www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Palestijnen melkten ons uit, decennia-lang.

door Bassam Tawil - 30 november 2017

Veel mensen in het westen zijn zich er niet bewust van dat de Palestijnen elk vredesinitiatief torpederen en anderen daarvan de schuld te geven.

De Palestijnen slaan loos alarm - maar er zijn nog slechts enkelen in de Arabische wereld die naar hen luisteren. Dit is op een bepaalde manier bemoedigend en biedt hoop voor hen, dat ze tenslotte na decennia van het repressieve en corrupte bestuur worden bevrijd.

Een Saoedische jongeman postte video's op sociale media waarin hij de Palestijnen "honden" en "varkens" noemt . De man zegt dat Saoedi-Arabië aan deze ondankbare Palestijnen "miljarden dollars" heeft verstrekt tijdens de afgelopen decennia. "De Palestijnen" leven op kosten van de Saoedi-Arabische gewone man, en "melken ons al gedurende decennia uit".

De video's, die sindsdien rondgaan, hebben begrijpelijkerwijs gezorgd voor scherpe veroordelingen die uitgesproken zijn over de Palestijnen. Die zeggen dat ze niet openbaar zouden zijn gemaakt zonder de stilzwijgende toestemming van de Saoedische autoriteiten. De voor de Palestijnen beledigende video's zijn een zoveelste teken van toegenomen spanningen in hun betrekkingen met Saoedi-Arabië.

Verder bewijs van de minachting van Saoedi-Arabië voor de Palestijnen werd verstrekt in een video die gepost werd door Saoedi-Arabië, waarin een Palestijnse gewapende schutter te zien is als een terrorist.

Afgelopen juli heeft de Saoedische ambassadeur in Algerije, Sami Saleh, veel Palestijnen geschokt toen hij Hamas beschreef als een terreurgroep. Hamas reageerde door te zeggen dat dergelijke opmerkingen "schadelijk waren voor Saoedi-Arabië en hun staat van dienst en positie ten aanzien van de Palestijnse zaak en de legitieme rechten van het Palestijnse volk".

De duidelijke verschuiving in het Saoedi-Arabische standpunt ten aanzien van de Palestijnen mag niet als een verrassing komen. Net als de meeste Arabische landen hebben de Saoedi's eindelijk ingezien dat de Palestijnen ondankbaar en onbetrouwbaar zijn. Saoedi-Arabië en de meeste Arabische landen zijn de steeds terugkerende pogingen van de Palestijnen om hen te chanteren en geld van hen af te persen uiteraard helemaal zat.

De Palestijnen waren ondankbaar tegenover Koeweit toen zij in 1990 de invasie van Saddam Hussein van het kleine Emiraat ondersteunden. Koeweit was één van de rijke Arabische landen die de Palestijnen miljoenen dollars aan steun gaven. De Palestijnen waren ondankbaar tegenover Libanon, een land dat zijn deuren voor hen opende en de PLO een eigen staat binnen Libanon hebben toegestaan. De Palestijnen speelde een belangrijke rol in de verscheuring van het land en brachten ramp en dood naar Libanon, totdat ze uiteindelijk in 1982 werden verdreven.

Daarvoor deed zich in Jordanië het gewapende conflict voor dat bekend staat als "Zwarte September" (1970-71), toen de Palestijnen hetzelfde ding deden, totdat wijlen koning Hussein zijn leger opdracht gaf de PLO en al die terreurgroepen in het land uit te roeien.

Nu zijn de Palestijnen respectloos tegenover Saoedi-Arabië - een land dat hen miljarden dollars heeft verstrekt in de afgelopen decennia. Het is geen wonder dat vervolgens een groeiend aantal Saoedi's hun afkeer begint te uiten voor de manier waarop de Palestijnen praten en zich gedragen.

De Palestijnen willen Saoedi-Arabië en de rest van de Arabische landen in gijzeling houden. In feite willen de Palestijnen hun dodelijke greep op Israël behouden ten koste van hun Arabische broeders. Elke Arabier die de Palestijnen durft uit te dagen, wordt veroordeeld als verrader en zionist.

Palestijnse ambtenaren zeggen dat Voorzitter Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit (PA), die Saoedi-Arabië begin november bezocht, het Koninkrijk met een slechte smaak in zijn mond verliet. Een Palestijnse ambtenaar werd geciteerd, die zei dat Abbas van mening is dat Saoedi-Arabië en sommige Arabische landen graag zouden zien dat hij uit de macht zou worden verwijderd en vervangen door iemand die voor de Amerikanen en Israëli's meer aanvaardbaar zou zijn.

