www.wimjongman.nl

(homepagina)

VASTHOUDEN AAN DE PLO HUN VERANTWOORDING

Door Caroline B. Glick - 20 november 2017

De PLO-campagne om als staat te worden erkend, schendt zowel de overeenkomsten met Israël als de voorwaarden waaronder de VS hen heeft erkend en toegestaan om missies te openen op Amerikaanse bodem.

()

Komt er een einde aan de lange vrijblijvendheid van de verantwoording van de PLO? Hoe zit het met het State Department (BuZa)? In 1987 heeft het Amerikaanse State Department de PLO op de lijst van buitenlandse terroristische organisaties geplaatst. De PLO werd in 1994 verwijderd uit de lijst, na de inleiding van het vredesproces met Israël in 1993.

In het kader van de inspanningen van de regering-Clinton om een vredesakkoord op lange termijn tussen de PLO en Israël tot stand te brengen, heeft president Bill Clinton in 1994 een uitvoeringsbesluit getekend, waarbij hij afzag van de handhaving van wetten die de PLO en haar frontgroepen ervan weerhielden in de VS actief te zijn. Dankzij zijn stap kon de PLO een missie in Washington openen.

In 2010 gaf president Barack Obama vervolgens een upgrade aan de status van de missie naar het niveau van "Delegation General". Deze stap werd gezien als een signaal dat de regering-Obama de stappen van de PLO ondersteunde om de erkenning van de "Staat Palestina" te starten door de Europese regeringen en internationale instanties.

Terwijl de PLO-upgrade van Obama juridisch twijfelachtig was, heeft de campagne van de PLO om als een staat erkend te worden, beide overeenkomsten geschonden, met Israël en de voorwaarden waaronder de VS dit land erkende en het in staat stelde om missies op Amerikaans grondgebied uit te voeren.

De uitvoering van de missies van de PLO in de VS was afhankelijk van een periodieke verklaring van de minister van BuZa, dat de PLO niet betrokken was bij terrorisme, inclusief het aanzetten tot terrorisme, niet de boycot van Israël bevorderde, en ook niet probeerde om zijn bilaterale onderhandelingen met Israël te omzeilen om zo diplomatieke erkenning of status te verkrijgen. Onder Obama weigerde het ministerie van Buitenlandse Zaken dit te erkennen, zodat de PLO niet aan alle Amerikaanse erkenningsvoorwaarden voldeed.

Boos op de regering die dit faciliteerde in 2015, heeft het Congres strengere en preciezere voorwaarden opgelegd aan de voortzetting van de PLO-missie in Washington. Vanaf 2016 werd het de PLO uitdrukkelijk verboden om te pleiten voor vervolging van Israëli's door het Internationaal Strafhof. In 2015 sloot de PLO zich aan bij het ICC met het expliciete doel om de vervolging van Israëli's te bepleiten. En in overeenstemming met dit doel riep PLO/PA-hoofd Mahmoud Abbas in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN in september 2017 het ICC op om Israëli's te vervolgen voor de bouw van gemeenschappen in Judea en Samaria.

Gezien zijn ervaring met de Amerikaanse regering sinds Clinton had Abbas alle reden om aan te nemen dat hij geen gevolgen zou ondervinden over zijn verklaring. Geen enkele Amerikaanse regering had de PLO/PA ooit ter verantwoording geroepen voor haar openlijke schendingen van de Amerikaanse erkenningsvoorwaarden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Abbas en zijn adviseurs zeer geschokt waren toen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, vrijdag in Washington een brief stuurde aan de PLO-missie in Washington waarin hij PLO-afgezant Husam Zomlot informeerde dat hij de certificering van de PLO in het licht van de verklaring van Abbas in september niet kon verlengen.

De enige manier voor de missie om te blijven zou zijn als President Donald Trump binnen een termijn van 90 dagen bevestigt dat de PLO actief is in "directe, betekenisvolle onderhandelingen met Israël."

Een van de primaire functies van de PLO-missie in Washington is het bevorderen en financieren van de boycotbeweging tegen Israël – in strijd met de voorwaarden van de werking en voorwaarden van de overeenkomsten met Israël.

In een schriftelijke verklaring aan de Subcommissie Buitenlandse Zaken van het Midden-Oosten en Noord-Afrika, onthulde Jonathan Schanzer van de Foundation for Defense of Democracies dat de missie "naar verluidt actief is op de campus voor de BDS beweging [Boycot, Desinvestering en Sancties] in de VS ".

"PLO-medewerkers in Washington, DC," zei Schanzer, "zijn naar verluidt betrokken bij de coördinatie van de activiteiten van Palestijnse studenten in de VS, die geld ontvangen van de PLO om zich in te zetten voor BDS-activisme. Dit suggereert natuurlijk dat de BDS-beweging geen volksactivistische beweging is, maar een beweging die sterk beïnvloed wordt door PLO-gesponsorde personen".

