www.wimjongman.nl

(homepagina)

De tijd is om (Deel 8: Als in de dagen van Noach)

Door Tom Solberg en Jonathan Ferreri - 28 oktober 2017

VOORWOORD

Ik dacht dat ik (Jonathan Ferreri) klaar was in het schrijven van blogs, maar in de afgelopen maand, hebben Thomas Solberg en ik via messenger weer heen en weer gesproken, gebrainstormd, gebeden en geluisterd naar Gods aanwijzingen met betrekking tot de opname. God maakte me deze week wakker terwijl ik rustte en vertelde me opnieuw te beginnen met het alarmeren, dus hier zijn we weer. Dit deel is een samenvoeging van onze vele gesprekken en onderzoekingen naar de aankomende 2 november [editor: reeds voorbij] en 12 november (wat meer nadruk heeft), en ook de rest van het jaar. We zijn slechts aan het speculeren hoe de punten te verbinden (zoals we meerdere malen hiervóór ook hebben gedaan), maar wij geloven dat God ons enkele grote dingen heeft geopenbaard die echt moeite waard zijn. Wij zijn het ook eens dat 2017 het jaar van de opname is en dat blijft onze focus.

()

Ter verduidelijking, we zijn als wachters de puntenverbinders. Zoals je op de onvoltooide afbeelding ziet, zien we de tekenen aan de hemel, in de cultuur, in de wereld, in de geschiedenis, enz., en die vallen samen met de Schrift nu de profetische stippen zich verbinden tot een duidelijk beeld. Ik maak geen excuses vanwege het actief op zoek zijn naar mijn Messias en de gezegende hoop, of vanwege het feit dat ik precies probeer te lokaliseren wanneer de opname zal plaatsvinden. Het feit dat er zogenaamde christenen zijn die anderen bestraffen voor het analyseren van Gods woord en het zoeken naar de dingen die door God verborgen zijn, is verbijsterend. Ik begrijp ook dat de Schrift heeft voorspeld dat broeders dit zouden doen, maar je begrijpt nooit iets volledig totdat je er middenin zit. Ja, wat we zeggen klinkt vaak gek. Ja, het kan ons doen lijken als dwazen in het proces. Ja, we krijgen zelfs mee dat onze timing van potentiële opnamedagen verkeerd zijn - maar alle tekenen zijn er en ze zijn onbetwistbaar, ongeacht de dagen waarvan we denken dat de Opname zal gaan komen.

Spreuken 25:2 zegt "Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden."

Als dingen verborgen zijn, en er is een heerlijkheid om het uit te zoeken, waarom er dan niet meer deel aan hebben? Ja, we worden verondersteld klaar te staan op elk moment, maar de zeer trieste werkelijkheid is dat de meeste mensen dat niet zijn - met inbegrip van de christenen. We gaan er vaak vanuit dat het morgen verder gaat met alle andere dingen waar we ons goed bij voelen; en dat is gewoon echt zo. Er is een reden waarom Jezus een gelijkenis gebruikte over de in slaap gevallen maagden en dat Hij de kerk van Laodicea in Openbaring noemde. Er zullen veel mensen zijn in de laatste dagen, die geestelijk een overeenstemming vertonen met de kerk van Laodicea wat betreft de lauwheid. Hoe krijgen we ze gewekt, of uit het midden van die omheining? Ons antwoord is door ze te laten zien in welke tijdsperiode en op het tijdstip ze zijn. Als je wist dat je nog maar enkele dagen de tijd hebt in je leven, hoe zou je dan leven?

Mattheüs 7:14 zegt: "...maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden."

Het is voor mij heel interessant dat Jezus gebruik maakt van het woord "zoeken" in dit vers. De vuistregel is dat je iets dat verborgen is, zult vinden wanneer je het probeert te zoeken. Voor mij impliceert dit vers ook dat de weg naar het werkelijk vinden van Jezus, onduidelijker is, en moeilijker te vinden is.

Je krijgt de beloning zodra je het hebt gevonden en je gaat naar het volgende scenario om te onthullen wat daar weer verborgen is. Dit is een perfect beeld van Gods woord en hoe Hij wil dat we proberen de dingen te zoeken die Hij heeft verborgen, omdat het onze liefde en toewijding aan Hem afdwingt. Welke betere manier is er om Gods liefde te laten zien, dan de tijd te nemen die nodig is om diep in Zijn woord te duiken, en kennis te maken met onze Schepper! Jezus zei talrijke keren "Kijk uit" in de Evangeliën. Waarom dat zeggen als van ons wordt verondersteld dat we niets weten over zijn terugkeer? Hoe kijk je uit naar iets, als je niet weet wat te zoeken, of wanneer het kan komen?

Dus om het te bevestigen, zijn hier al de tekenen van de eindtijd, en op zijn plaats:

Als je wist dat de opname ging gebeuren voordat 2017 eindigde, hoe zou je dan de rest van je leven willen leven? Ik moet terugkomen op deze vraag, want dit is waar we op het moment naar kijken. Het teken van Openbaring 12 kwam te voorschijn in de hemel op 23 september. Dat is een feit, en het kan niet worden weerlegd. Waarom is het zo belangrijk?

Dit teken treedt alleen op eens in de 6 à 7000 jaar volgens geschiedenis en astronomen. Het toont de opname van de kerk, en het begin van de periode van de grote verdrukking volgens Openbaring 12:5-6

Niet iedereen heeft de passie om gitaar te spelen, of drums, of het schrijven van muziek zoals ik dat doe. Mijn moeder zeker niet en mijn vrouw zou het waarderen om het niet zoveel te doen. Mijn punt is, dat niet iedereen het belang of de passie heeft als het gaat om de gebeurtenissen de eindtijd en de profetie. Voor sommigen kan het eng zijn, en voor anderen verwarrend. Ik ben niet geroepen als dominee, maar toch heb ik veel respect voor degenen die worden geroepen. Ik heb voorgangers in mijn leven nodig, net zoals wij als een lichaam wachters nodig hebben die waarschuwen voor naderend gevaar. Ik kan het niet helpen dat ik elke ochtend wakker wordt en nadenk over scenario's of schriftgedeelten die in de eindtijd dichterbij komen. Dat is gewoon hoe ik werd gemaakt en waarom ik in deze positie werd geplaatst.

