werk," zei Rabbi Ben Artzi in een preek. "Joden, wees gelukkig! Zeer binnenkort, zal de Messias worden geopenbaard aan iedereen!"

De rabbijn ging in detail door uit te leggen hoe dit zou komen.

"De Heilige, gezegend is Hij, zal komen om de rabbijnen in een droom met een visie te informeren over wie Hij heeft gekozen als de Koning-Messias," voorspelde Rabbi Ben Artzi. "De Schepper zal hen precies beschrijven, wie Hij heeft uitgekozen als Koning Messias."

Deze bijzondere openbaring ging vergezeld van details.

"Er zal een gele kaart zijn en heilige letters zullen gegraveerd worden op het perkament zoals in een Torahrol, waarin hen zal worden verteld in het Aramees wie de Koning Messias is," zo ging de rabbijn verder. Aramees wordt niet meer gesproken, maar het is de taal van de Talmoed (mondelinge wet). "Vervolgens zullen zij geen andere keuze hebben, en zij zullen de Koning Messias herkennen.

Van boven af zal het hen verteld worden: "De keuze ligt in uw handen. Of u onthult hem, of de Schepper van de wereld zal grote problemen voor u veroorzaken en u niet laten gaan totdat u dit onthult en aan het volk van Israël vertelt", zei Rabbi Ben Artzi. Dan zullen zij de aanwijzingen volgen die in de droom zijn gegeven en erkennen wie de Koning Messias is.

De rabbijn beschreef zelfs de inscriptie van de tekst die zal worden geopenbaard aan de rabbijnen in hun visie op het perkament.

"Ik, de Heer, beveel u te zeggen en te laten zien wie de Koning Messias, de man Gods, is die door Hem is gekozen."

Rabbi Ben Artzi heeft uitgelegd waarom God voor dit specifieke moment heeft gekozen bij de onthulling van de Messias.

"De Schepper kan niet langer wachten en kijken naar het lijden van de Joden in Israël en in het buitenland," zei Rabb Ben Artzi. "Hun lijden is vooral moeilijk omdat Israël het uitgekozen volk is, gekozen door de Heilige, gezegend is Hij."

De rabbi heeft niet de niet-Joden verdisconteerd in dit spoedig te openbaren proces. Rabbi Ben Artzi legde in een exclusieve reactie op Breaking Israel News de rol van christenen uit in het messiaans tijdperk.

"In het begin van het christendom was er een schisma, en er waren Joden onder hen," legde de rabbijn uit. Maar sommige Joden volgden de weg van het christendom. Daarom zijn er onder hen vandaag de dag die de vonk van het jodendom in hun ziel en geest hebben. Daarom hebben zij een affiniteit met het jodendom en een liefde voor de Joden, die bij het naderen van de Messias ontwaakt."

Rabbi Ben Artzi had een ernstige waarschuwing voor de Joden die buiten Israël wonen. Hij vertelde hen dat, aangezien de Messias nu op het punt staat te worden onthuld, het tijd is om Aliyah (emigreren naar Israël) te maken.

"God heeft de mens vrije keuze gegeven, zodat hij zich vrijwillig aan God kan verbinden, en aan het Land van Israël," zo vertelde Rabbi Ben Artzi aan Breaking News Israël. "Als zij echt in God geloven, zullen ze komen uit eigen vrije wil."

Rabbi Ben Artzi benadrukte dat de actualiteit van de Messias duidelijk is gemaakt door de huidige gebeurtenissen om Joden terug te brengen naar Israël.

"Er zijn grote aanwijzingen waaruit blijkt dat het tijd is om terug te keren: vanwege het groeiende antisemitisme, de tekenen in de natuur, de mondiale politieke conflicten," zei de kabbalistische leider. Hij voegde eraan toe: "In dit alles wordt het land van Israël echter opvallend beschermd. Wie naar de tekenen kijkt, zal het begrijpen en onmiddellijk naar Israël komen."

Bron: Mystic Leader: God Soon to Reveal Messiah's Identity in Dream Message to Rabbis Worldwide - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.