(homepagina)

Het Man-kind ontmoet de Morgenster

3 november 2017

()

Hier gaan we weer, maar niet echt! Ik realiseer me dat velen moe en sceptisch zijn geworden, maar het feit blijft, dat we hier nu in een post-Openbaring 12 Teken-van-de Vrouw moment zijn, en dat het nu pas is begonnen. Het is nog niet voorbij, en we zijn er nog niet.

Wat dit vuur gaande heeft weten te houden, is dat we weten dat veel van de stukken die in de voorgaande jaren zijn samengevoegd, zodat we in staat zijn om dergelijke diagrammen op te bouwen zoals die hierboven en hieronder staan. De tijden zijn bepaald met gebeurtenissen in de hemel en specifieke thema's uit de geschiedenis, zoals het einde van Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, Israël's onafhankelijkheidsoorlog, de Zesdaagse-oorlog, de Israël-Hezbollah oorlog, en zelfs het einde van Armageddon, en de precisie is astronomisch. Feitelijk is het buitengewoon astronomisch! Het weten ervan is wat het vuur in leven heeft gehouden in deze laatste mogelijk momenten.

()

Dit diagram is slechts een deel van de vele dingen die tot het einde van Daniels 70e Week zijn berekend. Dit hier heeft het voorkomen dat het allemaal wordt weggegooid na 19/20 november 2017. Dat komt omdat de 2520 dagen, oftewel het begin van die 70e week, op dat moment moet beginnen om alle berekeningen correct te houden. Deze berekeningen hebben betrekking op heel de relevante geschiedenis van Israël, zowel de moderne als oude. Het gaat om alle vier Tetrads. Het correleert alle vijf Jupiter-Venus conjuncties. Het bepaalt drie zonsverduisteringen en ook andere planetaire conjuncties. Zelfs de Grote Piramide is in het spel.

Zoals Paul Dawson het perfect stelde in zijn laatste video: we hebben alles aan de haak. Met het grote teken van Openbaring 12 in de buurt van de herfstfeesten leek het alsof met de feesten van 2017 ook de opname zou komen. Toch waren het juist de feestdagen, die het gemakkelijker maakten om het Openbaring 12-teken te ontdekken in de eerste plaats.

De paradox is dat we volgens Openbaring 3:3 in staat zouden moeten zijn om te kijken naar en ook te kennen de dag en het uur van Jezus' terugkomst voor zijn Lichaam. Hebreeën 10:25 onthult hetzelfde idee. Dit is nog steeds waar, aangezien we het allemaal tot nu toe gedaan hebben, door te kijken naar en te geloven dat we in die periode zijn. Maar we vergisten ons in de "voor de hand liggende dagen" – de feestdagen. Dus vervullen wij Matt. 24:44:

"Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen."

We waren er klaar voor, maar we gooiden een bal met effect. We dachten dat de herfstfeesten iets te maken hadden met de opname van de Kerk. Hierover is al eerder gesproken. Het lijkt erop dat de herfstfeesten in hun geheel zullen worden afgehandeld direct na de Tweede Komst in hun reële volgorde. Evenals voor de discipelen was het moeilijk om de Eerste en Tweede Komsten van elkaar te scheiden. De oplossing leek toen om de dagen van Noach te volgen. Maar was wel de verjaar-dag oftewel een unieke dag gebaseerd op hetzelfde model, van verzegeld worden in de Ark voor de zondvloed? Daarom lijkt de laatste dag op de radar 12/13 november te zijn. Deze dag stond op wel de radar, maar werd nooit overwogen. Echt, we hebben die Dag wel zien naderen, zijn verbijsterd geweest, maar door focus en geloof te blijven houden, zien we die tijd op het laatste moment duidelijk in beeld komen. Alle Schrift is vervuld.

Voordat we in de getallen stappen, het was Stephanie StClair Baker (zie haar bericht hieronder) die een scherpzinnige observatie over de Schrift plaatste. Soms ontsnappen ons voor de hand liggende parallellen. Zelfs bewapend met dagentellingen, phi- of pi-verhoudingen en Stellarium is het beter om te kijken naar wat de Bijbel juist in breed daglicht onthult. We denken aan Openbaring 2:25-28:

Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom. En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken.