()

Ik zie de stippen zich verbinden en het beeld is bijna duidelijk, met de rode lijn die het bijna compleet maakt. Het belangrijkste ding dat wij christenen kunnen doen, is gehoorzaam zijn aan God, ongeacht de uitkomst. Dat kan leiden tot onze uiteindelijke dood op een dag, maar we weten dat de beloningen in de hemel zijn, niet op deze aarde. Het is om die reden dat ik graag op de koop toeneem te worden bespot, vervolgd, en iets anders dat me kan terugduwen met wat we onderzoeken en wat ik zeg. Ik weet wat God me persoonlijk heeft verteld om te doen en er is geen manier om ongehoorzaam te zijn. Er staat te veel op het spel, en er is bijna geen tijd meer overgelaten op de profetische tijdlijn vóór de grote verdrukking. Ik kan niet nog meer duidelijk maken dat er veel christenen zijn die niet worden opgenomen in de opname wanneer het gebeurt. Velen... dus is onze hoop dat deze blog uw pitten getrimd houdt en uw lamp brandende tot de bruidegom komt.

[Opmerking vertaler: de bruidegom komt voor de Bruid, de bruidsmeisjes zijn anderen.]

HET OPENBARING 12-TEKEN OPNIEUW BEZIEN

()

Ik denk dat de meesten van ons als wachters allemaal zuchten na 23 september. Het bewijs ondersteunt alle dingen naar een toppunt in 2017 (gedenkdagen, jubeljaren, etc), het Openbaring 12-teken vallend op het Bazuinenfeest (wanneer we dachten dat de opname zou komen), en dan gebeurde er verder niets. We zochten erachter te komen waarom 99 van de 100 punten verbonden werden maar die laatste nergens was te vinden. Hoewel we allemaal een tijd van verfijning doorliepen toen we nieuwe dingen leerden met betrekking tot andere feestdagen, is er nog steeds geen opname terwijl ik dit schrijf.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat het de hele tijd onze fout is iets zo eenvoudigs als het vastplakken van 40 dagen vanaf de 23e met de geboorte? We werden zo vastgehouden in het herkennen van wat er in de hemel stond op die dag, dat we na afloop ervan niet meer naar de hemel keken, omdat dit het perfecte beeld leek met een match voor de opname - overweldigend genoeg.

We keken toen naar het volgende feest - de Grote Verzoendag, en vervolgens naar het Loofhuttenfeest, en dan naar de maand uitstel, en dan terug naar het Bazuinenfeest, dan weer Verzoendag, en nog steeds is er geen opname. We berekenden dagen terug vanaf de Verdrukkingsperiode, en vooruit vanaf de bloedmanen, en weer terug vanaf het einde van de verdrukking, en geen opname.

Thomas en ik willen u erop wijzen dat het onze fout was om niet stil te staan bij Openbaring 12 en wat er op 23 september plaatsvond en de 7 dagen te wachten dat het kind rein zou zijn, gevolgd door de 33 dagen van reiniging die de vrouw dan moet ondergaan (Leviticus 12).

Waarom stopten we met het kijken naar de hemel? Nou, de opname moet plaatsvinden op een feestdag (zo denken we) en 40 dagen vanaf 23 september is 2 november, een dag waarop er niets gebeurt in de hemel en het is geen feestdag. De meesten van ons hebben niet langer in Stellarium gekeken om te zien wat er in de hemel te zien was, want 23 september was het perfecte teken. Als we verder waren gegaan, zouden we volgens mij een aantal dingen hebben gezien die het vermelden waard waren geweest, om te bevestigen dat we nog niet helemaal klaar waren. Er zijn sommigen die zeiden dat de geboorte op 9 september was, en anderen die zeiden op 13 oktober. Waarom zijn we van 23 september afgeweken, terwijl ALLE tekenen er waren en niet alleen het kind Jupiter?

Wij geloven persoonlijk dat het onze fout was en we hebben verschillende dingen die wij graag zouden willen delen om te bevestigen hoe wij tot deze conclusie zijn gekomen en dat we mogelijk daardoor een grote fout hebben gemaakt.

DE 17e DAG VAN DE 2e MAAND

Op 13 oktober, toen het Loofhuttenfeest eindigde op de 8e dag, schreef Thomas me en zei dat God iets op zijn hart gelegd had en dat hij zich gefocust voelde op wat we over het hoofd zouden kunnen hebben gezien. Hij zei dat God hem vertelde naar "de tweede maand, en de zeventiende dag" te zoeken en te zien of het relevant is voor de opname. Ik vertelde hem dat ik zou bidden en zien of God in de tussentijd iets aan mij geopenbaard had, maar dat is echt alles wat we allebei nodig hadden - een goddelijk duwtje. Ik had toen nog geen idee welke relevantie het had, noch kwam er iets schriftuurlijks in mijn gedachten.

Toen ik online op zoek ging naar iets dat te maken had met deze specifieke maand en dag in de Schrift, kwam ik een blog tegen van een website met de naam Five Doves en ik zag dat er een paar belangrijke dingen plaatsvonden in de tweede maand, op de zeventiende dag. Daar werden genoemd:

Dat heeft ons echt aan het denken gezet. Wij zien vanuit de Schrift dat de zondvloed plaatsvond op deze dag, maar hoe wist hij dat de Balfour Verklaring ook plaatsvond op deze dag? Dat vonden we toen we het feit nagingen op de Torah Kalender en de Chabad Kalender, om te zien wat er wordt vermeld met betrekking tot de Hebreeuwse dag en de betrekking met de Gregoriaanse. Ja hoor, Chabad had het op de exacte dag en Torah kalender had het een dag erna:

()
()

De kleine afbeeldingen kan men vergroten door er op te klikken

Thomas had de laatste tijd het Boek van Jubileeën gelezen, en hoewel dit boek geen deel uitmaakt van de Bijbel, wordt het door het Joodse volk toch beschouwd als geïnspireerd. In dat boek staan nog een paar dingen die op deze tweede maand en zeventiende dag gebeurden, maar er kwam ook nog een extra openbaring bovendien:

Nu wisten we zeker dat God begon om ons tot iets te leiden en dat het veel meer zin zou hebben. We weten dat Jezus zei dat de dagen van de eindtijd zouden zijn als die van Noach (Matteüs 24:37). En we hebben nu samengebracht dat de zondvloed gestart is en eindigde op exact dezelfde dag - op de zeventiende dag van de tweede maand.