In april 2016 informeerde Schanzer het Congres dat het PLO-consulaat in Chicago een belangrijke financier is van de BDS Campusgroep Studenten voor Justitie in Palestina. De voorzitter van de US Coalition to Boycott Israel, die onder andere de BDS financiert, is Ghassan Barakat, ambtenaar van het PLO-consulaat in Chicago. Zijn collega Senan Shaqdeh is lid van de coalitie. Shaqdeh beweert ook de oprichter te zijn van Students for Justice in Palestina, een antisemitische BDS-groep die op campussen in de VS opereert.

Zoals Schanzer opmerkte, reisde Shaqdeh in 2014 naar Ramallah voor een ontmoeting met Abbas en PA-Premier Rami Hamdallah.

Afgezien van het feit dat de VS de PLO een kwart eeuw lang niet ter verantwoording heeft willen roepen voor haar optreden, heeft de PLO nog een andere goede reden om geschokt te zijn door de brief van Tillerson: het Amerikaanse consulaat in Jeruzalem opereert bijna als een spiegel van de PLO-missie in Washington.

Het Amerikaanse consulaat in Jeruzalem heeft dezelfde status als een ambassade. Net als de Amerikaanse ambassadeur in Tel Aviv rapporteert de Amerikaanse consul-generaal in Jeruzalem rechtstreeks aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is niet geaccrediteerd door Israël. Zijn werkgebied omvat Jeruzalem en zijn omgeving binnen en na de wapenstilstandslijnen van 1949, waaronder Beit Shemesh, Mevasseret Zion, Judea en Samaria.

Israëlische burgers die in het werkgebied van het consulaat wonen, mogen geen consulaire en visumdiensten ontvangen van de ambassade in Tel Aviv. Onder de honderdduizenden Israëlische joden die consulaire diensten van het consulaat in de VS moeten ontvangen in plaats van van de ambassade, bevinden zich tienduizenden Joodse burgers met twee nationaliteiten.

En toch, zoals Yisrael Medad uitvoerig heeft gedocumenteerd, handhaaft het consulaat van Jeruzalem een effectieve boycot van zowel deze dubbele nationaliteiten als Israëlische onderdanen die in het gebied wonen waar zij actief zijn. Alle activiteiten van het consulaat voor Amerikaanse burgers zijn specifiek en openlijk gericht op de "Palestijnse inwoners van Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever".

Consul Generaal Donald Blome stuurt eveneens al zijn inspanningen direct naar de Palestijnen, waarbij hij de miljoenen Joden die in zijn verantwoordelijkheidsgebied wonen als zijnde een normale praktijk, negeert.

Het consulaat verwerpt ook openlijk het idee dat Israël en Joden banden hebben met het gebied waarin zij opereren. Blome bijvoorbeeld ging in juli een tocht maken rond Judea en Samaria, waar hij de Joodse erfgoedsites in de gebieden heel effectief verwijderde. Het consulaat vertolkte de Joden-vrije versie van UNESCO van de geschiedenis van het land Israël, in een persbericht waarin hij zijn tocht langs de weg "Masar Ibrahim Al-Khalil" vierde ter gelegenheid van "de band tussen het volk en het land". Joden werden in het persbericht niet genoemd. Terwijl de historische naam van de route die hij nam "Abrahams Pad" is.

Beurzen om in de VS te studeren en banen op de website staan open voor "Palestijnse inwoners van Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever".

Met andere woorden, terwijl de PLO-missie in de VS de BDS-agenda opdrijft, voert het consulaat van de VS in Jeruzalem deze ter plaatse in Israël uit.

De brief van Tillerson aan de PLO-missie op vrijdag kwam twee weken voordat Trump zal moeten beslissen om al dan niet een daarmee samenhangende Verklaring van afstand te ondertekenen. Op 1 december zal Trump ofwel de Jeruzalem Embassy Act van 1995 in werking laten treden, ofwel zal hij een verklaring van uitstel ondertekenen om de ambassadeverplaatsing met nog eens zes maanden uit te stellen.

Tijdens een hoorzitting op 8 november in het congres over het verhuizen van de ambassade naar Jeruzalem zei Rep. Ron DeSantis dat de overdracht van de ambassade vertraagd kan worden door de "inspanningen van de Trump-regering om een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnse Arabieren na te streven".

DeSantis voerde aan dat totdat de ambassade wordt verplaatst, de Trump-regering "toenemende stappen" moet nemen in de richting van dit doel.

Onder de stappen die hij bepleitte, zei DeSantis ondermeer: "De Amerikaanse consulaten in Jeruzalem zouden aan de Amerikaanse ambassade in Israël moeten rapporteren, niet rechtstreeks aan het State Department (BuZa)."

De brief van Tillerson aan Zomlot was schokkend omdat het de eerste keer is sinds 1993 dat de PLO verantwoordelijk werd gehouden voor haar handelen. Het is tijd dat ook het State Department verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn gedrag. De beste manier om dit proces op gang te brengen is het advies van DeSantis op te volgen: de Amerikaanse consulaten in Jeruzalem ondergeschikt maken aan de Amerikaanse ambassadeur en een einde maken aan hun boycot van Joden - Amerikaanse burgers en niet-burgers - die in Jeruzalem en in Judea en Samaria wonen.

Bron: OUR WORLD: Holding the PLO accountable - Opinion - Jerusalem Post