De Palestijnen zijn van mening dat de Saoedi-Arabische kroonprins, Mohammed bin Salman, de persoonlijk speerpunt van zijn land is in de toenadering tot Israël. Sommigen zijn er zelfs van overtuigd dat het slechts een kwestie van tijd is totdat Saoedi-Arabië en Israël de diplomatieke banden weer instellen als onderdeel van een vredesverdrag.

Het algemene gevoel onder de Palestijnse bevolking is dat hun Saoedische broeders hebben besloten om "hen voor de leeuwen te gooien" door een ondertekening van een vredesverdrag met Israël. De Palestijnen beweren dat Saoedi-Arabië heeft ingestemd met de "ultieme oplossing" voor vrede in het Midden-Oosten van de Trump-regering - een plan waarvan de details nog grotendeels onbekend zijn, maar waarvan wordt gezegd dat het de vrede tussen de Arabische landen en Israël bevordert, vóórafgaand aan de oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Hun grootste angst is dat zodra Saoedi-Arabië zich opmaakt voor een dergelijke dramatische stap, veel andere Arabische landen hen zullen volgen, waardoor de Palestijnen geïsoleerd komen te staan in de internationale arena en verlaten zullen worden door hun Arabische broeders.

De Palestijnse Autoriteit wil echter niet graag worden gezien alsof het een publiek standpunt inneemt tegen een krachtig en rijk land zoals Saoedi-Arabië. In een poging om de spanningen tussen Saoedi-Arabië en de Palestijnen te verminderen, zijn sommige Palestijnse ambtenaren naar voren gekomen om het Koninkrijk te verdedigen.

Mahmoud Al-Assadi, de PA Consul-Generaal in Jeddah bijvoorbeeld, heeft gezegd dat berichten die beweren dat Saoedi-Arabië werd toegeleid naar het normaliseren van zijn betrekkingen met Israël vals zijn en op basis van kwaadaardige geruchten waren. "Saoedi-Arabië's standpunt ten aanzien van de Palestijnse zaak en mensen is historisch en consistent," zo zei Al-Assadi in een interview. "Het Saoedische leiderschap heeft herhaaldelijk duidelijk laten weten dat er geen normalisatie met Israël zijn zal, totdat de Palestijnse kwestie is opgelost."

De ambassadeur van de PA in Saoedi-Arabië, Bassam Al-Agha, heeft ook moeite gedaan om het koninkrijk te ontheffen van de "beschuldiging" dat het zijn betrekkingen met Israël tracht te normaliseren. In een interview met de krant Saoedi-Agha, loofde Al-Agha Saoedi-Arabië voor hun voortdurende steun aan de Palestijnen. "De Palestijnen," zo voegde hij eraan toe, "zullen zich Saoedi-Arabië altijd herinneren vanwege zijn vrijgevigheid, gastvrijheid en steun."

De publieke verklaringen van Palestijnse ambtenaren, staan echter in schokkend contrast met de gevoelens van de Palestijnse bevolking, die nu openlijk vijandig lijkt te zijn ten opzichte van Saoedi-Arabië en de kroonprins.

De Palestijnen geloven dat de beledigende video's van de Saoedische man, en ook andere geringschattende opmerkingen van Saoedische burgers in de afgelopen dagen, deel uitmaken van een grotere campagne door de Saoedische autoriteiten om de Saoedi's voor te bereiden op een vredesverdrag tussen het koninkrijk en Israël.

De Palestijnen wijzen op een Twitter-campagne gelanceerd door Saoedi-Arabische burgers onder de titel "Riyad is belangrijker dan Jeruzalem". De campagne gaat gepaard met beledigende opmerkingen tegen de Palestijnen, die de schuld hebben voor het "verlies van Jeruzalem en Palestina". De campagne herhaalt ook de aanklacht van veel Arabische landen, namelijk dat de Palestijnse "honden" altijd ondankbaar zijn geweest over de massale financiële steun van hun Arabische broeders.

De Palestijnen vuren met volle kracht terug op deze ongekende online aanval door de Saoedi's.

"Dit is een mediacampagne die geleid wordt door de jongens van de [Saoedi] monarch om de weg te effenen voor een Saoedische normalisering met Israël," aldus Khalid Omar. Hij en veel Palestijnen beweerden dat Mohammed bin Salman achter de onlinecampagne stond "die de Palestijnse zaak bestraft en in diskrediet brengt".