Dit maakte dat we teruggingen naar de Thora Kalender om te zien of we het precieze jaar van de vloed zouden kunnen lokaliseren en zien of dat overeenkwam met deze tweede maand en de zeventiende dag. Er waren twee verschillende bevindingen van de datum, het ene uit Antwoorden in Genesis dat zegt dat dit het jaar 2348 v.Chr was. Dus daar begonnen we. Volgens de berekeningen en calculaties van de generaties uit de Bijbel, en dit wat het laat zien:

()

U vindt deze studie hier: Antwoorden in Genesis

2348 v.Chr.

()

U kunt de kalender hier vinden: Thora Kalender voor 2348 v.Chr.

Ik wil graag nog een speciale opmerking maken over die tweede maand en de zeventiende dag hierboven, die uitkomt op de derde dag van het Loofhuttenfeest in 2348. Dit is opmerkelijk en zal later nog worden vermeld als het verbonden is aan Noach, Lot en Jezus.

Het bovenstaande probleem is echter dat de dagen juist zijn in onze relatie tot 2 en 12 november focus, maar als je kijkt naar de maand aan de top, toont het de 7e maand en niet de 8e (tweede maand in het burgerlijke jaar). Als je een maand vooruit gaat om de 8e te laten matchen (Cheshvan), dan is die dag nu op 2 december en niet op 2 november, wat betekent dat dit niet het juiste jaar is - of is het dat juist wel?

()

Waarom toont dit december als de 8e maand (de 2e maand op de burgerlijke kalender) en niet november?

Het antwoord: 2348 v.Chr. was een schrikkeljaar. Volgens Wikipedia voegen schrikkeljaren een extra maand (30 dagen) toe na Shevat en het betekent dat er nu twee maanden Adar zijn (Adar 1 en Adar 2), die elkaar direct opvolgen. Als dat zo was, duwde het alles een maand verderop en dat verklaart waarom Tishri in november was en niet Cheshvan zoals het zich normaal zou vertonen.

Wikipedia verklaart de noodzaak van een schrikkeljaar:

De invoeging van de hierboven genoemde schrikkelmaand is gebaseerd op de eis dat de Pascha-feest viering van de Exodus uit Egypte, altijd plaatsvond in de lentetijd in het [noordelijk halfrond] voorjaar. Sinds de vaststelling van een vaste kalender zijn deze intercalaties in de Hebreeuwse kalender toegewezen aan vaste punten in een cyclus van 19 jaar.

()

De onderstaande afbeelding is moeilijk te zien, tenzij u erop klikt, maar de gemarkeerde delen zijn de jaren, de extra maand die aan dat jaar is toegevoegd en waar de maanden in het jaar vallen.

()

U vindt deze kalender hier: CGSF kalender voor 2348 v.Chr.

Van alle verschijningen, lijkt dit als het jaar waarin de zondvloed voorbij was (niet begon) op basis van de 10 dagen periode waarin Noach wachtte om de ark te verlaten (meer hierover hieronder) - vanaf de zeventiende dag (2 november) en zevenentwintigste dag (12 november) volgens het boek Jubileeën en de Bijbel. Dat brengt ons naar de volgende studie van de astronoom Gill Broussard, die van mening is dat 2349 voor Christus het jaar van de overstroming was:

()

U kunt zijn studie en PDF hier vinden: Planeet 7 X PDF

2349 v.CHR

()

U kunt de kalender hier vinden: Bron: Thora kalender 2349 v.Chr.

Dit is het! Deze kalender hierboven toont 12 november (de zeventiende dag van de tweede maand) als het begin van de zondvloed en het volgende jaar (2348 v.Chr), als de wateren opgedroogd zijn op 2 november (zeventiende dag) en vervolgens verlaat hij de ark 10 dagen later op 12 november (zevenentwintigste dag). Een perfecte match!

()

Zeer interessant is om op te merken dat in het juiste jaar dat de zondvloed begint (2349 v.Chr), en het jaar dat het eindigde (2348 v.Chr), en de Balfour Verklaring, het allemaal gebeurde op dagen die volgens ons zeer belangrijke zijn in 2017 - 2 november (40 dagen vanaf het 23 september Openbaring 12-teken) en 12 november (50 dagen vanaf het Openbaring 12-teken en de conjunctie van Venus en Jupiter).
We zullen meer uitleggen van de openbaring in dit jaar en die specifieke dagen later. Hier is de extra openbaring die we hebben ontvangen tijdens het lezen van het Boek Jubileeën:

SAMENVATTING OVER DE ZONDVLOED:

()

U kunt de kalender hier vinden: Thora kalender

Maar wacht eens even, gebeurde de geboorte van Jupiter technisch gezien niet op 9 september, en niet op 23 september?

Ja, en Thomas maakte een heel goed punt - breekt het water niet direct vóór de geboorte van de baby? We laten zien dat Jupiter op 9 september de baarmoeder verliet, maar de volledige uitlijning van Openbaring 12 was pas op 23 september voltooid. Van 9 september t/m 2 november is 54 dagen. Waarom is dit belangrijk?