En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden,

zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven.

En kijk vervolgens naar Openbaring 12:5:

En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.

En toen werd het allemaal behoorlijk diepgaand. De tekenen van een wereldoorlog (natie tegen natie, en koninkrijk tegen koninkrijk) van 100 jaar geleden leidden ons naar deze tijd. Een generatie sinds Israël als natie terugkeerde is ook bijna afgelopen. Ook Jeruzalem is 50 jaar oud. Dan zijn er ook nog de tekenen in de hemel tot in deze tijd. Eerst kwam de laatste Tetrad van bloedmanen, terwijl tegelijkertijd de conjuncties gevormd werden tussen Jupiter en Venus als de Bethlehem Ster. De eerste vier samenstanden kwamen in 2014-2016. Er blijft er echter nog één over, en dat is op 13 november. Het is de enige die komt na het Openbaring 12-teken. Het komt op het punt dat Jupiter - het Mannelijk-Kind - de vrouw verlaat. De samenstand komt met de geboorte. Het is dus het teken dat spreekt over het Lichaam van Christus en zijn verbinding met de morgenster. Christus is de Morgenster (Openb. 22:16). Venus is de morgenster en Venus vertegenwoordigt de pracht en praal van Christus.

Deze komende samenstand tussen Jupiter en Venus is alleen zichtbaar vlak voor zonsopgang in het oosten. Het zal vanuit Israël te zien zijn, maar de tijd is beperkt. Beide planeten zullen oprijzen om 4:58 uur IDT met een zonsopgang om 5:48 uur als de zon oprijst om 6:05 uur. De tijden zullen ongeveer gelijk zijn op alle andere plaatsen met de beste zichtkans net voor zonsopgang en heel laag aan de horizon. Natuurlijk, het kan irrelevant zijn, maar hoe dan ook, de tijd dat de samenstand kan worden bekeken zou in Hebreeuwse termen in de Vierde Nachtwake zijn, met de twee planeten die oprijzen aan het einde van het Elfde uur.

In het tweede diagram zijn er vele intrigerende dagentellingen. Van de vierde en laatste bloedmaan van de 2014-2015-tetrad is het 777 dagen tot deze komende samenstand van Jupiter en Venus op 13 november. Zeven spreekt van voltooiing en rust. Er is echter ook een andere tijdlijn van de tweede bloed maan op 8/9 oktober 2014. 12/13 november komt 1131 dagen na de eclips. Voor degenen die dit werk hebben gevolgd, 1131 dagen komen daarvóór. Het was 1131 dagen, te rekenen vanaf de eerste Jupiter-Venus-samenstand op 18 augustus 2014 tot het Bazuinenfeest in 2017, maar weet dit, het was ook 777 dagen voor het Bazuinenfeest in een unieke samenstand op 7 augustus 2015 van Regulus-Mercurius-Jupiter. We hebben een dubbele match. Wat is er zo belangrijk aan het getal 1131? 1131 kan ook worden uitgedrukt als 360 maal pi – als zowel de getallen van een cirkel - en matchen met 777. De eerste koppeling met Bazuinen was op de conjunctie gebaseerd en die koppeling met de 12/13 november is op de tetrad gebaseerd. Goddelijke orde? Ik zie geen andere manier! Het diagram is vanochtend gemaakt voordat we dit uitvonden, dus dit staat er niet op.