Yusef Jadallah schreef in reactie:

"We zijn niet verbaasd om te horen dat sommige Saoedi's zeggen dat Riyad belangrijker is dan Jeruzalem. De Saoedi's keren terug naar hun zionistische afkomst, die vijandig staat tegenover Arabieren en moslims. Vroeger zeiden we dat de Saoedi's ons steunden. Helaas steunen de Saoedi's Israël nu in het openbaar.

Nog een opmerking van Radwan Al-Akhras vanuit de Gazastrook: "Deze onlinecampagne is gericht op het stimuleren van de strijd tussen de Arabieren en moslims. De enigen die profiteren zijn de Zionisten en degenen die proberen om Zionisten te zijn."

De Palestijnen wijzen er ook op dat er de afgelopen dagen voor hen meer verontrustende stemmen vanuit Saoedi-Arabië zijn opgekomen.

Hier is bijvoorbeeld wat de academicus Sa'ad Al-Hussein tweette op 25 november met betrekking tot de overeenkomst van de Fatah-Hamas-"verzoening" van 2007:

"De geschiedenis vertelt ons dat het de Palestijnen zijn die hun zaak hebben uitverkocht. De geschiedenis is ook getuige van het feit dat de Palestijnen onder elkaar hebben gevochten en het Mekka-akkoord hebben verraden en geschonden."

Nogmaals, veel Palestijnen hebben op sociale media de Saoedische academicus en het koningshuis in Saoedi-Arabië aangevallen. Zij beschuldigen de academicus van "onwetendheid" en "analfabetisme" en beweren dat zijn beschuldigingen ook bedoeld waren om de weg te effenen voor een normalisatie tussen Saoedi-Arabië en Israël.

Mustapha Anan, een Palestijn, antwoordde: "Jij bent een onbeduidend en verachtelijk persoon; schande voor jou en je koning."

Een andere Palestijn, Yusri Yusef, reageerde:

"Wat is het geheim achter deze Saoedische lastercampagne tegen de Palestijnen? Als u [de Saoedi's] vrede wilt maken en een alliantie met de Zionisten wilt vormen, dan is dat uw zaak. Maar waarom deze onterechte aanvallen op de Palestijnen?"

Ook de Palestijnse politieke analist Majed Abu Diak uitte, in navolging van het sentiment van het Palestijnse publiek, zijn bezorgdheid over de schijnbare toenadering tussen Saoedi-Arabië en Israël. Hij beschuldigde de Saoedi's ervan te buigen voor druk van de Trump-regering.

"Saoedi-Arabië en Israël lijken haast te maken om hun betrekkingen te normaliseren," beweerde Abu Diak.

"Het Saoedische regime bereidt zich voor op de opvolger van Mohammed bin Salman. Daarom is het regime bereid de prijs [aan de Amerikanen] te betalen, waaronder het normaliseren van de betrekkingen met Israël als een manier om de Saoedi-Arabische betrekkingen met de VS te verbeteren. Voor Israël is dit een oude-nieuwe droom om zich te ontdoen van de status als zijnde een vreemd lichaam in het Midden-Oosten."

De meeste Arabieren lijken zich in feite niet meer druk te maken om de Palestijnse "zaak", zoals in een eerder artikel werd opgemerkt, waaruit ook bleek hoe de ministers van de Arabische Liga zich richtten op Iran en Hezbollah, terwijl ze de Palestijnen negeerden.

Veel mensen in het westen zijn zich niet bewust dat de Palestijnen elk vredesinitiatief willen torpederen om dan anderen de schuld daarvan te geven.

De Palestijnen slaan loos alarm - maar er zijn nog slechts enkelen in de Arabische wereld die naar hen luisteren. Dit is op een bepaalde manier bemoedigend en biedt hoop voor hen, dat ze tenslotte na decennia van het repressieve en corrupte bestuur worden bevrijd.

Dit zijn slechts enkele van de uitdagingen voor de Saoedische kroonprins. Het is belangrijk om hem te steunen in het front van aanvallen door sommige Palestijnen en andere plunderaars.

De vraag is nu of de Saoedi's en de rest van de Arabieren genoeg hebben van de grote Palestijnse nederlaag.

Bassam Tawil is een moslim gevestigd in het Midden-Oosten.

© 2017 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: The Great Palestinian Shakedown: Have the Arabs Had Enough?