Genesis 8:6-12 zegt: "En het gebeurde na verloop van veertig dagen dat Noach het venster van de ark, dat hij gemaakt had, opendeed. En hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen totdat het water van boven de aarde opgedroogd was.
Daarna liet hij een duif van bij zich los om te zien of het water op de aardbodem afgenomen was. Maar de duif vond geen rustplaats voor de holte van haar voet; daarom keerde zij naar hem terug in de ark, want het water stond nog boven heel de aarde. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en bracht haar bij zich in de ark.
En hij wachtte nog eens zeven dagen; toen liet hij de duif weer los uit de ark. En de duif kwam naar hem toe tegen de avond; en zie, er was een afgebroken olijfblad in haar snavel; daaraan merkte Noach dat het water op de aarde afgenomen was.
Toen wachtte hij nog eens zeven dagen. Hij liet de duif los, maar zij keerde niet meer naar hem terug."

54 dagen. God doet niet aan toeval! Hij heeft een goddelijke orde en patroon dat zich herhaalt, net zoals Jezus sprak in Matteüs 24:37 over de laatste generatie zoals in de dagen van Noach. Als u aandacht hebt besteed aan het nieuws van over de hele wereld, dan zijn er mondiale overstromingen van historische omvang en verdwijnen er wateren zonder enige verklaring, net zoals de overstromingswateren hier in Noachs dagen terugvloeiden.

Als we de informatie nalopen die wij allebei hebben gevonden, dan blijven we de "wow"-momenten krijgen, omdat de lagen op dit moment eindeloos lijken te zijn. Hij strekt zich dan uit en zei dat God hem blijft wijzen op het getal 223 en onmiddellijk denk ik aan mijn vrouw wiens verjaardag op 2/23 is.

()

Een van haar geestelijke gaven is die van onderscheiding, en ik dacht dat we misschien met haar moesten overleggen wat haar onderscheiding was over deze datums van 2 november en 12 november. Thomas zei dat hij geen Schriftbasis had voor dit getal anders dan opnieuw een goddelijke leiding. Hij kocht voorafgaand aan 23 september een nieuwe vrachtwagen en hij kreeg de kentekenplaat met "223". Vanaf toen bleef hij dit getal steeds weer tegenkomen. Toen ik de Thora Kalender bestudeerde en nadacht over mijn vrouw, kwam het bij me op om de tweede maand en de drieëntwintigste dag van dit jaar - 12 november opnieuw te controleren:

()

DE BETEKENIS VAN DE 10 DAGEN

Thomas dacht dat we op 2 november een teken zouden zien (de opkomst van Planet X wereldwijd) en 10 dagen later de belangrijkste gebeurtenis (of mogelijk de opname). Voorafgaand aan het onthullen van het 10 dagen wachten van Noach om de ark te verlaten (een soort schaduwbeeld van ons die de aarde verlaten), hield deze periode van tijd mij bezig. Ik bleef bidden en vroeg God om te onthullen wat de betekenis van die 10 dagen was en of het betrekking had op de eindtijdgeneratie. Dit was mijn bevinding:

()

Goede vraag - Ja en ja.

Ons antwoord is Openbaring 2:10, "Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven."

Dit vers staat voor 10 dagen in de verdrukking, Noach verblijft nog in de Ark voor 10 dagen, voordat hem wordt verteld om eruit te gaan. En Jezus wachtte 10 dagen voordat de Heilige Geest kwam.

Er zijn verschillende dingen die gebeuren in de Bijbel met betrekking tot 10 dagen, naast Noach, Jezus en de Verdrukking:

150 DAGEN VAN WATER

Het enige wat we lijken te missen in de zondvloed (patroonsgewijs) is de 150 dagen (5 maanden) waarin het water bleef staan op aarde (Genesis 7:24). Ik had de neiging om te beginnen vanaf 2 november en 150 dagen vooruit te tellen, en raad eens op welke dag ik kwam? - Pasen 2018:

()
()

Wat is de samenhang van Pascha naar de dagen van Noach?

Genesis 7:11 zegt dat de zondvloed begon op de zeventiende dag van de tweede maand, zoals hierboven besproken, en de wateren verdwenen 150 dagen later op de zeventiende dag van de zevende maand, (Genesis 8:3-4).
De zevende maand, op de zeventiende dag is het Pascha/ongezuurde broden. De 150 dagen zijn een perfecte match met 2 november. Bovendien stond Jezus op op de eerste dag van de week samen met de doden in Christus (zondag - Markus 16:9, Matt. 27:53 ). We zien dat 12 november valt op een zondag in 2017.

HET VERSCHIJNING VAN PLANET X

Het is gewoon zo dat Gill Broussard (astronoom, en in detail met Planet 7X) gelooft dat de tijdspanne dat Planet X zich wereldwijd laat zien tot aan zijn weer opduiken een 150 dagen lange periode zal zijn (blz. 5 van 71). Wat denk je dat de kans is dat 150 dagen vanaf 2 november op een feestdag valt? Zoals je hebt gezien in deze blogs en hoe ik er over praat, doet God niet aan toeval.

()

Wij hebben de overtuiging dat planeet X de Rode Draak is waarover gesproken wordt in Openbaring 12:3-4.

Je kunt ons samenzweringstheoretici noemen, maar aangezien het meeste in de loop der tijd bewezen is gebleken, dan zal dit ook zo komen en eerder dan u zich realiseert. Mensen over de hele wereld maken foto's en video's van een tweede planeetlichaam in de buurt van de zon en zijn vrij zeker op dit punt. Er zijn talloze video's op YouTube die je nu kunt bekijken en bekijk de live video's van dit gebeuren voor jezelf. Het is de wetenschappelijke reden waarom we een dergelijke opleving van natuurrampen waarnemen en doorgaan en ze zullen in een grotere omvang zich blijven voordoen tot aan de midden-verdrukking oordelen.

()

Onze mede-wachter en vriend John Traczyk heeft een geweldig werk verricht in het bijhouden van deze planeet met foto's en video's van over de hele wereld. Wij raden u aan om zijn pagina op Facebook te volgen.

