www.wimjongman.nl

(homepagina)

Palestijnse "verzoening": de Jihad roept!

door Bassam Tawil - 25 september 2017

De leiders van de islamitische beweging blijven erbij dat men het onder geen beding zal goedkeuren de wapens neer te leggen. Hamas blijft in feite op volle snelheid bezig met het graven van tunnels onder de grens door van de Gazastrook naar Israël. Hamas is van plan om via deze tunnels gewapende terroristen Israël binnen te smokkelen.

De Palestijnse terreurgroep Hamas heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat hun ware bedoeling het voortzetten is van de strijd tegen Israël ter 'bevrijding van Palestina, van de rivier (Jordaan) tot aan de zee (Middellandse Zee)." Hamas, dat de Gazastrook onder controle heeft, zegt dat ondanks de laatste "verzoenings"-overeenkomst met de Palestijnse Autoriteit (PA) die bereikt mis onder auspiciën van de Egyptische regering, het zich zal blijven voorbereiden op een oorlog met Israël.

Terwijl sommige westerse analisten de overeenkomst hebben geïnterpreteerd als een teken dat Hamas in de richting van gematigdheid en pragmatisme gaat, handhaven de leiders van de islamitische beweging dat zij het onder geen beding zullen goedkeuren de wapens neer te leggen. Hamas blijft in feite op volle snelheid bezig met het graven van tunnels onder de grens door van de Gazastrook naar Israël. Hamas is van plan via deze tunnels gewapende terroristen Israël binnen te smokkelen.

Vorige week werden twee Hamas-terroristen gedood toen de tunnels instortten waarin ze werkten. Dat was in twee afzonderlijke incidenten in de Gazastrook. De terroristen zijn geïdentificeerd als Khalil Al-Dumyati en Yusef Abu Abed.

Het nieuws over de instorting van de tunnels viel samen met de rapporten van een nieuw "verzoeningsakkoord" in Caïro tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit (PA). Dit betekent dat, terwijl de Egyptenaren en de vertegenwoordigers van Abbas spraken met de Hamas-leiders over de manier waarop ze hun 10 jaar durende geschil konden beëindigen in het bereiken van een "nationale eenheid", de Hamas-terroristen bezig waren met de tunneling onder de grens van de Gazastrook ter voorbereiding van aanslagen op Israël .

 

Foto: Op 17 oktober 2013 bezocht de VS-ambassadeur in Israël, Dan Shapiro een tunnel die was doorgedrongen tot in Israël vanuit de Gazastrook, en die ontdekt was door het Israëlische leger. Shapiro zei: "Ik schrok van wat ik zag in de tunnel. Het is duidelijk dat deze tunnel slechts één doel heeft: het uitvoeren van terroristische aanslagen op Israëlische burgers en soldaten van het IDF." (Afbeeldingsbron: Matty Stern/U.S. ambassade Tel Aviv)

Het "verzoeningsakkoord" geeft niet aan dat Hamas moet stoppen met terroristische aanslagen op Israël. Evenmin eist het van Hamas om haar Handvest op te geven, waarin uitdrukkelijk voor de verwijdering van Israël wordt gepleit. In plaats daarvan eist de overeenkomst, die nog steeds moet worden uitgevoerd, dat de PA-regering van Abbas de financiering zal hervatten van de verschillende overheidsinstellingen en ambtenaren in de Gazastrook.

Met andere woorden, deze overeenkomst geeft Hamas het voordeel dat het wordt vrijgesteld van haar verantwoordelijkheid voor de twee miljoen Palestijnen onder haar controle in de Gazastrook. Bovendien versterkt de overeenkomst Hamas bij het omleiden van haar middelen en energie om wapens te vergaren en het graven van tunnels die worden gebruikt voor het lanceren van terroristische aanslagen tegen Israël. Het akkoord vereist ook dat Abbas de onlangs opgelegde sancties aan de Gazastrook zal opheffen, zoals het weigeren om te betalen aan Israël voor de elektriciteit geleverd naar de Gaza, een vermindering van de medische benodigdheden, wat duizenden ambtenaren in de Gazastrook heeft gedwongen tot vervroegde uittreding. Het vereist ook dat Abbas de betaling zal hervatten van de salarissen aan duizenden Palestijnen die hun tijd doorbrengen in de Israëlische gevangenissen voor terreur-gerelateerde overtredingen. Dit alles in ruil voor een "concessieovereenkomst" van de kant van Hamas: ontmanteling van de schaduwregering die een paar maanden geleden was opgericht in de Gazastrook - iets waarin Hamas heel gelukkig mee heeft ingestemd in ruil voor het opheffen van de sancties door Abbas.

Vergis je niet: Hamas heeft niet de intentie de zeggenschap over de Gazastrook af te staan. Duizenden Hamas "beveiligingsagenten" en leden van de militaire vleugel, Ezaddin Al-Qassam, blijven de feitelijke machten in de Gazastrook. Dit betekent dat zelfs als het de regering van Abbas zou worden toegestaan om te werken in de Gazastrook, dan zou het zich hebben te beperken tot de civiele bevoegdheden alleen, zoals het betalen van salarissen en het financieren van de diverse projecten.

