www.wimjongman.nl

(homepagina)

"Nee" tegen Israël

12 november 2017 - door Jim Fletcher

()

Er is altijd discussie geweest over de "loyaliteit" van de Israëlische Arabieren. Dat betekent natuurlijk: Palestijnen die burgers zijn van Israël, los van de bewoners van de Westelijke Jordaanoever/Judea-Samaria.

Nu is er een nieuwe peiling die het argument versterkt dat deze Palestijnen een soort van vijfde colonne zijn binnen de Joodse staat.

Maar helemaal niet loyaal.

Een rapport in de Times of Israël zegt het volgende:

"Tweederde van de Arabische Israëli's geloven dat Israël 'geen recht' heeft om zichzelf te definiëren als de Joodse natie-staat, terwijl een meerderheid van de Joodse Israëli's (58 procent) zegt dat van degenen die deze definitie van Israël verwerpen, hun staatsburgerschap moet worden ingetrokken. Deze nieuwe peiling onderstreept een diepe verdeeldheid tussen de twee gemeenschappen.

"Ongeveer 67% van de ondervraagden van Arabische zijde 'antwoordde dat de staat Israël niet het recht heeft om te worden gedefinieerd als het nationaal tehuis voor het Joodse volk.' Zo bevond de dinsdag vrijgegeven enquête van het Israël Democratie Instituut."

Ik heb altijd geloofd dat dit zo het geval zou zijn.

Om u een idee te geven van de gecompliceerde sfeer in dit verband, ontdekten de opiniepeilers tevens dat er een wijdverbreide onenigheid bestaat over de hoeveelheid ruimte die Arabieren zouden moeten krijgen met betrekking tot begrotingstoewijzingen, en dat zelfs op het gebied van het kopen/verkopen van grond.

(Houd in gedachten dat in veel landen van het Midden-Oosten het verkopen van land aan een Jood strafbaar is met de dood.)

En er is ook een ander zeer onthullend onderdeel in de gegevens van deze bijzondere enquête:

"De meeste Joodse Israëli's (58%) zeiden ook dat zij het betreden van Arabische woonwijken vermijden, terwijl slechts 16% van de Arabische Israëli's wegblijft van Joodse woongemeenschappen."

Dit zegt ons duidelijk dat Joden zich niet veilig voelen onder de Palestijnen, maar het omgekeerde niet het geval is. Waarom? Het antwoord is duidelijk: Israëlische Joden zijn geen bedreiging voor de Palestijnen. Dit is een ander feit wat de internationale gemeenschap maar niet wil begrijpen.

Dit is het meest sprekende feit naar mijn mening, en het is een nieuwe aanwijzing dat de fysieke wereld steeds gewelddadiger en onzekerder wordt. Terwijl ik verwacht dat de Israëlische regering haar burgers zal beschermen, verwacht ik niet dat andere regeringen hun burgers zullen beschermen, zodat ze veilig zijn gedurende de tijd van Donald Trumps regering.

Maar terug naar het onderwerp. Al meer dan 100 jaar zijn de Arabieren van Palestina gewelddadig en een bedreiging voor de Joden. Dit is niet veranderd, en ik geloof ook niet dat het op grote schaal zal veranderen.

Er is geen menselijk handelen — vooral niet afkomstig van de internationale elite — dat deze vergelijking zal veranderen. Alleen de Messias zal echte vrede brengen.

Deze gegevens moeten ook duidelijk maken dat het belangrijk is dat de status quo gehandhaafd blijft: NEE tegen een Palestijnse staat! Als een meerderheid van de Israëlische Arabieren Israël al als Joodse staat verwerpt, kunt u zich dan de aantallen in "Palestina" voorstellen? Het zou uit de grafieken lopen.

Hier ga ik iets zeggen wat velen niet leuk vinden: de Palestijnen in het algemeen zijn niet te vertrouwen. Totaal niet. Laat uw bewaking nooit vallen. Wanneer zij in 1929, 1936 en in de moderne intifada's al de moorddadige aanslagen op Joden plegen, wat zou een staat Palestina doen?

Een andere absurditeit is, is het vaak gepromote droomachtige concept van een "gedemilitariseerd Palestina". Hoe lang denkt u dat dat zou duren? Tien minuten?

Het zou in feite nooit bestaan. Een nieuwe Palestijnse staat zou worden bewapend vanaf het begin, waardoor er een terreurstaat aan Israëls deur zou staan. Is Libanon-Hezbollah al niet genoeg?

Het moet duidelijk zijn dat er individueel fijne Palestijnse Arabieren zijn, die fijne mensen zijn. Het probleem is echter dat hun samenleving collectief gewelddadig en onwerkbaar is als een bestuurlijke entiteit. Helaas heeft een kwart-eeuw van door het Westen gesteunde "autonomie" in de Palestijnse gebieden, het radicalisme voortgebracht, veelal dankzij het grondige kwaad van Yasser Arafat en zijn even weerzinwekkend adjunct/opvolger Mahmoud Abbas.

Ik ben van mening dat een nee tegen een Palestijnse staat in het algemeen het minderheidsstandpunt is. En uiteindelijk zal een soort vreemde natiestaat aan Israël worden opgedrongen. Dat zal de weg vrijmaken voor het grote eindtijd-conflict dat zal uitmonden in - gelukkig - de komst van de Messias.

Het is echt een drama, dat de beschaafde samenleving denkt dat dit wereldbeeld niet aannemelijk is.

Jim1fletcher@Yahoo.com

Bron: Nov 13, 2017 - Rapture Ready