Hier zijn de gelijkenissen/parallellen tot nu toe naar de dagen van Noach, zoals wij het vandaag zien (sinds 1947):

GERSTEOOGST VERTRAAGD?

Ook is er een vermoeden geweest dat de gersteoogst niet rijp was, maar pas een maand later, en dat de oogst werd vertraagd. Hoewel ik mij niet onpartijdig aan dat geloof hecht (het hoofdzakelijk afleidend uit de tekenen die op de huidige feestdagen vallen), zal ik er een pleidooi voor houden met betrekking tot de datum van 12 november 2017. Mocht de oogst vertraging hebben oplopen, dan zou dat de 8e dag van het Loofhuttenfeest vallen op 12 november. Op YouTube zijn er verschillende leerstellingen over dit onderwerp, met name van Stephen Jarrard en Jerry Toney, die ook wachters zijn. U kunt beide YouTube-kanalen vinden door op hun naam te klikken.

()

U ziet het maan-schema hier: Maan Giant

4-11 november en dag 8 op 12 november. Numeri 29:12 zegt dat het Loofhuttenfeest ieder jaar op de vijftiende dag van de zevende maand komt, die dit jaar toevallig overeenkomt met volle maan op 4 november (wederom uitgaande van de gersteoogst-vertraging).

Pastor Sandy Armstrong heeft een aantal verbazingwekkende leerstellingen over de correlatie tussen het Loofhuttenfeest, de geboorte van Jezus, en de opname van de kerk. U kunt deze leerstellingen hier vinden (YouTube-kanaal). Ik zou ook het onderwijs van Pastor Mark Biltz willen aanbevelen over het Loofhuttenfeest, en u kunt dat hier vinden (YouTube Teaching).

Tot voor kort was ik volledig overtuigd het Bazuinenfeest als de opname van de kerk te zien, met zoveel bewijs. Het was een afgesloten zaak. Toen de eerste ronde van het Bazuinenfeest kwam en ging, zagen we Pastor Sandy's leer met de uitleg over het hoofd van het lichaam, dat werd geboren op een dag apart van het lichaam en we verplaatsten ons allemaal en richtten de focus op Loofhutten. Toen we hoorden dat de Menorah vanaf de zijkant werd verlicht, was het logisch dat Loofhuttenfeest het volgende feest zou zijn dat vervuld zal worden en niet het Bazuinenfeest zoals eerder aangenomen. Nu het met de tweede ronde van Bazuinen die is voorbijgegaan (met veronderstelling van een maand vertraging), werd het duidelijk dat het niet zoals verondersteld het Bazuinenfeest kon zijn, maar nog een mogelijk Loofhuttenfeest zoals Pastor Sandy adviseerde.

Zoals we zien aan het patroon van de Menorah kandelaar hoe die verlicht wordt, is dat vanaf de buitenzijde. De eerste drie kaarsen werden aangestoken bij Jezus' eerste komst (Pascha, Ongezuurd brood en Eerstelingen) en de tweede set van drie (Bazuinen, Verzoendag en Loofhutten) van rechts naar links verlicht zal worden bij zijn tweede komst. Net als de Thora wijzen de twee naar binnen gerichte boeken naar het middelste boek Levitcus.

Chuck Missler heeft een fantastische onderwijzing over de Bijbel Codes en hoe ze verwijzen naar Christus in de Thora. U vindt het onderwijs hier: Thora Codes

()

Hebben we wel een feestdag nodig voor de opname zoals we eerder geloofden?

Aangezien Thomas wees op het boek "Biblical Principles for Christian Maturity" van auteur John H. Stoll en opmerkte, dat er 115 bazuinen geblazen worden in de Bijbel, zijn er maar twee goddelijk. Een uittreksel uit het boek zegt het volgende over de goddelijke bazuinen:

Het imminentie [onmiddelijkheid] van Christus' terugkeer, of het ontbreken ervan, is dan niet langer een heiligende factor en een motiverend element in het leven van christenen. Veel in deze controverse is gebaseerd op de "bazuinen" in de Schrift, en in het bijzonder "De bazuin van God". Er staan 115 passages in de Bijbel over bazuinen. Deze passages tonen aan dat er drie soorten zijn: menselijke, engelachtige en goddelijke. Israël gebruikte menselijke trompetten om mededelingen aan het volk te doen. Engelachtige bazuinen kondigden oordeel of overwinning aan, en de goddelijke bazuinen volgden hetzelfde patroon.

I. De bazuin van God en de laatste bazuin zijn één en dezelfde:

Twee primaire Schriftgedeelten spreken hierover: 1 Thessalonicensen 4:15-18 en 1 Korinthiërs 15:51,52. Vijf elementen vormen samen de twee trompetten:

Met deze opmerkelijke overeenkomst: er is maar één conclusie, ze zijn dezelfde. De "Bazuin van God" identificeert het als vriendelijk; het is een goddelijke bazuin. "De laatste bazuin" identificeert het als opdracht; het is de laatste bazuin (opname).

DE DAGEN VAN LOT

Lucas 17:28-30 zegt: "Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden."

Omdat we een sterke basis hebben van hoe de dagen van Noach dit jaar zijn verlopen, moeten we ook uitzoeken hoe de dagen van Lot zijn verlopen. We zien dat Lot de engelen dwong om bij hem te blijven en te eten, waarbij Lot voor hen ongezuurd brood maakte (Genesis 19:3). Het zegt verder dat bij de komst van de dageraad de volgende ochtend, de engelen Lot en zijn twee dochters grepen en ze uit Sodom verwijderden (Genesis 19:15). Dat dit betekent dat de volgende ochtend, toen Sodom vernietigd werd, het Eerstelingenfeest moet zijn geweest, dezelfde dag dat Jezus uit het graf oprees en dezelfde dag dat de Ark op de bergen van Ararat rustte (zevende maand, zeventiende dag). Om te bevestigen wat voor jaar dat kan zijn geweest, gaan we terug naar onze vriend, de astronoom Gill Broussard. Volgens zijn bevindingen werd Sodom in 1985 v.Chr. vernietigd:

()

Komt de Thora Kalender overeen met deze dag (zevende maand, zeventiende dag) en jaar? Ja, dat doet het:

()
Dit bevestigt dat dezelfde dag dat de ark op de bergen van Ararat rustte (Genesis 8:4), dezelfde dag was waarop Sodom en Gomorra werden vernietigd - de derde dag. Eerder benadrukten we dat de derde dag een grote betekenis had voor Noach, Lot en Jezus, en als het kan gaan om de opname. Dit kalenderpatroon lijkt te draaien rond de derde dag van Loofhutten of Pascha, beide feesten moesten worden gevierd van God (Exodus 23:14-16) in aanvulling op Pinksteren. Dit betekent dat deze twee speciale feesten zeer belangrijk zijn voor dit evenement.