Een week na het "verzoeningsakkoord" van Caïro, spoort Hamas nog steeds Abbas aan tot opheffing van de sancties die hij de Gazastrook oplegde. Waarom die haast? Jihad tegen Israël vereist dat. De boodschap van Hamas aan Abbas is: opschieten en geef ons de middelen, zodat we onze energie en geld kunnen investeren in het bouwen van meer tunnels en aan wapens smokkelen (via Egypte) naar de Gazastrook.

Hamas heeft geprobeerd om internationale erkenning en legitimiteit te krijgen en hoopt dat door de overeenkomst met Abbas zijn Palestijnse Autoriteit aan deze missie zal bijdragen. Bovenal wil Hamas de overeenkomst gebruiken om te worden verwijderd van de lijst de Amerikaanse State Departement met buitenlandse terreurorganisaties.

Dit standpunt werd vorige week aan de Russische regering doorgegeven door een hoge Hamas-delegatie die Moskou bezocht. Hamas heeft hoop dat in de nasleep van de door Egypte gesponsorde overeenkomst met de PA, de Russen druk op de VS zullen uitoefenen om Hamas te verwijderen van de lijst van terroristen.

Musa Abu Marzouk, een ambtenaar van Hamas die heeft deelgenomen aan de besprekingen in Moskou, bevestigde dat hij en zijn vrienden aan de Russen hadden gevraagd om hulp. "We vroegen de Russen te helpen om de VS te laten stoppen met Hamas op de lijst te houden (van terroristen)," zei Abu Marzouk. "Wij hebben ook gevraagd dat de Russen zouden helpen om de (Israëlische en Egyptische) blokkade op de Gazastrook te verwijderen." Abu Marzouk en de delegatie van Hamas lijkt een luisterend oor te hebben gevonden in Moskou. Zij beweren nu dat de Russen hun vertelden dat Moskou Hamas niet beschouwt als een terroristische organisatie, "omdat Hamas gewonnen heeft in een vrije en eerlijke (parlements)verkiezing in 2006."

Als dit waar is, dan lijken de Russen de leugen te hebben aanvaard dat Hamas wordt geleid richting gematigdheid en pragmatisme, vermoedelijk dankzij het laatste "verzoeningsakkoord". Nog verontrustender over de gerapporteerde Russische positie is, dat Moskou, zo lijkt het, Hamas niet meer als een terroristische groep ziet; de reden voor deze omissie is blijkbaar dat Hamas een verkiezing heeft "gewonnen". De Russen negeren het feit dat sinds Hamas won in 2006, de terreurbeweging duizenden raketten en vele terroristische aanslagen tegen Israël heeft gepleegd. De Russen negeren ook dat Hamas werkt aan een verdere opbouw en voorbereiding van een oorlog door het graven van tunnels en het vergaren van wapens in de Gazastrook. En wat nog belangrijker is, de Russen sluiten hun oren voor wat Hamas dag na dag verklaart: dat het echte doel is: het elimineren van Israël en dat het geen plannen heeft tot de afschaffing van hun moorddadige, genocidale agenda.

Hoe definiëren de Russen en de rest van de wereld: "niet-onderhandelbaar"? Op dezelfde manier als waarop Abu Marzouk het deed na het bezoek aan Moskou, met betrekking tot de Hamas-wapens: "De wapens van het verzet behoren toe aan alle Palestijnen en dit is niet onderhandelbaar," benadrukte Abu Marzouk. "Niemand kan knoeien met deze kwestie."

De verklaring betekent dat Hamas blijft bij handhaving van de terreur en meer militair vermogen ter voorbereiding van de oorlog tegen Israël.

Op het gevaar af de internationale gemeenschap te overweldigen met verontrustende feiten, dit als laatste: Hamas wil gebruik maken van de overeenkomst met de Palestijnse Autoriteit als een rookgordijn voor het verhullen van zijn ware doel: de vernietiging van Israël.

Hier is hoe het werkt: Hamas vertelt aan Abbas: "Je moet blijven doen alsof je wilt praten over vrede met de Joden, terwijl we ons op oorlog voorbereiden."

In de ogen van Hamas moet het "verzoeningsakkoord" dienen als een functionele deling tussen de PA en Hamas, terwijl beide kanten de rol spelen die men wil. Abbas zal gaan doen alsof dat hij vrede wil, terwijl Hamas meer tunnels bouwt en extra wapens verwerft. Dit is hun echte agenda: Hamas wil samenwerken met Abbas om de wereld voor de gek te houden. De klus voor Abbas zal zijn te streven naar vrede en het geld binnen te halen, terwijl Hamas plannen maakt voor de volgende ronde van terreur tegen de Joden.

Het valt nog te bezien of de door het Westen gefinancierde Palestijnse Autoriteit medeplichtig zal zijn aan deze regeling om de wereld te bedriegen. Ook is het interessant om te zien of de internationale gemeenschap nogmaals in het web van leugens vast zal komen te zitten, dat is geweven door deze meester-manipulatoren, Abbas en Hamas.

Bassam Tawil is een moslim, gevestigd in het Midden-Oosten.

© 2017 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinian 'Reconciliation': Jihad is Calling!