De volgende reeks van getallen in het aftellen is 444 dagen, te rekenen vanaf de laatste Jupiter-Venus samenstand. Wat is er zo fascinerend aan deze herhalende getallen, wel, dat is dat zij een lange keten vormen vanaf het einde van de Oorlog tot het Einde van alle Oorlogen - de Eerste Wereldoorlog en een teken waar Jezus over sprak als het teken van het einde van de eeuw. Maar denk hierover na. De herhalende getallen lijken te beginnen (in 2017) en te eindigen (in 2024) de meest moeitevolle tijd. Hier is een snelle lijst van deze getallen als het bovenstaande diagram verwarrend is:

11.111 dagen vanaf het einde van de WO-1 tot de eerste bloedmaan op 13 april 1949, dan
6.666 x pi dagen tot het einde van de 2006-Israël-Libanonoorlog, en dan
3.333 dagen naar de uiteindelijke bloedmaan op 28 september 2015, en dan
333 dagen naar de Jupiter-Venus conjunctie van 27 augustus 2016, en dan
444 dagen naar de Jupiter-Venus conjunctie van 12 november 2017.

99 jaar na het eind van WO-1.

3333 dagen, te rekenen vanaf de laatste bloedmaan op 28 september 2015, is 11 november 2024 — beschouwd als dag 1290/2550 en het einde van de oorlog.

De derde reeks getallen in het afteldiagram is waarschijnlijk de meest significante. Van 17 juli 2017 tot 13 november 2017 is het 120 dagen. Op 17 juli, toen de Joden voor het eerst in 50 jaar vrijelijk de Tempelberg betraden om openlijk te bidden. Dit was te wijten aan de veiligheidsproblemen als gevolg van de terroristische aanslag op de Tempelberg drie dagen eerder. 17 juli 2017 was ook 49 jaar van 360 dagen vanaf 1 april 1969. Op die dag in 1969 nam de Knesset het besluit tot oprichting van de Joodse wijkontwikkelingsmaatschappij voor de wederopbouw van het door oorlog verscheurde Jeruzalem. Zo hebben we dus vanaf het decreet van 1 april 1969, zeven weken (49) van 360 dagen om het gebed te openen op de Tempelberg, wat weer 120 dagen is voor 13 november 2017.

Denk nu aan Daniel 9 zoals Isaac Newton zou hebben gedaan. Isaac Newton geloofde dat de 62 en 7 weken van Daniël 9:25 om een bepaalde reden waren gesplitst en dat de zeven jaarweken ook kunnen worden toegepast op de Wederkomst van Christus. Sterker nog, merk op hoe alleen de 62 weken worden aangeduid als komst voordat Messias afgesneden zou worden. De zeven weken zijn nog hangende. Het feit dat de Joden pas op 17 juli voor het eerst in 50 jaar openlijk baden op de Tempelberg was niet per ongeluk of toeval. Dat is precies, ja precies op de dag af, zeven weken na het decreet om Jeruzalem te herstellen en weer op te bouwen en dat was geen toeval. Volgens Daniel 9:25 betekent dit dat de Messias nu moet komen, voordat de laatste jaarweek begint. En we hebben 120 dagen vanaf die gebeurtenis tot 13 november! Het getal van de zondvloed! De helderheid hier is verbazingwekkend. Dat alleen al zou het bewijs moeten zijn.

Het volgende punt is de 12 weken na de zonsverduistering op 21 augustus 2017. Twaalf is ook een ander zeer belangrijk getal: twaalf stammen, twaalf apostelen, twaalf tekens in de dierenriem... Echter, er zijn andere gerelateerde eclipsen voor deze tijd die het aftellen nog versterken. Op 20 maart 2015 was er een zonsverduistering op de Noordpool en in het voorjaar met de zonnewende. Die verduistering kwam 886 dagen voor de zonsverduistering van 21 augustus in Leeuw bij Regulus. De verduistering van 20 maart was in Vissen en van daaruit 153 graden naar de eclips-locatie bij Regulus. Ja, het vis-getal verschijnt weer (Johannes 21:11)! Maar als we echter tellen naar 1 Elul (23 augustus 2017 - was deze ook de 120e Hebreeuwse verjaardag van het eerste Zionistisch Congres in Bazel, in Zwitserland 1897) en het begin van de periode van berouw, dan is het na 888 dagen. De naam van Jezus in het Grieks is 888, dus hier op 1 Elul 2017 gelijk aan de naam van Jezus in het Grieks, de 153 vissen van de laatste vangst op 120 jaar na het begin van het zionisme! Het is dan nog eens 88 dagen van 1 Elul tot 19 november 2017 en de tijd naar het begin van de 70e Week van Daniel. Verdere steun komt ook voort uit de laatste zonsverduistering die op 1 Elul in 1999 plaatsvond. Het is inderdaad al achttien jaar geleden van een dergelijke verduistering. 1 Elul van 1999 (13 augustus 1999) komt 6.666 dagen voor 12/13 november. Dat maakt drie sets van 6.666 dagen.