Terwijl we brainstormden met onze goede vriendin Nichole Rogers (die een fantastische wachter is en briljant in haar Schriftkennis), noemde zij de mogelijkheid en overeenstemming van Noach en Lot naar de tijden van Verdrukking en het eindoordeel aan het eind van de 1000 jaar. Hoewel we lichte verschillen hebben op de details in die visie, zijn we van mening dat de dagen van Noach betrekking hebben op de periode vóór de Verdrukking en de dagen van Lot betrekking hebben op de periode in de Verdrukking. We komen tot die conclusie op basis van enkele dingen:

Dus terwijl er een paar overeenstemmingen zijn met de dagen van Noach, zien we de dagen van Lot als kenmerkend in de Verdrukkingsperiode - met name de laatste helft.

DE BETEKENIS VAN DE 8E DAG

Een tijdje geleden heb ik benadrukt dat het Boek van Jubileeën zei dat Eva op de 8e dag in de tuin mocht gaan. De Schrift vermeldt ook "zijn vrouw", en niet met haar naam Eva (Jubileeën 3:9). Ik vond dit interessant omdat Jezus wordt beschouwd als de eerste en laatste Adam. Zijn vrouw wordt beschouwd als zijn bruid, dus hoe passend dat "zijn vrouw" op de 8e dag na de heiliging de tuin mocht betreden. De tuin en alles wat erbinnen stond, werd als heilig beschouwd (Jubileeën 3:12). Samen met de vele prachtige leringen die online staan van het Loofhuttenfeest en de 8e dag, geeft dit alleen maar meer geloofwaardigheid aan deze dag wat uiterst bijzonder is. Noach had 8 mensen in de ark. Had Lot de twee schoonzonen mee gekregen, dan zouden er 8 mensen zijn geweest die Sodom hadden verlaten (inclusief de twee engelen).

Nu is niets van dit alles binnen de Schrift, maar het is gewoon een kers op de taart - Deze opmerking werd achtergelaten door een medewachter en vriendin Tonya Becker op een van mijn postings op 27 oktober bij het adviseren van het onderstaande:

()

Waarom is dit interessant of vermeldenswaardig? Van de rest van het gesprek had ze geen idee waarom ze naar Tishri 22 werd geleid, maar ze voelde dat het op de een of andere manier verbonden was met de opname. Hier is de betekenis na mijn onderzoek:

De overstroming van Noach duurde een jaar (2349 v. Chr. tot 2348 v. Chr. Zij werd specifiek geleid naar Tishri 22, dus ik zocht 2348 voor Christus op, om te zien wat er op die dag viel, en we zien het onderstaande:

()

De 8e dag van het Loofhuttenfeest. In elk jaar, 2349 v. Chr. of 2348 v. Chr., op de 22e dag, is het de 8e dag van Loofhutten. Ze werd ertoe geleid om te denken dat de opname zou plaatsvinden op 11/12 november en dat het iets te maken zou hebben met Tishri 22. In de veronderstelling dat de oogst dit jaar een vertraging opliep, zou 12 november dan de 8e dag zijn. Toeval? - zeker, zeker.

DE BETEKENIS VAN HET GETAL 17

Volgens BijbelStudy.org betekent het getal 17 "overwinnen van de vijand" en "complete overwinning". Op die dag zien we het onderstaande:

De Bijbel is VOL van voorbeelden met grote dingen die gebeurden op de 17e dag.

7 is het getal van volledigheid en perfectie (zowel lichamelijk als geestelijk). Het ontleent veel van haar betekenis door rechtstreeks te worden verbonden aan Gods schepping van alle dingen. 7 is een getal voor de aarde en 10 is het getal van de hemel, dus 17 zou kunnen worden gezegd als "hemel en aarde".

10 wordt ook gezien als een volledig en perfect getal. Het is samengesteld uit 4, het getal van de fysieke schepping, en 6, het getal van de mens. Zo betekent het getuigenis, recht, verantwoordelijkheid en de volledigheid van de orde. 10 verklaart waarom God 10 plagen gebruikte ter bevrijding van de Israëlieten en verklaart ook de 10 geboden en niet meer.

Er zijn veel goede boeken en video's waarvoor ook numerieke patronen gelden, maar een van mijn favorieten is Perry Stone's boek "Ontcijferen van de eindtijd profetische codes". Ik zou het zeker aanraden voor iemand die de patronen wil zien van toen en hoe zij zich verhouden tot vandaag.

HET TELLEN VAN DE DAGEN

De 2550 dagen van Verdrukking

22 september (begin van het Bazuinenfeest 2017) tot 24 oktober (Begin van het Loofhuttenfeest 2024) is 2590 dagen. Trek de 40 dagen geboorte en zuivering van 23 september 2017 ervan af, en je hebt 2550 dagen Verdrukking van de eerste dag van de herfstfeesten tot het einde van de laatste dag van de herfstfeesten. Dit maakt de start van Verdrukking op 2 november 2017, indien deze berekeningen en veronderstellingen correct zijn. De 10 dagen volgend in de Verdrukking zouden opnieuw bevestigd worden door Openbaring 2:10

()

()

ZEER BELANGRIJK: Dit doet de vraag rijzen - moet de hele 2550 dagen durende periode op Grote Verzoendag uitkomen - of op een herfstfeest? Ik heb veel speculaties en vermoedens gezien die de 2550 berekeningen op een feestdag moeten belanden, in het bijzonder de Verzoendag, wanneer Jezus terugkeert. Waarom en waar is daar een Schriftuurlijke basis voor? We weten dat Jezus terugkomt om de laatste 3 feesten in eigen persoon te vervullen, maar is er iets in de Schrift dat de 1290 zal leiden tot en eindigen op een feestdag en niet het hoogtepunt zal zijn van de gehele verdrukking periode?

