www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Bijbel geeft de parameters

26 juni 2017 - door Jim Fletcher

()

Onze wereld wordt vandaag gedomineerd door secularisten en chaos. Omdat de mens probeert zijn eigen problemen op te lossen (niet zo verschillend van het gekke "verander de wereld" mantra van veel evangelische leiders), wordt het gezonde verstand onderdrukt. Wat duidelijk is voor sommigen, wordt niet op dezelfde manier bekeken met conventionele wijsheid.

Een goed voorbeeld daarvan is het Arabisch-Israëlische conflict. In de echte wereld, als een partij herhaaldelijk de verkeerde weg kiest, zou die partij worden ontslagen, en de relatie verbroken, of in een rechtbank schuldig worden bevonden.

Zo niet met de Palestijnen.

In een wereld die logisch in elkaar zit, zou Israël internationaal worden ondersteund en het Palestijnse leiderschap zou zijn beschuldigd van oorlogsmisdaden. Yasser Arafat zou zijn tijd op aarde zijn geëindigd in een Tunesische grot terwijl een raket de ingang doorboorde.

Maar in plaats daarvan in de waanzin van de Oslo-akkoorden blijven ze bestaan om te dienen als een verdovend voorbeeld van verkeerd denken.

Als gelovige put ik eigenlijk troost hieruit, omdat het de authenticiteit van de Bijbel bevestigt. Wat bedoel ik?

De Bijbel beschrijft nergens een op de mens-geconcentreerd programma voor vrede. Het ziet niet uit naar de komst van een Dennis Ross en Jimmy Carter en Mahmoud Abbas en Ariel Sharon die proberen om een vredesakkoord te sluiten.

Het beschrijft een periode van toenemende chaos, waarin Israël meer en meer een internationale paria wordt. Zoals ik al vele malen heb gezegd, biedt het boek Zacharia een opmerkelijk gedetailleerd verhaal waarbij de naties ten slotte het Joodse volk proberen te elimineren, en waar God dan ingrijpt.

God grijpt in.

Einde verhaal.

De moeilijkheden die we elke dag zien, zijn zwaar om aan te zien. Uiteraard. Maar ze zijn noodzakelijk en een signaal dat het eindspel nadert.

Jared Kushner en Jason Greenblatt werden gezonden om te helpen met het instellen van een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen. Maar alle aanwijzingen zijn (van opiniepeilingen, interviews, enz.) dat de Palestijnen zullen blijven weigeren om de legitimiteit van de Joodse staat te erkennen.

Als Gaza in een spirituele en letterlijke duisternis zit, zoekt de wereld de schuld bij Israël voor het niet verstrekken van elektriciteit.

Als een Israëlische soldaat wordt doodgestoken door een terrorist, meldt de mainstream-media dat er vandaag een Palestijn werd gedood in Jeruzalem.

President Trump breekt een campagnebelofte door te weigeren om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen.

Dit is waanzin.

Maar het is noodzakelijk.

Deze week gaf de voormalige Israëlische Defensieminister Moshe Ya'alon een advies aan het Trump-team: Ga de Midden-Oosten conflicten beheren en houd op met te proberen een oplossing te vinden voor het Palestijnse vraagstuk.

"Als de Amerikanen het mij zouden vragen, zou ik zeggen dat ze nog steeds een mondiale politieagent moeten zijn," zei Ya'alon. "Er zijn tekenen dat ze meer actief zijn in de regio, wat positief is. Maar we moeten hen vertellen dat er aan het Palestijnse front geen kans is op een permanente overeenkomst of zelfs maar een tijdelijke overeenkomst. De Amerikaanse regering moet de conflicten in het Midden-Oosten beheren, in plaats van een duidelijke oplossing te zoeken."

Dat is verstandig.

Toch is het tot nu toe de internationale gemeenschap, die niet alleen krankzinnig denkt, maar kwaadaardig. Ten koste van alles zijn de "rechten" van de Palestijnen het allerbelangrijkste.

Toen ik onlangs door de Leeuwenpoort liep in Jerusalems Oude stad, toen Israël de overwinning van de Zesdaagse oorlog herdacht, werd ik er opnieuw eraan herinnerd dat God deze geopolitieke realiteiten heeft toegestaan om te dienen als het voertuig voor zijn plan.

De Bijbel beschrijft een tijd dat de naties woedend zullen worden vanwege Israëls soevereiniteit in Jeruzalem. In feite verachten zij totaal het feit dat Israël bestaat.

En God zal daarvoor zorgen, wanneer de grote Dag des Heren komt.

Vanwege deze en vele andere redenen kunnen wij ervan overtuigd zijn dat het God en Zijn Woord zijn, die daarvoor verantwoordelijk is. Hij alleen beslist de dingen.

Wat een troost dat is!

Bron: Jun 26, 2017 - Rapture Ready