De volgende in de aftellingen is 55 dagen vanaf het teken van Regulus en Venus in conjunctie uitgelijnd met de Christus Hoek in de Grote Piramide. Met dit teken begon Venus' betrokkenheid bij de tekenen sinds de verduistering. Eerst in Regulus (de Koning), dan in de Kroon van de Leeuw van Juda van Openbaring 12, en dan met Mars (de draak, oorlog), en dan de vereniging met Jupiter. Vijf spreekt ook over genade.

Het Grote Teken van Openbaring 12 is de volgende in de aftelling aangezien het 50 dagen voor 13 november komt; we dan tellen vanaf de voltooiing van het teken op 24 september. Toen Jezus uit de doden werd opgewekt, was dat een teken dat vijftig dagen voorafgaand aan de geboorte van de Kerk. Hier hebben we nog een ander groot teken, mogelijk voorafgaand aan de omkering van Pinksteren met 50 dagen. Het is ook interessant dat precies aan het einde van de 49 dagen en het komen van de 50e vanaf de zonsverduistering van 21 augustus, de maan in het midden van de Hybriden stond, dat wil zeggen de samenstand/samenbrenging. Dit is in Taurus, wat betekent het komende oordeel. Ook in Taurus vormen de Pleiades een nabijgelegen geografische kaart van de zeven kerken in Openbaring. Vijftig is een ander groot getal, geassocieerd met de kerk en het Jubeljaar.

Aan de orde is dan de Mars-Venus samenstand van 5 oktober, die 40 dagen voor 13 november was. Veertig is de periode van beproeving en testen. Het wordt ook voor het eerst gebruikt in het zondvloedverhaal als 120. Mars spreekt over oorlog en Venus is de verheerlijkte Christus. Dus kan het beginnen met de 40 dagen aftelling tot de komende oorlog van Christus van de verwijdering van de draak.

We zijn nu bijna 6 weken na het Grote Teken, en met nog maar twee weken daarvan over in het raamwerk. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat over iets meer dan een week het de tijd is dat het Lichaam van de Kerk met haar Hoofd verenigd wordt, en de Morgenster ontmoet. We zijn getuige geweest van het hele verhaal, van de aankondiging van het Oracle in Steen (de piramide), tot de Vrouw die klaar is om te bevallen, de geboorte en de Opname. Net als in de dagen van Noach worden de gelovigen een week voor het oordeel in hun kamers verzegeld en beschermd. Uiteindelijk zullen degenen onder ons die tot het einde toe waken, de komende weken alle details van het proces ontmoeten. Er is nog weinig tijd over. Het enige wat we kunnen doen is kijken, klaar zijn, en anderen waarschuwen die willen luisteren. Herinner je het nog, Christus heeft bijna 2.000 jaar gewacht op dit moment en Hij gaf ons de aanwijzingen die we moesten weten. Hij is beter voorbereid dan wij! Maak je klaar!

Meer links:

Een passende afwerking? De Venus/Jupiter-conjunctieverbinding

1131 dagen - 777 dagen = 354 dagen. Dit kan ook vermeld worden als: 360π - 777 = maanjaar

153 is het driehoeknummer van 17.

969 is het driedimensionale driehoeknummer van 17 (denk aan Methusëlha).

120 is een driehoeknummer in zowel de 2D als 3D nummers van 17.

Bron: Signs of the End -The Man-Child Meets the Morning Star