We weten uit Daniel 12:11-12 dat de 1290 dagen betrekking hebben op de laatste helft van de verdrukkingsperiode, maar er is geen duidelijkheid over wat er aan het eind van de verdrukking periode zal gebeuren, of wat de extra 45 dagen betekenen. Waarom gaan we ervan uit dat dit betekent dat het komt op Verzoendag? Ik zeg u dat we tot nu toe dogmatisch zijn geweest over de feesten met berekeningen voor specifieke feesten, maar wat als de verdrukking periode ze allemaal omvat?

Wat als de 2550 dagen niet precies eindigen op Verzoendag maar over de gehele verdrukkingsperiode gaat van start tot finish? (naar een hoogtepunt aan het eind van het Loofhuttenfeest)

De match is er en het is perfect uitgelijnd vanaf het eerste herfstfeest in 2017 tot het laatste herfstfeest van 2024. Als er op dit punt een tekst is geschreven om het anders te ondersteunen, zouden Thomas en ikzelf er zeer geïnteresseerd in zijn om dit te lezen, en te herhalen als we het bij het verkeerde eind zouden hebben. We kunnen gewoon niet alles vinden in de Schrift en staan open voor mensen die ons opvoeden als er iets is.

28 september 2015 - bloedmaan

We zagen de reeks van bloedmanen in 2014/2015, waar Mark Biltz de wereld bewust van gemaakt heeft, en vervolgens ontwaakten een heleboel wachters na dat moment. Er zijn veel berekeningen tussen die manen geweest die significant rinkelen, maar ik wil me slechts op twee specifieke berekeningen concentreren. De laatste van de bloedmanen was toevallig een superbloedmaan en het viel op 28 september 2015.

()

Vanaf 28 september 2015 tot 23 september 2017 (het Openbaring 12-teken) is 726 dagen. Strong Concordance voor 726 is Harpazo - of in het Nederlands - de opname. Wat zijn de kansen dat de dag van het Openbaring 12-teken, dat de wegrukking uitbeeldt, het aantal dagen van de laatste grote teken in de lucht vertaald naar dezelfde gebeurtenis?

()
()

Het tweede punt waarop ik aandacht wil vestigen is dat van 12 november. Van 28 september 2015 tot 12 november 2017 is het 777 dagen. Volgens de Amerikaanse publicatie van de Orthodoxe Studiebijbel, vertegenwoordigt 777 de drievoudige perfectie van de Drie-eenheid. We waren net in het Hebreeuwse jaar 5777, dus is het logisch dat er nu een bepaalde periode afloopt en een nieuwe begint - dat is het getal 8 (jaar 5778 of 8e dag). Dat wil zeggen 13 november (wanneer de samenstand van Venus en Jupiter eindigt) maakt het 778 dagen. Interessant om te noteren is ook dat je hieronder een gemarkeerde 777 ziet, het zegt 2 jaar, 1 maand en 16 dagen - of kan worden gelezen als 17-2 (tweede maand, zeventiende dag). Dit is slechts een spel met getallen, maar toch interessant.

()

DE STER VAN BETHLEHEM

()

DEZE SECTIE IS BIJGEWERKT OP 1 NOVEMBER 2017:

Op 30 juni 2015 zagen we een voorval waarvan astronomen zeggen dat dit niet is gebeurd sinds de geboorte van Christus ongeveer 2000 jaar geleden (de nabijheid van deze twee planeten is de sleutel). Volgens dit artikel van CNN, wordt van de Bethlehemster gezegd dat het de combinatie is van de planeten Jupiter en Venus die een fractie van een graad uit elkaar staan en dan als een dubbelster zichtbaar worden. Zoals u uit de geschiedenis en het verhaal van de 3 wijzen kunt weten, is dat deze ster van Bethlehem het signaal was van de geboorte van Jezus en ook het signaal van de wedergeboorte van de kerk.

Hoe is dit van belang voor wat we tot nu toe hebben besproken?

Aangezien Tom een getallenknaap is en God vaak dingen voor hem bevestigt door cijfers, voelde hij zich geleid om dezelfde telmethoden te gebruiken als voorheen en de 30 juni 2015 tot 12 november 2017 tijd in te voeren (de derde samenstand van Jupiter en Venus sinds 2015). De resultaten waren verbluffend:

()

Er waren in totaal 867 dagen vanaf 30 juni 2017 tot en met 12 november 2017. Zoals we altijd doen, keken we voor een sterke overeenstemming om te zien of er een betekenis is aan het getal 867. Ja hoor, het was er:

()

867 betekent "aankomst en vertrek" en 12/13 november is de datum waarop wij naar een eventueel vertrek uitkijken. In juni 2015 zagen we de komst van de Jupiter/Venus-conjunctie voor het eerst sinds Christus en dan zien we de laatste samenstand ervan op 12 november 2017 voor het einde van dit jaar. Ja, nog twee keer staan Jupiter en Venus naast elkaar, maar dat is pas in de laatste helft van wat we geloven dat de Grote Verdrukking periode is (op 30 april 2022 en 23 mei 2024). We kijken nu strikt genomen naar 2017 als het afsluitend jaar.

De drie keer dat deze planeten in conjunctie waren:

()

OK, Jonathan, ik zie de betekenis in dagen, maar deze Bethlehemster gebeurde in 2015, dus wat is de betekenis ervan nu in 2017, en waarom deze afkapping?

Het belang ligt in de twee jaar tussen 2015 en 2017. Zoals we van koning Herodes zien toen hij hoorde dat de Messias was geboren, vroeg hij naar de kennis van de Magiers over de plaats en het tijdsbestek van de geboorte van Christus.

We zien het in Mattheüs 2:7, waar het staat: "Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was."

Diverse verzen later in Mattheüs 2:16 staat dan: "Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had."

Dit betekent dat Koning Herodes zich bewust was van het feit dat er een tijdspanne van twee jaar was tussen de tijd dat deze ster verscheen (volgens de Magiers) en de leeftijd waarop deze baby nu zou kunnen zijn (nadat hij zich realiseerde dat de Magiers de baby gevonden hadden en dat niet aan hem hadden gerapporteerd).

Aankomst en vertrek. Van de eerste verschijning van de ster in 2000 jaar tot de laatste verschijning ervan in 2017 vergroot dit de geloofwaardigheid van onze tijdlijn, zodat er een correct hoge verwachtingstijd is.

DE HEMEL GAAT VERDER

Toen we in december binnen Stellarium verder bleven kijken, zagen we dat Jupiter op 24 december 2017 eindelijk zijn weg naar Weegschaal zal maken, nadat hij op 13 oktober Maagd heeft verlaten. Hij blijft dan 156 dagen in Weegschaal tot 29 mei en komt 82 dagen later eruit op 19 augustus.

Bron: ()

Hij gaat vervolgens de weg terug naar Weegschaal voor nog eens 54 dagen en verlaat het op 11 oktober 2018. In totaal bekeken we Jupiter, die Weegschaal binnenging en voldeed tot aan het einde van Weegschaal voor 292 dagen, of ongeveer 9,5 maand. We zien dit als een verdrukkingsperiode, omdat weegschalen iets vertegenwoordigen dat gewogen en afgemeten wordt.

Het doet me denken aan Daniel 5:27-30: "TEKEL: u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. PERES: uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven. Toen beval Belsazar dat zij Daniël in purper moesten kleden, met een gouden keten om zijn hals, en dat zij van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Chaldeeën, gedood."

CONCLUSIE

We denken dat ons laatste teken de onthulling van Planet X gaat worden, en het is het allerlaatste wat zich profetisch zal voordoen voor de opname (Lukas 21:26-27). Als dit een wereldwijde kwestie wordt, en indien rond 2 november, zou dit ons teken moeten zijn dat 12/13 november een nauwkeurige datum is voor de opname. We speculeren weer gewoon op de informatie die God ons heeft geopenbaard, maar we voelen met alles wat we hierboven hebben gepresenteerd, dat het een sterk argument is voor een hoge verwachtingstijd.

Er zijn enkele interessante dingen omstreeks 2 november dit jaar die het vermelden waard zijn.

Zoals de meesten van u waarschijnlijk wel weten, zijn deze "oefeningen" meestal voor het echte ding. We zagen het bij 9/11, Boston marathon bombardement, Las Vegas schieten, en vele anderen. Al deze dingen waren het uitvoeren van eenzelfde "opleidingsoefening" voordat het specifieke scenario op het exacte moment en de situaties toevallig ging optreden. Neem niet mijn woord aan hiervoor - doe je eigen onderzoek. Hetzelfde geldt voor alles wat we hebben besproken in deze blog. Uitermate belangrijk is dat je de feiten zult controleren, in het bestuderen van de Schrift, bidden en zien wat God voor u bevestigt.

Wij zijn slechts twee mannen die van Jezus houden en ons uiterste best willen doen om hem te dienen. Wachters is wat we zijn, en waarvoor we zijn gemaakt voor dit precieze moment. Het klinkt als een leuke baan van God, maar vaak is het niet zo. Ik wilde niet schrijven voor welk blog dan ook, omdat zij een zware tol voor mij zijn - fysiek, emotioneel en spiritueel. Zij nemen vele weken, vele van meer dan 8 uur per dag, meerdere slapeloze nachten en het neemt een afstand van mijn familie terwijl ik onderzoek en schrijf. Bijna allen van ons, wachters, hebben gezinnen die beïnvloed worden door onze roeping en moeten doorploeteren met ons, ongeacht of ze dat willen.

Nu deze blog voltooid is, gaan we hopelijk een seizoen van rust in totdat Jezus ons thuis roept. We voelen beiden dat God met het sluiten van de deur bij ons de alarmbel doet overgaan en dat de tijd eindelijk is gekomen. Gelieve u vrij te voelen om te delen en toe te voegen aan onze bevindingen wanneer God u tot een openbaring leidt. Deze informatie moet worden geopenbaard aan alle wachters, zodat God openbaren kan aan anderen en mensen informeren over de tijd waarin wij zijn.

EEN PERSOONLIJKE NOOT

Met dat gezegd hebbende, bedanken Thomas en ik onze vrouwen en gezinnen voor hun geduld, begrip en liefde tijdens het proces van onderzoek en het schrijven ervan - en gewoon een wachter te zijn in het algemeen. Geen van ons zou de tijd, toewijding of opzettelijk scheiding willen investeren, tenzij we ertoe werden geleid door de Heilige Geest en God ons daartoe opdracht gaf. Onze gezinnen nemen vaak deel aan de vervolging die we ontvangen, omdat ze betrokken zijn met hetzelfde offer door ons toe te staan om te doen wat we doen. Het is zeer belangrijk voor ons, wachters, dit te erkennen en onze waardering en dankbaarheid tonen.

Aan het eind van de dag is het belangrijkste ding wat een ieder van ons kan doen, gehoorzaam zijn aan God, ongeacht hoe dat ons laat verschijnen.

Aan alle onze collega Wachters, eindig de wedstrijd lopend! We kennen de tijd. We kennen de tekenen. We weten de periode. We weten dat we er nog maar dagen vanaf zijn...

... Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, sta op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt...

M A R A N A T H A

-Tom Solberg en Jonathan Ferreri

Bron: A Watchman.: Time Is Up (Part 8: As In The Days of Noah)